شنبه 5 دی 1383

دبيركل جامعه انجمن‌‏هاي اسلامي اصناف و بازار: افرادي با طرح هاشمي رفسنجاني مي‌‏خواهند بين اصولگرايان اختلاف بيندازند، ايلنا

تخريب نيروهاي اصلاح‌‏طلب و اصولگرا و به طوركلي شخصيت‌‏هاي نظام به مصلحت نيست

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل جامعه انجمن‌‏هاي اسلامي اصناف و بازار گفت : كروبي فرزند انقلاب و معتقد به ولايت است، ما مساله‌‏اي با ايشان نداريم و از حضور ايشان در انتخابات كه موجب پرشور شدن فضاي انتخاباتي مي شود، استقبال مي‌‏كنيم.

احمد كريمي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" گفت: براي ايجاد مشاركت حداكثري مردم و رقابت سالم معتقديم كه هر مقدار رقباي بيشتري در انتخابات حضور يابند، فضاي شور و نشاط در جامعه بيشتر خواهد شد.
وي تصريح كرد: كساني كه امروز هاشمي رفسنجاني را مطرح مي‌‏كنند، افرادي نيستند كه دلشان به حال هاشمي بسوزد، آنها فقط با طرح هاشمي مي‌‏خواهند بين اصول گرايان اختلاف بيندازند.
وي افزود: كميته منتخب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تصميم دارند به يك كانديداي واحد برسند و اين فرد فرقي نمي‌‏كند كه چه كسي باشد و مطمئنا اين تصميم منحصر به اين پنج نفر هم نخواهد بود، در صورت لزوم اين كميته براساس مصلحت ممكن است با افراد ديگري هم به مذاكره بپردازد.
احمد كريمي اظهار داشت: تخريب نيروهاي اصلاح طلب و اصول گرايان و به طور كلي شخصيت هاي نظام به مصلحت نظام و كشور نيست و از لحاظ شرعي و اخلاقي هم نادرست است و تنها سودش براي دشمنان نظام خواهد بود.
وي با بيان اين مطلب كه عده اي در هر انتخاباتي كه مي‌‏خواهد برگزار شود، به شوراي نگهبان حمله مي‌‏كنند، خاطر نشان كرد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقايان شوراي نگهبان برمبناي قانون و شرع عمل مي‌‏كنند و هيچ گاه آخرت خود را به دنياي ديگران نمي فروشند، شوراي نگهبان وظايفي دارد و براساس آن هميشه عمل مي كند.
كريمي تصريح كرد: اين كه كدام جناح چند صباحي رياست قوه مجريه را به عهده بگيرد، مهم نيست، آنچه مهم است حضور فردي است كه به تكاليف شرعي خود براي خدمت به مستضعفان عمل كند و مردم ما به كسي كه برنامه و تيم بهتري را ارايه كند، راي خواهند داد .

Copyright: gooya.com 2016