سه شنبه 13 دی 1384

توضيحات احمدى نژاد به مجلس درباره اسرائيل، شرق

گروه سياسى، ايرج جمشيدى: اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس طى ديدارى ۳ ساعته با محمود احمدى نژاد رئيس جمهور آخرين تحولات سياست خارجى كشور را مورد بررسى قرار دادند. در اين جلسه به بررسى بازتاب سخنان رئيس جمهور در مورد اسرائيل و هولوكاست و تاثير آن بر منافع و امنيت ملى كشور پرداخته شد. محمود احمدى نژاد اخيراً سخنانى را درباره اسرائيل و ماجراى كشتار يهوديان در جنگ جهانى دوم بيان كرد كه با واكنش هاى گسترده بين المللى مواجه شد. عمده اين واكنش ها مخالفت آميز بود و بر همين مبنا تعدادى از نمايندگان مجلس با ارائه طرحى به كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس خواستار ملاقات با رئيس جمهور و بررسى جوانب اين قضيه شدند. كميسيون امنيت ملى اين درخواست را تصويب و طى نامه اى به اطلاع احمدى نژاد رساند. جلسه ياد شده يكشنبه شب برگزار شد و ۳ ساعت طول كشيد. در اين جلسه چند تن از نمايندگان مجلس ازجمله علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و تعدادى ديگر از اعضاى اين كميسيون به تشريح ديدگاه هاى خود پرداختند و از احمدى نژاد درخواست كردند از آنجا كه سخنان وى در جايگاه رياست جمهورى داراى آثار حقوقى براى كشور است و ممكن است مستقيماً بر مصالح و منافع ملى كشور اثر گذار باشد لذا در طرح مواضع ملاحظات ديپلماتيك و سياست هاى كلان كشور در نظر گرفته شود تا كشور بى جهت درگير مسائل حاشيه اى نشود. اعضاى كميسيون امنيت ملى در اين جلسه به صراحت تمام سخن گفتند و مسائلى را كه اخيراً براى كشور در عرصه سياست خارجى پيش آمده و تاثير آن بر حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و امنيت ملى كشور را طى گزارشى به اطلاع رئيس جمهور رساندند.
على احمدى نماينده ممسنى و عضو كميسيون امنيت ملى درباره اين جلسه گفت: تلقى برخى دوستان نماينده اين بود شايد سياست هاى نظام درخصوص فلسطين تغيير كرده و اگر اين تغييرات درست است چرا مجلس و كميسيون امنيت ملى در جريان نيستند. وى گفت: بحث ديگر آثار احتمالى و آسيب هاى برخى سخنان در عرصه بين المللى بود كه به هر حال هر دو موضوع بررسى شد. وى گفت: آقاى رئيس جمهور تاكيد داشتند كه مواضع وى همان مواضع نظام درباره فلسطين و برگزارى رفراندوم است اما در اين ميان رسانه هاى گروهى ازجمله صداوسيما و برخى مطبوعات سخنان او را كامل مطرح نكردند. عضو كميسيون امنيت ملى تاكيد كرد بر همين اساس آقاى رئيس جمهور برخى انتقادات را نسبت به صداوسيما و مطبوعات بيان كرد و خواستار آن شد تا سخنانش كامل پخش شود. احمدى گفت: آقاى رئيس جمهور معتقد بود كه فقط مقدمه سخنان وى در مطبوعات منعكس شده و همين مسئله باعث گرديد تا غربى ها هم كه همواره به دنبال سوژه مى گردند روى اين سخنان مقدماتى مانور تبليغاتى بدهند.
نماينده ممسنى درباره نتايج اين جلسه گفت: هم رئيس جمهور و هم اعضاى كميسيون امنيت ملى بر سياست خارجى فعال و خروج از انفعال تاكيد كردند اما درباره نوع ادبيات و نوع رفتارهايى كه قبل از جلسه اختلاف به نظر مى رسيد اين طور بحث شد يا حداقل به اين نتيجه رسيديم بخشى از سخنان رئيس جمهور كامل مطرح نشده و حتى تحريف هايى صورت گرفته است. وى گفت: اميدواريم تاثيرات اين جلسه متقابل بوده باشد.
