پنجشنبه 17 آذر 1384

جزييات سقوط هواپيماي حامل خبرنگاران در گفتگوي عليرضا نوري زاده با پيمان پاك مهر

پيمان پاك مهر. روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Date:1384/9/16

تبريز نيوز:سرويس اجتماعي: "دكتر عليرضا نوري زاده" روزنامه نگار در لندن در برنامه چهارشنبه شب راديو ياران در خصوص سقوط هواپيماي سي - 130 حامل خبرنگاران گفتگويي با "پيمان پاك مهر" انجام داده است.

[براي شنيدن گفتگو اينجا را كليك كنيد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جزييات سقوط هواپيماي حامل خبرنگاران در گفتگوي عليرضا نوري زاده با پيمان پاك مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016