پنجشنبه 11 اسفند 1384

جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کجاست؟ ناصر مستشار

همانطور که از نام سپاه پاسداران فهمیده می شود، این ارگان نظامی تنها حافظ وپاسدار انقلاب اسلامی در ایران وعامل صدور آن به سراسر جهان می باشد. انقلاب مدتهاست که شکست خورده و مرده نیمه جان آن برروی شانه های ملت ایران سنگینی می کند. تمام تلاش حکومت اسلامی براین محور متمرکز شده که جکومت فعلی را برآمده از یک انقلاب خالص توده ای واسلامی جا بزنند. مدتهای مدیدی است که از میان رهبران شرکت کننده در انقلاب 57 به مرور به باز خوانی خواسته های واقعی انقلاب پرداخته می شود، آخرین وکامل ترینش از دکتر محمد ملکی از پیشقراولان نهضت انقلابی دهه چهل وپنچاه خورشیدی می باشد، که اخیرا تحت عنوان" انقلاب مصادره شده بدان پرداخته اند"مصاحبه دکتر یزدی با مرتضی کاظمیان "در سایت اینترنتی امروز" در باره رویدادهای انقلاب هم حائز اهمیت می باشد. جالب ترین قسمت مصاحبه ایشان در جائی است که نامبرده اظهار می کند در موقع حضور او در امریکا بعنوان نماینده خمینی در ایالات متحده بطور اتفاقی از حضور دکتر بهشتی درامریکا پرده برداشته می شود.در همینجا مشخص می شود ،آقای خمینی همزمان به دونماینده اختیار تام داده بود تا رضایت امریکائی ها را نسبت به برقراری حکومت اسلامی جلب نمایند! از طرف دیگر مشخص می شود شخص آیت الله با زیرکی خاصی ازاعتماد به نیروهای لیبرال وغیر روحانی اطمینان کامل نداشته است. حتی در دولت موقت وشورای انقلاب در برابر چند وزیر کرواتی با تجربه تعدادی روحانی را بعنوان نماینده وپاسدار نهضت اسلامی ماموریت مراقبت از حکومت اسلامی را داده بود!انقلاب اسلامی برابر قرارو مدارها در اروپا وامریکا طبق مراد پیش می رفت ، تا اینکه کمونیست ها در ایران برروی دیوارها شروع به نوشتن شعار "یانکی ها بروید به خانه هایتان " و" ایران را سراسر ویتنام می کنیم" و" ارتش خلقی به پا می کنیم" و"ارتش امریکائی منحل باید گردد" ودر چند نقطه مهم تهران پرچم امریکا به آتش کشیده شد وبخش فارسی رادیو مسکو همه این گزارشات ضد امریکائی را هرروز با وسعت وسیعی انعکاس می داد وبه اقدامات نظامی امریکا علیه انقلاب اسلامی هشدار می داد.امریکا که به تازگی از جنگ ویتنام شکست خورده وشرمنده بیرون آمده بود از برپائی ویتنام دیگر وحشت داشت. اگر در تمام طول تاریخ امریکا یک رئیس جمهور ضعیف ومردد ونفوذ پذیر به خود دیده باشد، می توان گفت شخص جیمی کارتربوده است که همین شور بختی برای ملت ایران شد، اما خوشبختی برای روحانیون به کمین نشسته برای کسب قدرت شد!با توصیفات فوق امریکا عجولانه باروحانیون به توافق رسید تا راه به قدرت رسیدن آنها هموارگردد!امریکا ارتش شاهنشاهی ایران را مجبوربه اعلام بی طرفی نمود.در حالی که در دنیا ارتش بی طرف وجود ندارد. برای اولین بار درایران ارتش شاهنشاهی که گفته می شود پنجمین ارتش قدرتمند جهان بود به فرماندهی کل خود پشت کرد!تا آخرین دقایق شادروان شاپور بختیار از کناره گیری خود امتناع می ورزید وطبق قانون هنوز خود را نخست وزیر ایران می دانست .