اكبر اعلمى نماينده تبريز و عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس كه روز يكشنبه نطق اعتراض آميزى را نسبت به عملكرد دولت احمدى نژاد در مجلس ايراد كرد در همين زمينه به شرق گفت: به علت مشكلاتى كه داشتم در اين ديدار حاضر نشدم اما محتواى بحث همان مسائلى است كه طى چند وقت اخير از سوى نمايندگان درباره اثرات اتخاذ چنين مواضعى بر منافع ملى كشور عنوان شده است. وى گفت: نطق بنده هم واقعيت هايى بود كه وجود دارد و قطعاً آقاى رئيس جمهور هم به منافع و امنيت ملى كشور توجه دارند. اعلمى تصريح كرد: اميدوارم انتقادات و مباحثى كه مطرح شده و البته تمام موارد گفته شده را مشفقانه مى دانيم بر بينش آقاى رئيس جمهور تاثيرگذار باشد. عضو فراكسيون اقليت تصريح كرد: آقاى رئيس جمهور بيش از هر چيزى بايد بدانند به عنوان مقام رياست جمهور ايران داراى ملاحظاتى هستند كه ممكن است براى يك فرد ديگر آن ملاحظات در كار نباشد.
• منشاء سخنان رئيس جمهور
همچنين كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در اقدامى ديگر به بررسى مشاورانى پرداخته است كه با ارائه اطلاعاتى به رئيس جمهور درباره اسرائيل و هولوكاست پرداخته اند. در اين ميان چند تن از اعضاى كميسيون امنيت ملى پيگير اين موضوع هستند و در نظر دارند تا با تهيه يك گزارش به ارائه طرحى بپردازند كه بيان مواضع رسمى كشور از زبان رئيس جمهور در قالب برنامه هايى باشد كه روساى جمهور پيشين از آن تبعيت كرده اند. در اين راستا گزارشى در دست تهيه است كه نشان مى دهد برخى مراكز تحقيقاتى غيردولتى مطالعاتى را تحت عنوان غرب شناسى انجام داده اند و چند سال پيش هم سمينارى را با عنوان جهان بدون آمريكا برگزار كرده اند. از نظر تعدادى از اعضاى كميسيون امنيت ملى اگرچه فعاليت تحقيقاتى اين مراكز كاملاً قانونى است اما نبايد نتايج تحقيقاتى يا پيشنهادهاى آنها به تنهايى ملاك نظر مسئولان كشور باشد.
• استراتژى احمدى نژاد درباره اسرائيل
اكبر منتجبى:محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران اعلام كرد كه در خصوص اسرائيل استراتژى مشخصى را تعقيب مى كند. احمدى نژاد كه در جمع برخى از دانشجويان سخن گفته و خبر آن را نيز پايگاه خبرى «خدمت» منتشر كرده است، ضمن اشاره به سخنان اخيرش درباره رژيم اسرائيل و انتقال آن به اروپا يا آلاسكا تاكيد كرده است: «برخى در داخل و خارج تصور مى كردند كه اين سخنان از جانب ما بدون برنامه و سياست مشخص مطرح مى شود، اما ما در اين زمينه استراتژى مشخصى را تعقيب مى كرديم.» به همين دليل نيز احمدى نژاد در سخنان خود به اجلاس سران كشورهاى اسلامى در عربستان اشاره كرده