سه شنبه 2 اسفند 1384

جمهوری اسلامی نمک نشناس ترین حکومت تاریخ جهان به نزدیکانش است! ناصر مستشار

آفتاب : آیت الله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مهدی کروبی هشدار داد در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار نظر نکند. " بنابر یک ضرب المثل قدیمی ایرانی که می گوید" اسب ها در سربالائی یک دیگر را گاز می گیرند! موقعی مصداق این ضرب ا لمثل پر معنا میشود که در عینیت آنرا در مسائل حاد سیاسی کنونی می توان آشکارا مشاهده نمود. بعد از آنکه شریعتمد اری از مرکز کیهان فتوای معروف خودش رادر قبال شروع پخش برنامه های تلویزیون ماهوا.ره ای "صبا" تحت عنوان (اگر صبا شروع به کار کند ، کروبی دیگر از حلقه یاران امام راحل نیست) را به سرعت صادر کرد. در همان روزها این قلم در نوشته ائی کوتاه تحت عنوان"این بار ناقوس ها برای که به صدار در می آید" به روشنی ثابت کردم که گلیم زیر پای کروبی درحا ل کشیده شدن است."صبا" خاموش ماند ودر اظهارات فوق موحدی کرمانی نسبت به کروبی بازبان هشدار به ایشان گفته ا ند که حق سخن ندارد وبه اصطلاح عامیانه موضعگیری موحدی کرمانی معنی"خفه شو" وبه تو مربوط نیست" را تداعی می کند.اگر مهدی کروبی به دخالت هایش در امور تصمیم گیریهای کادر رهبری و عمود خیمه ولایت فقیه بیشتر دخالت کند، کارش به جاهای باریک کشیده خواهد شد! رژیم جمهوری اسلامی در ازبین بردن بهترین یاران ونزدیکان خود هیچ ابائی ندارد واین رفتار رابار ها با دیگر شخصیت های اولیه دوران انقلاب در از اوایل روی کارآمدنش از خود بروز داده ا ست.هاشم صباغیان به مناسب 22بهمن در سایت اینترنتی روز اخیر ا گفته است"ما به آقایان وفا کردیم ولی آقایان به ما بی وفائی کردند" اوهم بعنوان وزیر کشور خادم ومسئول اسقبال از امام فرشته نشان در 12 بهمن 57 دل پری از حکومت حاکم دارد! این خاصیت همه رژیم های توتالیتر تاریخ جهان است.ابتدا از هرکس در راه تثبیت خویش استفاده می برند سپس از آنها همچون اضافات ماشین آب هویج گیری به ضرف آشغال پرت می کنند.حالا خیلی ها شکر گزار ظرف آشغال هستند ، بعضی ها کارشان به اعدام کشیده شده است!

