چهارشنبه 23 شهریور 1384

احضار فرزاد حميدي به دادگاه، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 131-2005
تاریخ 24/6/1384
دکتر فرزاد حمیدی سخنگوی پیشین جبهه متحد دانشجویی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. بر اساس احضاریه ای که بدست ایشان رسیده است، وی میبایست ساعت 5/10 صبح روز 16 مهرماه در دادگاه حاضر شود. گفتنی است در برگ احضاریه مورد اتهامی ایشان ذکر نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دکتر فرازد حمیدی از درتحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در مرداد ماه گذشته در حالی که تنها دو هفته از آزادیش به دلیل بازداشت قبلی میگذشت، مجددا دستگیرو پس از سپری کردن چندین ماه سلول انفرادی در بند 209 به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و 10 ماه در این زندان به سر برد. وی چندی پیش با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار فرزاد حميدي به دادگاه، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016