اعلام حکومت نظامی وعدم رفت وآمد از ساعت شانزده بعد از ظهربا همزمانی برپائی سالگرد جشن تاسیس سازمان چریک های فدائی خلق باعث یورش مردم به پادگان ها شد وآخرین امیدها برای دولت سوسیال دمکرات شاپور بختیار نا موفق ماند.در همین جا ثابت می شود که شاپور بختیار مستقل از خواست واراده امریکا عمل می کرده است وحاضربه تفویض قدرت ودولت به روحانیون نبوده است! به همین خاطر موقعی که اولین بار هاشمی رفسنجانی در تلویزیون ملی به مدیریت "علی حسینی که بسیار محبوب بود "به صفحه تلویزیون آمد بیشترین فحش وناسزا را به جای اینکه به شاه بدهد به شادروان شاپور بختیارداد، چون او تا آخرین لحظه از خود مقاومت نشان داده بود. وبه همین خاطر تمام توافقات پشت پرده روحانیون با امریکا آشکار شده بود!اینک بحث بر سر شکل گیری ارتش هائی است که تنها به شخص اول مملکت وفادارند نه به میهن ومردم؟ برای مثال ارتش شاهنشاهی ایران به شخص شاه وابسته وخود را پاسدار نظام شاهنشاهی می دانست! به همین موازات سپاه پاسداران خود را موظف به حمایت از ولی فقیه بعنوان عمود خیمه نظام می داند. سوال اساسی در اینجاست حافظ مردم ومیهن کدام نیروی نظامی می باشد.هم اینک اکثریت ملت ایران مخالف ولی فقیه می باشند ، اما سپاه پاسداران به جای حمایت از اکثریت مردم از شخصی پاسداری می کند که در اقلیت ناچیز قرارگرفته است! پس بنابراین در قانون اساسی دمکراتیک آینده این مهم باید تشخیص داده شود که ارتش در کنار مردم ومیهن انجام وظیفه خواهد کرد نه برای یک نفر بعنوان رئیس مملکت! موقعی که ارتش یک کشور به یک فرد وابسته باشد ،نخست اینکه به ماشین سرکوب تبدیل میشود ودوم اینکه دیده ایم با فروریزی حکومت ونابودی شخص اول مملکت ارتش کشور هم دستخوش اظمحلال می شود.ارتشی که با بود جه کشور وملت تامین می شود حق پاسداری از یک فرد را ندارد، بلکه وظیفه حمایت از مردم ومیهن را به عهده گرفته است!
بیست وهفت سال ازحیات و شکل گیری نیروی نظامی بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران می گذرد. هنوز برای بسیاری ازمخالفان سیاسی حکومت اسلامی مشخص نشده است که آیا سپاه پاسداران به یک نیروی ملی ومیهنی تعلق دارد یا تنها نیروئی است متعلق به دوران جباریت وخونریزی حکومت جمهوری اسلامی؟ برای بسیاری هنوز مشخص نیست بعد از سرنگونی رژِیم جمهوری اسلامی در ایران با این سپاه نظامی وسیاسی اید لوژیک چگونه باید رفتار نمایند ؟ شباهت های بی شمارو تاریخی این سپاه به نیروی نظامی قزلباش و شاهسون عصر اقتدار عصر صفویه که می تواند پایه ائی باشد تا حکومت اسلامی کنونی را با آغاز عصر شیعه صفوی مقایسه نمود بافی مانده است. هنوز برای بسیاری از تاریخ پرستان ایرانی ؛ عصر شکوفائی حکومت صفویه علیرغم آنکه منشا ئی از ترکان داشته است ؛ آنچنان مورد بی مهری قرار نمی گیرد ؛ چون به هر حال تمامیت ارضی ایران در دوران سلطنت آنان حفظ شده است. همین موقعیت را تا کنون سپاه پاسداران پشت سر گذاشته است .