چهارشنبه 2 دی 1383

محمد رحمانيان اجراي "مرغ دريايي من" را به شبنم طلوعي تقديم كرد، زنان ایران

اين اجرا كه آخرين اجراي هفته گرامي داشت چخوف بودبرداشتي از مرغ دريايي چخوف بود.
رحمانيان پس از پايان نمايش به روي صحنه آمد و گفت: من اين اجرا را به بانوي اول جشنواره 22 تئاتر فجر كه متاسفانه اجازه بازي در ايران را از او گرفته اند و در حال حاضر ددر جاي ديگري از دنيا بخت بازيگري خودش را تجربه مي كند تقديم مي كنم.
شبنم طلوعي بازيگر تئاتر كه سال گذشته به خاطر بازي در نمايش مي بوسمت و اشك برنده بهترين بازيگر زن شد از چندي پيش به دليل نامعلومي ممنوع الكار و ممنوع الصحنه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15836

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمد رحمانيان اجراي "مرغ دريايي من" را به شبنم طلوعي تقديم كرد، زنان ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016