و گفته است: «كنفرانس مكه با هدف به رسميت شناختن اسرائيل و با عنوان معرفى اسلام ميانه رو و انعطاف پذير تشكيل شد، مقدمات عادى سازى از قبل با مواردى مثل عقب نشينى از غزه فراهم شده بود و اين برنامه از دو سال پيش تنظيم گرديده بود اما نهايتاً مطالبى با فشار جمهورى اسلامى وارد متن بيانيه شد كه سابقه نداشته و بهره اين كنفرانس فقط براى جمهورى اسلامى بود.» در واقع اجلاس سران كشورهاى اسلامى، دومين جلسه اى بود كه احمدى نژاد درباره اسرائيل سخن مى گفت. او در اين اجلاس تلاش كرد سخنان پيشين خود كه در همايش «جهان بدون صهيونيسم» بيان كرده بود، تلطيف كند. با اين حال سخنان احمدى نژاد در باب محو اسرائيل بازتاب گسترده اى داشت. برخى در ايران بر آن شدند كه توضيحاتى را در باب سخنان رئيس جمهور ارائه كنند. از جمله وزارت خارجه ايران بيانيه اى را منتشر كرد مبنى بر اينكه سخنان رئيس جمهور چنين نبوده كه برداشت شده. البته وزارت خارجه در بيانيه خود اشاره كرد كه در طول اين ساليان نيز ايران مورد هجمه تبليغاتى غربى ها بوده است. اما رئيس جمهور اعتقاد راسخى به آنچه گفته بود، داشت. چرا كه مدتى بعد كه به عربستان سفر كرد ضمن اشاره تلويحى به سخنان خود درباره اسرائيل، انتقال اسرائيل را به بخشى از خاك آلمان و اتريش پيشنهاد كرد. خبرنگاران رسانه هاى غربى كه آماده شكار جملات احمدى نژاد بودند، بلافاصله خبر را مخابره كردند و به فاصله كمتر از چند ساعت بنگاه هاى خبرپراكنى، سخنان احمدى نژاد در عربستان و در حاشيه اجلاس سران كشورهاى اسلامى را در صدر خبرهاى خود قرار دادند. برخلاف دفعه قبل، اين بار تقريباً اغلب اصولگرايانى كه داراى رسانه بودند، ضمن اعلام مواضع رئيس جمهور، در توضيح و تفسير خود نيز اين سخنان را پيشنهادى دانستند كه اسرائيل و غربى ها را غافلگير كرده است. مقامات رسمى قواى مختلف نيز در كشور از اين سخنان و پيشنهاد حمايت كردند. هرچه در ايران هم صدايى اصولگرايان بر اين سخنان بيشتر شد، در غرب واكنش ها گسترده تر مى شد تا جايى كه بلافاصله برخى رسانه هاى خبرى اخبار غيررسمى منتشر كردند كه اسرائيل پيشنهاد حمله به ايران را ارائه داده يا حتى خود را آماده حمله به ايران مى كند. در تفاسير خبرى نيز آمد كه اگر قرار است حمله اى به ايران صورت بگيرد نه از جانب آمريكا كه از سوى اسرائيل خواهد بود. اين تفاسير و آن سخنان با واكنش مقامات ايران روبه رو شد و بحث حمله اسرائيل به ايران را «مضحك» خوانده و تاكيد كردند كه اسرائيل توان اين كار را ندارد. با اين حال واكنش ها نسبت به ايران ادامه داشت كه آخرين و مهم ترين آنان اظهارات جورج بوش رئيس جمهور آمريكا بود.
