دوشنبه 8 اسفند 1384

تقدير احسان نراقي از نامه كروبي، روزنا

روزنا: احسان نراقي از واكنش مهدي كروبي نسبت به تخريب حسينيه شريعت قم و بازداشت دراويش تقدير كرد.
نراقي امروز در گفتگو با خبرنگار "روزنا" ضمن اشاره به محورهاي نامه دبيركل حزب اعتماد ملي به مراجع عظام تقليد گفت:« موضع آقاي كروبي بسيار حساب شده بود، چون متاسفانه ما ناظر خشونت‌هاي مختلف در منطقه هستيم.»
وي افزود:« پيام آقاي كروبي بيان صريح و روشني بود از مافي الضمير تمام مسلمانان آگاه دنيا و مطمئن هستم آنهايي كه به حقوق انساني اعتقاد دارند و نه به اسلام بن لادني از اين پيام استقبال خواهند كرد.»
نراقي ضمن محكوم كردن انفجار امروز در سامرا اظهار داشت:« بنده چند وقت پيش و درپي حمله انتحاري يك سني به دسته‌هاي عزاداري شيعيان در پاكستان در قالب نامه‌اي به احسان اغلو، دبير كنفرانس اسلامي، اهل تركيه كه از دوستان ديرين من است انتقاد كردم كه چرا سكوت كرده‌ايد و اقدامي نمي كنيد؟»
نراقي ادامه داد:« اما اين موضع من كه از سوي يكي از خبرگزاري‌ها منعكس شده بود از سوي روزنامه‌هاي داخلي مورد استقبال قرار نگرفت.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي نامه كروبي به مراجع تقليد در مورد تخريب حسينيه شريعت را شجاعانه توصيف كرد و افزود:« اين پيام هم صراحت داشت و هم متانت، آن هم از سوي فردي روحاني كه سوابق ممتد سياسي در انقلاب دارد و خودش هم قرباني خشونت بوده است.»
نراقي در پايان خشونت‌هاي صورت گرفته در پاكستان، عراق ،قم و همچنين کاريکاتورهاي توهين آميز به پيامبر اسلام در نشريه دانمارکي را محكوم كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تقدير احسان نراقي از نامه كروبي، روزنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016