یکشنبه 12 تیر 1384

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان: به دنبال اخذ مرخصي براي ناصر زرافشان هستيم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

انجمن دفاع از حقوق زندانيان به دنبال اخذ مرخصي براي ناصر زرافشان است.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: انجمن براي اخذ مرخصي دكتر ناصر زرافشان تلاش‌هاي بسياري كرده و مراجعاتي به زندان داشتيم و رايزني‌ها صورت گرفته است.

وي ابراز اميدواري كرد كه اين رايزني‌ها به نتيجه‌ي مطلوب برسد و زرافشان براي ادامه‌ي معالجات به مرخصي بيايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گفت: انجمن براي آشنايي با مسايل حقوق زندانيان و كمك به آنها براي گرفتن وكيل اقداماتي داشته است.

Copyright: gooya.com 2016