اکثرشاهان صفویه در کاخ ها ی مجلل خود به شدت میخوارگی می کردند. شاید در آن روزگار قرائتی دیگر از اسلام وجود داشت یا بنا به رهنمود شاعران بزرگی همچون حافظ وخیام شراب نوشیدن بخشی از فرهنگ باستانی ایران زمین را تشکیل میداده است. تراژدی تاریخ میهنمان د ر نکته ائی فراموش نشدنی نهفته است که نا چارم آنرا بازگو نمایم.اساسا تئوری تشکیل سپاه در دوران دولت موقت مهندس بازرگان ابتدا از جانب سازمان چریکهای فدائی خلق مطرح گردید. باز هم طبق روال ورایج در میان نیروهای سیاسی (( توطئه کودتا و قدرت گیری ارتشیان شاهنشاهی آنقدر بزرگ جلوه داده می شد تا همه را زیر عبا ی خمینی گرد آورند))بالا خره با اصرار دائمی نیروهای کمونیست ومجاهدین خلق ؛ دولت موقت متقاعد شد تا دستور تشکیل گارد ملی را بدهد. سخنگوی دولت موقت آقای امیر انتظام با ناخشنودی خبر تشکیل گارد ملی را اعلام داشت.ولی از همان آغاز معلوم بود که دولت موقت هیچگاه خواستارتشکیل چنین سپاهی نبوده است ؛ چراکه عوامل همین سپاه بعدها باعث سقوط دولت موقت مهندس بازگان وزمینه ساز کودتای سال 1360 علیه دکتر بنی صدر شدند.اما سازمان فدائیان خلق ایران ((اکثریت)) در همان سالهای سرکوب توسط بازوی نظامی ولایت فقیه یعنی سپاه مشغول نوشتن شعار محوری ((سپاه پاسدران را به سلاح سنگین مجهز کنید )) برروی دیوار تمام شهرهای ایران بود!! مطمئنا آن شعار نویسی ها فقط زیر پوشش وحمایت خود سپاه می توانست انجام بگیرد ؛ وگرنه در آنروزها جنبده ای نمی توانست دست به ارگانیزه کردن چنین پروژه ائی بوده باشد! در آنروز ها دادستانی انقلاب طی اطلاعیه ائی از همه سازمانها واحزاب خواستارشده بود تا آدرس محل زندگی اعضاء ورهبران خویش را در اختیار دادستانی انقلاب اسلامی بگذارند. حزب توده سریعا به این در خواست دادستانی لبیک گفت ونشانی کامل رهبران خود را به داد ستانی اعلام نمود ؛ اما رهبران سازمان فدائیان اکثریت از این عمل سر باز زدند ، که آنهم از بقایای طرز تفکر چریکی برمی خواست.(( محسن رضائی در یک مصاحبه مطبوعاتی در بهار 1362 علت نافرجامی سپاه پاسداران دردستگیری رهبران فدائیان اکثریت را اینگونه تشریح نمود؛؛ ما اشتباه نمودیم؛؛اول می بایستی رهبران فدائیان اکثریت را دستگیر می کردیم که نشانی محل زندگی خود را اعلام نکرده بودند بعد سراغ رهبران حزب توده می رفتیم . در ادامه او چنین گفت ،، ما رهبران حزب توده را دستگیر نمودیم اما از دستگیری فدائیان اکثریت باز ماندیم چون آنها بلا فاصله یا مخفی شدن یا کشور را ترک کردند ))این بود پاداش خدمت چند ساله سازمان فدائیان اکثریت از ابتدا ی تشکیل سپاه پاسداران تا تبلیغ وتشویق ورهنمود استراتژِیکی و تاکتیکی وسیاسی نظامی به مخوف ترین سازمان فاشیستی مذهبی و نظامی جهان یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ! بعد از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات پر از تقلب ریاست جمهوری ، سخنگوی سپاه پاسداران مسعود جزایری از دخالت سپاه در جریان انتخابات دفا ع نمود وشرکت ودخالت نیروها ی سپاه به انضمام بسیج را حق مسلم نیروها ی حافظ انقلاب اسلامی دانست!!
