شنبه 5 فروردین 1385

معرفی کتاب "جنگل شوکران، نامه ها و وصيت نامه ها"، به کوشش مهدی اصلانی، مسعود نقره کار

جنگل شوکران

مژگان عزیزم، خواهر خوبم
همیشه سنگ صبورم بودی، همیشه از همه جا که ناامید بودم به تو و مرسده پناه می بردم.
خواهر خوشگل و عزیزم، من فراموشت نمی کنم هرگز. چقدر دوستت دارم.
فردا روز تولد توست و مرا سحرگاه اعدام خواهند کرد. چه می دانم شاید هم الآن.
خلاصه عزیزم، امیدوارم سالهای زیادی در دنیای آزاد بسر بری.

مرسده جان:
شب تولد تو دادگاهیم کردند، شب تولد مژگان حکمم را دادند.
عزیزم خیلی دوستت داشتم و همیشه بیادت بودم.
مژگان، مرسده، نگذارید مامان زیاد ناراحت شود، دلداریش بدهید
و نمونه های فراوان دیگر را برایش مثال آورید تا آرام بگیرد...

از وصیت نامه مهناز(منیژه) معنوی پرست


جنگل شوکران
نامه ها و وصیت نامه ها
مهدی اصلانی
مسعود نقره کار

جنگل شوکران (نامه‌ها و وصيت‌نامه‌ها)
به كوشش: مسعود نقره کار و مهدی اصلانی
طرح روی جلد: امیل دارمو
ناشر: انتشارات مجله ی آرش در پاریس
چاپ اول: هزار نسخه
بها : 8 یورو/ 11 دلار آمریکا
مرکز پخش: انتشارات فروغ- آلمان
Forogh Book
Jahanstr. 24,
50676 Koeln,
GERMANY
tel: 0049 221 9235707- fax: 0049 221 2019878
ایمیل: foroughbook@t-online.de

تماس با نویسندگان:
Massoud Noghrekar
P.O.BOX 196838
Winter Springs,FL 32719 USA
mnoghrekar@hotmail.com

Aslani
P.F. 100131
63001 Offenbach Germany:
tabestan67@hotmail.com

سر سخن

ما تلاش می کنیم به دور از هر گونه گروه گرایی و دخالت دادن علایق شخصی وعاطفی، مجموعه ای فراهم آوریم که بازتاب دگراندیشی ستیزی و پیامدهای آن در جامعه باشد. با این امید که شاید به سهم خود به علل پیدایی این پدیده ی غیر انسانی، نابهنجار و غیر دمکراتیک، و نیز یافتن راهی برای کاهش و زدایش آن، یاری رسانیم.
ازهمه خانواده های گرانقدری که برآستان ننگین دگراندیشی ستیزی قربانی داده اند، از همه ی احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های منفرد سیاسی، از همه تشکل های مستقل فرهنگی - هنری ، اجتماعی و شخصیت های منفرد این عرصه ها، و از همه ی اقلیت های مذهبی و قومی صمیمانه می خواهیم یاری مان دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برای تدوین و تدارک مجلدی که در دست دارید دست یاری به سوی همگان دراز کردیم، اما تنها برخی از دوستان و خانواده های قربانیان کشتار دگراندیشی سیاسی و عقیدتی یاری مان دادند.
متاسفانه بسیاری از اسناد وعکس های گرداَوری شده برای این مجلد،به هنگام ارسال برای ناشردراداره¬ی پست گم شد. امیدواریم بتوانیم این اسناد و عکس ها را مجددا" گرد اَوریم و در مجلد بعدی ارائه دهیم.
ما انتشار این مجموعه را ادامه خواهیم داد،اگر یارمان باشید.

مهدی اصلانی، مسعود نقره کار

Copyright: gooya.com 2016