او از سخنان پيشين خود درباره ايران و محور شرارت دفاع كرده و مخاطبان را به ياد آن سخنانى مى انداخت كه آمريكا درست انديشيده بود. به هر حال هر دو سخن رئيس جمهور با واكنش شوراى امنيت سازمان ملل روبه رو شد. هنگامى كه احمدى نژاد از «محو اسرائيل» سخن گفت شوراى امنيت با اكثريت آرا بيانيه اى عليه ايران صادر كرد. پس از سخنان رئيس جمهور در عربستان و لزوم انتقال اسرائيل شوراى امنيت مجدداً ايران را محكوم كرد. ضمن آنكه كوفى عنان دبيركل سازمان ملل نيز سخنان تندى عليه ايران بيان كرد. از سفر احمدى نژاد به عربستان تا سفر به استان سيستان و بلوچستان كه در جنوب شرقى ايران است، فاصله زمانى اندكى بود. رئيس جمهور قرار بود به چا بهار سفر كند تا در مانور نظامى عاشقان ولايت شركت كند. به همين خاطر نيز هيات دولت بنابر وعده رئيس جمهور قرار شد در استان محروم سيستان و بلوچستان تشكيل شود. كشور در آن روزها در غم خبرنگاران جان باخته كه قرار بود در مانور نظامى عاشقان ولايت شركت كنند، فرو رفته بود. احمد ى نژاد به هر حال بنابر وعده به سيستان رفت و طبق يك برنامه از پيش تعيين شده در جمع مردم زاهدان سخن گفت.رئيس جمهور در فرازى از سخنان خود در جمع مردم زاهدان مجدداً به بحث اسرائيل و انتقال آن بازگشت و ضمن آنكه پيشنهاد انتقال اسرائيل را از اروپا به آمريكا و آلاسكا وسعت داد كشتار يهوديان در جنگ دوم جهانى و كوره هاى آ دم سوزى را يك «افسانه» خواند. خبرى كه بلافاصله بنگاه خبر پراكنى بى بى سى آن را در صدر اخبار خود قرار داد تا مجدداً عليه ايران يك جنگ تبليغاتى راه بيفتد. تبليغاتى كه فروكش نكرده بود، مجدداً بالا گرفت و ايران را دوباره بر صدر اخبار نشاند. اين بار اصلاح طلبان كم و بيش، كوشيدند سخنان متفاوت و البته «انتقاد نرم» را از رئيس جمهور آغاز كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چند فعال سياسى يادداشت ها و مقالات مختلفى ارائه كردند كه از جمله آنان «ابراهيم يزدى» دبيركل نهضت آزادى بود. او در مقاله خود بحث انتقال اسرائيل را بحثى قديمى كه هيچ نتيجه اى نيز در پى ندارد، دانسته بود و با تحليل خود بر آن شد كه مقامات ايران را از اين نوع ادبيات برحذر دارد. برخلاف وهله دوم، اين بار حمايت كم رنگى از احمدى نژاد در سطح فعالان سياسى جناح راست صورت گرفت. «سكوت» تاكتيكى بود كه آنان تلاش كردند تا با آن نه حمايت و نه انتقادى از رئيس جمهور داشته باشند. اما مجموعه دولت، و احمدى نژاد در راس آنان، همچنان از اين سخنان ابراز رضايت مى كردند.آخرين اعلام مواضع در اين باب نيز روز شنبه صورت گرفت. هنگامى كه دفتر رئيس جمهور، همچون دفعات پيش، متن آماده اى را براى رسانه ها و خبرگزارى ها ارسال كرد. اين متن حاوى چند پرسش و پاسخ بود. سئوال كننده مشخص نبود كه چه كسى است. جواب ها اما از آن رئيس جمهور بود. احمدى نژاد اين بار در باب مسئله قتل عام يهوديان، احتياط پيشه كرده و بيان كرد كه «دو ديدگاه رسمى و غيررسمى در خود اروپا وجود دارد ولى هيچ وقت به بحث آزاد علمى گذاشته نشده است.» او اين بار تاكيد كرد كه «ديدگاه ما آن است كه جان انسان ها از هر قوم و نژاد و دين محترم است و احدى حق ندارد پاكسازى قومى و نژادى و مذهبى به راه اندازد.» احمدى نژاد اين رفتار را محكوم و بيان داشت كه «اگر در اين نقل تاريخى، هيچ مبالغه اى هم نباشد و واقعاً همين تعداد يهودى را هم كشته باشند چرا انتقامش را از مسلمانان مى گيرند؟ چرا خود اروپا كه عامل جنايت بوده، هزينه اش را نپردازد؟» به گفته احمدى نژاد «يهودى ستيزى يك سنت قديمى در خود اروپا بوده است والا در جهان اسلام، همواره يهودى ها راحت بوده اند.» او اين پرسش را مطرح كرد كه آيا فكر نمى كنيد كه يك هدف مهم از ايجاد رژيم ساختگى اشغالگر قدس و كوچ دادن يهوديان اروپا به آنجا به نوعى ادامه همان يهودى ستيزى بوده باشد، يعنى هدفشان اخراج يهودى ها از اروپا و نوعى پاكسازى قومى و مذهبى بوده است؟»به هرحال اكنون آنچه مشخص شده است، اين است كه احمدى نژاد چنانكه خود نيز بيان كرده است، «بدون برنامه و سياست مشخص» اين سخنان را نمى گويد و به آنچه كه مى گويد ايمان دارد. اين نكته اى است كه هم اصلاح طلبان و هم اصولگرايان، هم مخالفين رئيس جمهور و هم موافقين او بر آن اتفاق دارند كه رئيس جمهور محمود احمدى نژاد بر آنچه مى گويد اعتقاد دارد. اما نتيجه گيرى هر دوطرف از اين سخنان، بسيار متفاوت است. مخالفين اين نوع سخنان را داراى تبعات بسيار براى ايران مى دانند. چنانكه محمد خاتمى يك بار به صراحت گفت كه برخى مسئولين نبايد با برخى سخنان بهانه به دست دشمنان بدهند. موافقين نيز در تحليل خود ابراز مى كنند كه مواضع و سخنان رئيس جمهور نه تنها تبعاتى براى كشور ندارد، بلكه ايران را پيشتاز كشورهاى اسلامى در مبارزه با استكبار مى كند و باعث تاثيرات بسيارى نيز بر كشورهاى اسلامى خواهد شد. احمد ى نژاد نيز خود بر اين اعتقاد است چرا كه شب يلدا در جمع برخى فعالان دانشجويى گفته است: «اين موج در ميان جهان اسلام طرفداران زيادى دارد و حركت خود را ادامه خواهد داد.»
• با وزرا قرارداد يك ساله بسته ام
محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اعلام كرد كه با وزراى خود قرارداد يك ساله بسته است. احمدى نژاد اين سخنان را در جمع برخى از دانشجويان كه شب يلدا با او ديدار داشتند ابراز كرده است. اين مطلب در سايت خبرى «خدمت» كه نزديكان فكرى رئيس جمهورى آن را اداره مى كنند، منتشر شده و برخى از خبرگزارى ها همچون خبرگزارى مهر آن را منعكس كرده اند. احمدى نژاد در اين ديدار با بيان اينكه با وزرا قرارداد يك ساله بسته است اظهار داشت: اين قرارداد معيار است و تذكر هم خواهم داد تا اصلاح صورت گيرد و در آخر گزارش خواهم گرفت و تعارفى با كسى نخواهم داشت.احمدى نژاد به تفكر حاكم بر مديريت سال هاى گذشته اشاره كرد و گفت: بدنه موجود در سال هاى گذشته با نوعى تفكر و نگرش و اجراى خاصى طرف بوده است و اكنون در حال تغيير است و سفرهاى استانى دولت نيز يك نمونه از همين تغييرها است.در بخش ديگرى از اين جلسه، احمدى نژاد به حجم تحرك و تاثيرگذارى دولت در اين چندماه اشاره كرد و آن را بى سابقه دانسته و گفته است: «اصل نيروهاى آن دولت آرمانى و نيروهاى حقيقى ولايت در راه هستند و كادرهاى اين موج انقلابى بايد توسط همين جريان ساخته شود و براى اين كار دير هم نيست.»احمدى نژاد فضاى انقلابى را براى برخى حتى نيروهاى خودى غريب دانست و افزود: حركت انقلاب نيازمند انسان هاى كامل خالص است و مقدمه خلوص، غربال است و همه اينها به نحوى ابتلا است.احمدى نژاد همچنين با اشاره به جوسازى هاى سنگين عليه دولت گفت: گوشه و كنار مى گفتند عمر اين دولت به يك سال هم نمى رسد، آبان و مهر حجم جوسازى ها عليه دولت زياد بود. كارهاى انجام شده در اين مدت افتخارآميز است، اما رسانه ها چون با ما نبودند انعكاس ندادند و پشتيبانى رسانه اى صورت نمى گيرد.در ادامه اين ديدار رئيس جمهورى با اشاره به تغييرات ستاد دولت گفت: تاكنون ستاد دولت را تغيير داده ايم و براى اولين بار ستاد اقتصادى را درست چيده ايم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توضيحات احمدى نژاد به مجلس درباره اسرائيل، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016