زمانی که از دولت در ایران حرف زده می شود باید در مرحله نخست از سپاه پاسداران
( حامیان ولایت فقیه اسلامی) نام برد. رئیس جمهور جدید احمدی نژاد از همین سپاه پاسداران بیرون آمده است. از حدود 21 نفر اعضای کابینه وی17 نفراز فرماندهان ارشد پاسداران بوده اند. آنها همه رابطه تنگاتنگ با دارو دسته محا فظه کاران ایران و بالاترین رهبر این کشور یعنی علی خامنه ای دارا می باشند. این در حالیست که بخش وسیعی از نیروهای موسوم به اصلاح طلبان هم زمانی در درون این سازمان نظامی عضو و بنیانگذار بوده اند که یا خود ازآن تشکیلات نظامی خارج شده اند یا از جانب جناح دیگر تصفیه گردیده اند .برای مثال محسن سازگارا که اینک در امریکا اقامت گزیده است ، پیش نویس اساسنامه این سازمان را نوشته است. پاسداران در حالت کنونی از قدرت مهمی در ایران برخودار می باشند و اعتماد بخودشان را در رابطه با سیاست خارجی وداخلی هیچ زمان تا این اندازه بالا نبرده بودند. سپاه پاسداران اصولا بر پا گردید تا توسط آن از انقلاب ارتجاعی اسلامی و رهبرانقلاب پاسداری بنمایند. جنگ ایران و عراق در سال های 1980 تا 1988 باعث گردید تا سپاه پاسداران بعنوان دومین ارتش قانونی ایران رشد نماید. در سال 1980 در حدود 10000 نفر مرد مسلح را زیر پوشش داشت که سال بعد به 50000 نفر رسید و تقریبا پایان جنگ ایران وعراق در حدود 450000 در سپاه مسلح بودند. سپاه پاسداران از سال 1985 به بعد به عنوان ارتشی قوی به سه قوای دریائی زمینی و هوائی تقسیم کردید. سپاه پاسداران دارای وزارت خانه و بودجه اختصاصی است. این دستگاه چنان عریض و طویل است که حتی مجلس هم به چون و چرای آن واقف نیست. سپاه مستقلا دارای اسکله هائی در خلیج فارس و دریای عمان می باشد. اینرا برای اولین محمد باقر قالیباف در تبلیغات انتخاباتی خویش عنوان نمود. در جریان افتتاح فرودگاه جدید تهران پاسدران عملا موانعی ایجاد نمود ند تا آن فرودگاه افتتاح نگردد.سپاه در جنگ ایران وعراق به تجربیات فراوانی در عرصه مهندسی راه سازی وپل سازی احداث تونل دست یافت .بعد از پایان جنگ فرسایشی هشت ساله ایرا ن وعراق که برابر دکترین هنری کیسنجر هیچ برنده ائی نمی بایست داشته باشد ؛ سپاه همچنان در عرصه های یاد شده فعال و حتی حوزه های ذینفوذ خود را گسترش داد. در ایران مرزهائی وجود دارد که تنها از سوی سپاه پاسداران کنترل می گردد. سپاه در رابطه تنگاتنگ با بنیاد های مالی مذهبی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بدین ترتیب آنها دسترسی مستقیم به منابع مالی ایران دارند. برای مثال تجارت با نفت که در حال حاضر به بشکه ای 67 دلار رسیده است. از وظایف مهم پاسداران انقلاب ارتجاعی اسلامی بعد از سال 1979 صدور این انقلاب به خارج از مرزهای ایران بود. رهبر انقلاب اسلامی ارتجاعی خمینی قصد داشت دولت های کشور های همسایه را بدلیل کافر بودن سرنگون کند. او هم چون حکومت گر قبلی خود یعنی شاه در رویای تبدیل شدن به ابر قدرت منطقه بسر می برد و می خواست که جمهوری اسلامی هژمونی منطقه را در دست داشته باشد. بدین دلیل سپاه پاسداران نوک تیز هدفشان را بسوی کشورهای لبنان، افغانستان، عراق و کشورهای اطراف خلیج فارس نشانه گیری نموده بودند. بسیاری از مواقع ایران توانسته بود بر روی کمک های مخفیانه دولت های دوست همسایه حساب کند. محسن رضائی فرمانده اسبق سپاه پاسداران برای مثال اقرار نموده است که سوریه بطور فعال به جمهوری اسلامی کمک نموده است. به این صورت که در زمان جنگ ایران و عراق ، سوریه به ایران اجازه داده بود که از قوای ارتشی اش استفاده کند ومناطق دشمن را بمب باران نماید. یک همچنین رابطه تنگاتنگی میان دولت ایران و شیعیان لبنان که بنام حزب الله لبنان معروفند و سالهای سال به ارتش اسرائیل حمله نموده و موشک به شمال اسرائیل پرتاب می کند وجود دارد. امروزه حزب الله لبنان به عنوان قدرتمند ترین و با نفوذ ترین جناح سیاسی مجلس لبنان شناخته میشود. رهبر شیعیان لبنان فردی است