آیت الله موحدی کرمانی در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گوی کوتاه با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از آنجایی که آقای کروبی عضو مجلس خبرگان رهبری نیست، حق ندارد در این زمینه اظهار نظر کند.—حالا معلوم می شود، وقتی آقای کروبی حق اظهار نظر نداشته باشد ، وای به حال وروز گارمردم معمولی ایران! پس به کجا رفته است قوانین مردم سالاری دینی وعده داده شده به مردم؟اساسا چرا مردم بایستی در رای گیریهای جمهوری اسلامی شرکت نمایند؟ اصلا جمهوری اسلامی چه نیازی به رای مردم دارد! از همان ابتدای انقلاب اسلامی ارتجاعی سال پنجاه وهفت،، رای مردم فقط برای تزئین وموجه نشان دادن در عرصه داخلی وخارجی ومشروعیت ورسمیت بخشیدن به نظام دنبال می شده است!
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران و عضو مجلس خبرگان رهبری هچنین اذعان داشت: تاکنون هیچ بحثی در خصوص اینکه اعضای مجلس خبرگان رهبری غیر مجتهد باشند، انجام نشده است. بنقل از سایت اینترنتی گویانیوز 30 بهمن 1384 –
چرا آقای موحدی کرمانی رسما نمی گویند که حکومت جمهوری اسلامی یعنی حکومت مجتهدین وفقها می باشد ودیگران حق دخالت در امور حکومت را ندارند.اگر در اوایل انقلاب در به تصویب رساندن قانون اساسی ارتجاعی حکومت کنونی، اجازه دادند که بعضی نیروهای لیبرال سست عنصر به مجلس خبرگان راه یابند ، بخاطر نیروی بالنسبه انکار ناپذیر آنها بود ودوم اینکه برای تزئین سبد میوه مجبور بودند از اقسام میوها استفاده ببرند.اگر در سبد میوه فقط "سیب" گذاشته شود ، هیچ لطفی ندارد ودیگر سبد میوه نمی شود!
این قلم آیت الله موحدی کرمانی را تا حدودی می شناسد! اوانسان بسیار بی رحمی است.افسران بی گناه بسیاری را به جوخه اعدام فرستاد! انسانهای آزادیخواه زیادی به فرمان او تیرباران شدند! تصفیه های او زبانزد ارتشیان بود. من اورا از دوران خدمت سریازی در جبهه جنگ ایران وعراق منطقه غرب کشور در سرپل ذهاب در سالهای شصت بخاطر مسئولیتش بعنوان نماینده خمینی در دایره ایدولوژیک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بود می شناسم.در اتاق جنگ مر کز فرماندهی تیپ زرهی 3 لشگر کرمانشاه یک طلبه جوان وبی تجربه به مسائل نظامی وغیره دخالت های بیجا از خود نشان می داد.افسران ارتش ملی ایران از دست اوبه ستوه آمده بودند.یکبار تقاضای جلوگیری از شرکت اودر تصمیم گیریهای اتاق جنگ را بعمل آوردند.اما اوکوتاه نمی آمد.بالاخره در گیریها بالا گرفت و نامبرده با سا ختن پاپوش علیه افسران مبنی بر اینکه آخوند رااز حق دخالت در کار فرماندهی جنگ، این افسران باز می دارند وتوهین به مقام رهبری وغیره با عث انتقال گزارش های کذب علیه افسران به ستاد نیروی زمینی شد.همه این مطالب را سربازانی که بعنوان منشی ستاد مشغول به خدمت بودند برای ما تعریف می کردند!یک روز ناگهان هلیکوپتری در کنار ساختمان فرماندهی بر روی زمین نشست و صیاد شیرازی به همراه موحدی کرمانی وعده زیاد دیگری در رکاب ایشان به داخل ساختمان فرماندهی رفتند.فرماندهان گردان های مختلف فرمان تجمع همه ارتشیان را در سالن باشگاه افسران را که بعنوان مسجد استفاده میشد را صادر نمودند.همه در حال پچ پچ کردند بودند که موحدی کرمانی برافروخته وارد سالن شد.پس از قرائت چند سطر قرآن شروع به تهدید وحکم کردن کرد.همه به یکدیگر نگاه می کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزهای سختی بود، به کوچکترین بهانه ای امکان دستگیری ومحاکمه افراد ناراضی ارتش را به اجراء می گذاشتند.بنی صدر دیگر از ایران خارج شده بود وارتشی ها برای خروج او یاری رسانده بودند.آخوندها اصلا به ارتشی ها اطمینان نداشتند.ارتشی ها فقط بخاطر جنگ و دفاع از میهن دندان به جگر گذاشته بودند.آخوند ها هنوز به تخصص وفنون فرماندهی ا فسران ارشد ارتش ملی باز مانده از زمان شاه محتاج بودند.موحدی کرمانی در شروع سخنرانی گفت ما روحانیون چه زمانی به شما افسران بدی کردیم.شمارا از زیر دست کارشناسان نظامی امریکائی نجات دادیم.به شماشخصیت دادیم.حالا زیر گوش ما می زنید "گویا افسر جوانی زیر گوش همان طلبه فضول سیلی محکمی زده بود" موحدی به سرعت سخنرانی اش را پایان داد وتغیراتی در سطوح فرماندهی بوجود آورد وبه همراه صیاد شیرازی منطقه را تر ک گفت بعد ها شنیدیم دستگیریهای زیادی میان افسران انجام دادند. مهدی کروبی از سال1342 در کنار خمینی برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش ورزیده است.اوتا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از پایوران جمهوری اسلامی بوده است.وقتی او در دوره ششم رئیس مجلس شورای اسلامی بود ، عملا مجری فرمان معروف وپر سر صدای حکم حکومتی ولی فقیه گردید ودر اعتراض به نمایندگان گفت( که حق اظهار نظر ندارند) وحکومت اسلامی یعنی همین! حالا موحدی کرمانی به مهدی کروبی می گوید(که حق اظهار نظر ندار) حکومت اسلامی یعنی همین! به آقای کروبی باید این ضرب المثل ایرانی را یاد آوری کرد ، که می گوید"چیزی که گله نداره ، عوض هم نداره"! اگرآنروز آقای کروبی جلوی اعتراض نمایندگان معترض را نمی گرفت ، شاید سنگ بنای مبارزه با یکه تازی ولایت فقیه گذاشته میشد! حالا دیگر خیلی برای ایشان دیر شده است-- درپایان این سئوال برای من هنوز بدون پاسخ مانده است،آیا هنوز می توان انتظار داشت تا از درون این حکومت ، نظامی مدنی ومردم سالار برای مردم ایران بیرون بیاید؟ یا باید به رویکرد نوینی روی آورد؟

منتظر پاسخ خوانندگان هستم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جمهوری اسلامی نمک نشناس ترین حکومت تاریخ جهان به نزدیکانش است! ناصر مستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016