چهارشنبه 29 تیر 1384

مسعود بهنود: بُرد محافظه‌‏كاران با رعايت قواعد بازي براي اصلاح‌‏طلبان پيروزي است، ايلنا

حضور خاتمي بسيار مفيد بود و توانست فضاي ذهني جامعه را تغيير دهد

تهران- خبرگزاري كار ايران

مسعود بهنود، گفت: محافظه‌‏كاران با تمام قوا و با رعايت قواعد بازي قدرت، انتخابات را در يك ظاهر دموكراتيك بردند و اين براي اصلاح‌‏طلبان يك پيروزي است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين روزنامه‌‏نگار ايراني مقيم خارج كه عصر روز گذشته به صورت تلفني در سلسله جلسات تحليل انتخابات رياست‌‏جمهوري با عنوان "پس از انتخابات" در سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي شركت كرده بود، به تحليل نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري پرداخت و با بيان اينكه حادثه‌‏اي كه در انتخابات رخ داد، حادثه‌‏اي مبارك است، اظهار داشت: ما طرفداران دموكراسي هستيم و آنچه در اين انتخابات اتفاق افتاد، اين بود كه گروه مقابل ما سعي كرد از طريق يك روش دموكراتيك به پيروزي برسد، اين امر بسيار مهم است چون در گروه مقابل تغيير نگرش به وجود آمده است.
وي در سخنان خود با تاكيد بر اينكه بايد بازندگان اين انتخابات را نقد كرد، اظهار داشت: نقد بازنده‌‏ها كار آساني است و بيان عملكرد منفي آنها كاري ندارد اما بايد پس از انتخابات به نقد پيروزان انتخابات بپردازيم.
بهنود با تاكيد بر اينكه ما هنوز به نقطه‌‏اي كه تصور آن را داشتيم، نرسيده‌‏ايم، اظهار داشت: از زمان انقلاب مشروطه عنوان مي‌‏شد كه مردم ما به دنبال آزادي و دموكراسي هستند ولي پس از گذشت سال‌‏ها، روشنفكران هنوز جامعه ايران را به ويژه جامعه شهري را به سمت دموكراسي هدايت نكرده‌‏اند.
وي افزود: هنوز جامعه را به سمتي نبرده‌‏ايم كه به آنها بقبولانيم پروژه دموكراسي‌‏خواهي براي جامعه مفيد است.
اين روزنامه‌‏نگار در خصوص استراتژي سياستمداران در انتخابات، گفت: سياستمداران و اهل تفكر قصد داشتند بر موج توده مردم سوار شوند ولي آنها نمي‌‏دانستند هيچ گروهي به اندازه روحانيت توانايي اين كار را ندارد.
بهنود افزود: روحانيت توان بسيج توده‌‏ها را دارد و در هر شرايطي مي‌‏تواند توده‌‏ها را بسيج كند، اين در حالي است كه سياستمداران توانايي انجام آن را ندارند.
وي با اشاره به اينكه ما در تاريخ سياسي كشورمان سياست‌‏ورز نداشته‌‏ايم و سياست‌‏ورزان ما دوست نداشتند به آنها سياست‌‏ورز گفته شود، گفت: اصلاح‌‏طلبان در يك بازي غيرسياسي شركت كرده بودند و نيروهاي مقابل اصلاح‌‏طلبان از تمام امكانات برخوردار بودند و به همين جهت بازي را بردند.
بهنود خطاب به افرادي كه در حال حاضر به نقد اصلاح‌‏طلبان مي‌‏پردازند، اظهار داشت: چرا قبل از انتخابات هيچ‌‏كس به نقد اصلاح‌‏طلبان نپرداخت و آنها را راهنمايي نكرد.
وي، حادثه انتخابات اخير را از اين جهت كه "حركت جامعه ايران به سمت شناخت واقعي خود حركت بسيار مفيدي است"، بسيار مثبت ارزيابي كرد.
بهنود اظهار داشت: حضور خاتمي حتي با وجود مشكلات پيش‌‏رو و اشتباهات زيادي كه انجام داده بود، بسيار مفيد بود، خاتمي توانست فضاي ذهني جامعه را تغيير دهد و اين امر بسيار موثر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: هر زماني كه رئيس جمهور با منبع قدرت همراه باشد، قدرت دارد و اگر همسو نباشد، قدرت ندارد به همين جهت نمي‌‏شود به خاتمي خيلي ايراد گرفت.
بهنود ادامه داد: در صحنه سياسي كشور بايد با هزينه كم و با توجه به شرايط خاص جامعه بتوانيم صدر را بدست آوريم، بايد فعالان صحنه سياست را قانع كنيم تا از تفكرات آرماني دست بردارند و در سطح جامعه پايين بيايند.
وي با بيان اينكه تمام كانديداها قصد داشتند وضع اقتصاد خراب كشور را درست كنند، تصريح كرد: هيچ كدام از كانديدا نگفت كه درست كردن اقتصاد هزينه دارد و براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا بايد كار بيشتري كرد.
بهنود با اشاره به اينكه اصلاح‌‏طلبان" هزينه دادن" را قبول نداشتند، اظهار داشت: اصلاح‌‏طلبان براي آنچه آرزو داشتند به دست آورند، بايد هزينه بدهند.
بهنود با بيان اينكه بايد كاري كنيم تا جامعه به دنبال ما باشد، تصريح كرد: جامعه معيار خود را دارد و بايد براساس معيارهاي جامعه عمل كرد.
به اعتقاد بهنود، مردم گول خورده‌‏اند و به نظر مي‌‏رسد كه در آينده نيز بيشتر گول بخورند.
وي با تاكيد بر اين كه دنيا تمام نشده است، اظهار داشت: انتخابات‌‏هاي ديگر نيز وجود دارد و بايد اميدوار باشيم كه راهي وجود داشته باشد كه از وضعيت فعلي رهايي يابيم.

Copyright: gooya.com 2016