بنام شیخ حسن نصرالله و زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد دومین کسی که بعد از بشر ال اسد رهبر سوریه به ملاقات وی شتافت همین شیخ حسن بود. این شبکه ها که در واقع در سال های 80 به هم متصل شدند تا به امروز ارتباط خویش را حفظ نموده اند و امروزبعنوان شبکه ای تهاجمی عمل می نمایند. موضع بر سر این است که به موقع تهدیداتی را که این سیستم را احاطه نموده است با تمامی ابزار منحرف نمایند. این جنگ خیلی فرا تر از دامنه مناطق شیعه نشین گسترش یافته است و از لبنان گرفته تا عراق و از عراق به سوی افغانستان و سپس پاکستان بسط یافته است. پاسداران برای بخشی از این استراتژی کلاسیک دو رده بندی را در نظر گرفته اند1- انصار برای افغانستان 2- قدس برای سوریه وبدر برای عراق امتداد می یابد.پایانجنگ ایران وعراق همراه با خاتمه سرنوشت تاریخی 65 ساله ارتش کلاسیک ایران بوده است.اگر ارتش شاهنشاهی ایران سوگند یاد کرده بود تا همواره از نظام پادشاهی ایران پاسداری نماید ، اما عاقبت با اعلام بی طرفی وپیوستن به ملت ناچارا در خفا باروحانیت همبستگی نماید ،آیا روزی سپاه هم در کنار مردم خواهد ایستاد؟ فراموش نگردد که ارتشیان زیادی تحصیلات عالی در کشورهای غربی رادارا بودند وهمواره به مدنیت وعرف احترام می گذاشتند. پیوند ارتش با روحانیت سرنوشت شومی برای ارتشیان داشت. اگر ارتش شاهنشاهی در آخرین روزهای سلطنت پهلوی به ظاهر برای حفظ تمامیت ارضی خود را مطیع خمینی نمود ، آیا سپاه پاسدران هم ازاین تجربه پیروی خواهد نمود یا نه ؟بنظر نویسنده بعلت ساختار فکری وسازمانی، سپاه از این چرخش ها از خود نشان نخواهد داد وهمچنان به ولایت فقیه همچون مولای متقیان وفادار خواهد ماند ، چون سپاه همواره اعلام کرده است که اهل کوفه نیستند تا علی تنها بماند! اخیرا مثلث رفسنجانی ، روحانی ،خاتمی که تاحدودی در درون سپاه از پایگاهی بر خودارهستند ؛ در تلاشند در صحنه داخلی وخارجی از نظام جمهور اسلامی چهره ائی خوش خیم معرفی نمایند .با اینکه نظام اسلامی چه در عرصه داخلی وخارجی شناخته شده است ودیگر هیچکس گول این تبلیغات را نمی خورد ، اما از آنجائیکه هنوز آلترناتیو نیرومند از مخالفین جمهوری اسلامی برپا نشده است ، رژیم تهران هنوز قادر به ترمیم ودگرگونی وحذف بخشی از نیروهای خود برای ادامه حیات می باشد. برای حکومت ایران هنوز برای مخالفین محلی از اعراب دیده نمی شود. سپاه پاسدران در ایران همواره در عرصه سیاست حرف آخر را زده است.شایع شده است که در دوم خرداد 1376 هفتاد درصد بدنه سپاه از محمد خاتمی حمایت نموده است.اما همین سپاه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نر دبان ترقی احمدی نژاد گردید.سپاه در قصابی خلق کرد سابقه طولانی دارد.جنبش خود انگیخته وسازمان یافته آزدایخواهی در ایران نمی تواند ساکت بنشیند. این در حالیست که وضعیت جهان ومنطقه از هر لحاظ تغیر یافته است. طبق آخرین گزارشات، جمهوری اسلامی نتواسته است با طرح روسها برسر مسائل اتمی به توافق برسد.علی لاریجانی وحسن روحانی طی اظهارات جداگانه از رفتن پرونده اتمی حکومت اسلامی به شورای امنیت احساس وحشت ندارندوبا گستاخی بی مانندی سرنوشت میهن را وجه المصالحه بلند پروازهای خود قرار داده اند. شورای حکام هم با نفوذ امریکا ومتحدانش در حال فراهم سازی انتقال قطعی پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل می باشد.حسن روحانی امروز گفته است چرا هند وپاکستان واسرائیل وکره شمالی می توانند سلاح اتمی داشته باشند ، ولی مانع دست یابی ما میشوند. ایشان فراموش می نمایند که حکومت اسلامی قبل از دست یابی فن آوری اتمی جهان را به باد تهدید گرفته است، وای بروزی که به تکنولوژی اتمی دست یابد!برای مقابله با روزهای سخت باید خود را آماده و به سیاست ملی وضد حکومت اسلامی مجهز کنیم!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کجاست؟ ناصر مستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016