دوشنبه 30 خرداد 1384

يوسفي اشكوري: دكتر شريعتي به نسل انقلاب جرات انديشيدن داد، ايرنا

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۳/۲۹‬
داخلي. فرهنگي. شريعتي.

يك فعال سياسي گفت: بزرگترين خدمت دكتر علي شريعتي به نسل انقلاب در دهه ‪ ۵۰‬اين بود كه به آنان جرات انديشيدن داد.

حسن يوسفي اشكوري روز يكشنبه در بيست و هشتمين يادبود دكتر علي شريعتي در حسينيه ارشاد افزود: با زحمات و تلاش‌هاي دكتر علي شريعتي، من و امثال من توانستيم بدون اجازه بزرگترها و متوليان در خصوص مسايل مهم جامعه بيانديشيم و اظهار نظر كنيم.

وي با تحليل و بررسي نقش دكتر علي شريعتي به عنوان يك روشنفكر در دوران معاصر گفت: تعريف شريعتي از نقش روشنفكر در عرصه عمومي بسيار قابل تامل است زيرا كه او نقشي پيامبرگونه براي روشنفكر قايل است و او روشنفكر را پيامبري براي پس از عصر خاتميت تعريف مي‌كند.

اشكوري خاطرنشان كرد: علي شريعتي توانست از دل سنت و فرهنگ‌هاي زنگار گرفته، فرهنگ و تفكرهاي تازه‌اي بيافريند و اين هنري است كه با آن مي‌توان تغييراتي بنيادين در عرصه‌هاي اجتماعي ايجاد كرد.

وي تصريح كرد: شريعتي يك روشنفكر است نه يك فقيه يا چريك و حتي يك عالم آكادميك، به همين دليل او را بايد متعلق به عرصه عمومي جامعه دانست.

اشكوري گفت: شريعتي به هيچ كس تعلق خاصي ندارد از اين رو نسبت شريعتي و خانواده‌اش با نسبت او و مردم يكي است و بايد او را يك متفكر ملي دانست.

وي افزود: دكتر علي شريعتي به مثابه ابوذري است كه بايد همواره در ميان ما بماند تا همواره ما را به بيداري و آگاهي و مبارزه با زر و زور و تزوير بيانگيزد.

اشكوري تصريح كرد: شريعتي را در اهداف و انگيزه‌هايش موفق مي‌دانم زيرا در لايه‌هاي مختلف جامعه خصوصا اقشار جوان و دانشگاهي توانست تحولاتي اساسي ايجاد كند.

وي گفت: هنرمندان و روشنفكران و همچنين دوستان شريعتي نبايد شريعتي را در قاب‌هاي محدود فكري خودشان به تصوير كشيده و به عرضه بگذارند زيرا كه شريعتي از محدوديت و تاريخ مصرف داشتن هميشه حذر مي‌كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اشكوري در پايان از استفاده جريانات سياسي از نام دكتر علي شريعتي در مسايل انتخاباتي اعتراض كرده و گفت: نبايد از جايگاه علمي و فكري دكتر شريعتي در دعواهاي سياسي سوء استفاده كنيم.

بيست و هشتمين يادبود سالروز درگذشت علي شريعتي با حضور شخصيت‌هاي فرهنگي، سياسي و جمعي از مردم در حسينيه ارشاد برگزار شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24819

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يوسفي اشكوري: دكتر شريعتي به نسل انقلاب جرات انديشيدن داد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016