دوشنبه 13 تیر 1384

سعيد مدنى و پرويز پيران، دو پژوهشگر اجتماعى به دادگاه احضار شدند، شرق

شرق: سعيد مدنى پژوهشگر اجتماعى و پرويز پيران عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى روز گذشته بر اساس احضاريه اى در شعبه ۷ بازپرسى دادسراى ناحيه ۲۱ حاضر شدند. اين احضاريه كه تحويل حراست دانشگاه علامه طباطبايى شده بود چهارشنبه هفته گذشته به دست اين دو پژوهشگر و محقق اجتماعى رسيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد شريف كه وكالت اين دو شخصيت فرهنگى را برعهده گرفته است گفت كه موضوع اتهام اين دو نفر ارائه يك تحليل اجتماعى در راديو فرانسه بوده است كه در اين جلسه تحقيقات مقدماتى انجام شد و آنان با قرار كفالت در حال حاضر آزاد هستند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سعيد مدنى و پرويز پيران، دو پژوهشگر اجتماعى به دادگاه احضار شدند، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016