جمعه 25 فروردین 1385

آيا دست يابي به انرژي اتمي ثبات جمهوري اسلامي را تضمين مي كند؟‌ سعيد سلطانپور

www.kanoun-e-bayan.blogspot.com
ssultanpour@yahoo.com


جمهوري اسلامي روز سه شنبه در مراسمي با شركت سفراي كشورهاي اسلامي ازدست يافتن به دانش غني سازي هسته اي خبر داد. هرچند به گفته كارشناسان اتمي تا توليد بمب اتمي نياز به 2 تا 3 سال زمان نياز دارد.
از سوي ديگر سييمون هرش خبرنگار هفته نامه نيو يوركر خبر از حمله اتمي عليه تاسيسات اتمي ايران توسط آمريكا داد كه اين خبر بسرعت توسط كاخ سفيد سپس جورج بوش و رامسفيلد با تاكيد بر اينكه ما منظورمان از جلوگيري ، بكا رگير ي حداكثر نيرواز طريق ديپلماسي هست و نه نيروي نظامي تكذيب شد . د راين نوشته مختصر سعي ميكنم كه به باز شدن مطالب كمك كنم.

خط مذاكره با ايران
برژينسكي وزير امورخارجه آمريكا در دوران كارتر و رابرت گيتز در سال 2002 مطالعاتي را منتشر كرد ند (‌شوراي روابط خارجي ايا لات متحده )1كه در ان موقع بدليل برتري نو محافظه كاران در آمريكا عمدا ناديد ه گرفته شد. به موجب آن نوشته ها ، آنها خواستار مذاكره آمريكا با ايران شدند. . به مو جب اين نوشته آمريكا برتري ايران در منطقه خليج فارس را به رسميت بشناسد و بدين ترتيب آمريكا نيازي به همكاري اروپا و روسيه نخواهد داشت تا ايران را مهار كند.
اين خط توانسته موفقيتي نيز باخود داشته باشد بطور مثال وزير امورخارجه قبلي آلمان بوشكا فيشر و وزير امور خارجه فعلي جداگانه با برژينسكي خواستار مذاكره آمريكا با ايران در زمينه هسته اي شدند.


چندين بار قبل از به بن رسيدن مذاكرات ،‌اروپائيان نيز خواستار پيوستن آمريكا به مذاكرات شدند كه آمريكا آنرا رد كرد.

نياز آمريكا به جمهور ي اسلامي در عراق

به موازات شكست سياست هاي نو محافظه كاران در عراق كه با برداشتن صدام حسين عملا بزرگترين خدمت را به جمهور ي اسلامي كردند . جمهوري اسلامي توانست با استفاده از نفوذ مذهبي خود در بين شيعيان كه اكثريت را در عراق دارا هستند نفوذ خود را گسترش دهد . روابط جمهوري اسلامي با كردها و رهبران آن جلا ل طالباني كه رئيس جمهور است و مسعود بارزاني كه مسول كردستان عراق هست رابطه بسيار حسنه اي دارد . در عين حالي كه كردها از دوستي با آمريكا استفاده ميكنند ولي براي خنثي كردن تركيه نياز به دوستي جمهور ي اسلامي دارند.
سفر كاندوليزا رايس و جك استرا در هفته گذشته كه به ظاهر براي تشكيل دولت عراق بود به نظر مي ايد كه موفقيت آميز نباشد . زيرا آمريكا بعد از شكستهاي سياسي پي در پي در عراق بدليل نفوذ مذهبي آيت الله سيستاني كه مجبور شدند به انتخابات سراسري براي قانون اساسي و مجلس تن بدهند.. انتخاب ابراهيم جعفري كه مورد تاييد جبهه شيعه منجمله مقتي صدر هست آمريكا را دچار مشكلاتي كرده است . زيراآمريكا مايل نيست كه وزارت كشور كه مسول نيروهاي امنيت كشور رابه عهده خواهد داشت و نيز وزارت نفت رابه دست كساني بسپارد كه طرفدار آمريكا نباشند.
علاوه بر اياد علاوي كه در راس جبهه شيعيان سكولار هست ،‌كساني مانند شهرستاني از چهر هاي سرشناس با انتخاب جعفري به نخست وزير مخالف هستند. از سوي ديگر عراق به سمت حنگ داخلي پيش ميرود و عقب افتادن تشكيل دولت به منزله در گير شدن كشور در يك جنگ قومي ست كه اتفاقا هيچ كدام از كشوهاي همسايه منجمله ايران با ان موافق نيستند زيرا مي تواند دامنه اش به كشورهاي منطقه كشيده خواهد شد .. اولا د راين صورت عربستا ن به حمايت از سني ها و ‌تركيه در صدد سركوب كردها و جمهوري اسلامي به حمايت از شيعيان بطور علني وارد صحنه خواهند شد.

مذاكره آمريكا و ايران
با اعلام خبر مذاكره بين جمور ي اسلامي و آمريكا د رعراق كه همزمان با تشديد مناقشات هسته اي و مهلت شوراي امنيت بود ،‌ سفر رايس و شكاف د رجبهه شيعه مي توانست به آمريكا دست پر تري در سر ميز مذاكره بدهد. زيرا آمريكا د رعراق نياز به همكار ي جمهور ي اسلامي دارد. نكته قابل توجه در اين است كه طرفين سعي كردند كه اين مسئله را بي اهميت جلوه بدهند . مثلا رايس اعلام كرد علت مذاكره اين است كه ما مي خواهيم به ايران بگوئيم كه د رامور عراق دخالت نكند و نمي خواهيم تنها از طريق رسانه ها باشد. يا اينكه ايران اعلام كرد چون حكيم از ما تقاضا كرده ما اين مذاكره را پذيرفتبم. البته هميشه به طور پنهاني رابطه بوده است. نمونه اخير ان اظهارات رفسنجاني در سفر خود به كويت در روز 10 آوريل برابر با فروردين 21 است كه اعلام كرد “ ‌اين مذاكرات چيز جديدي نيست و قبل از آن نيز مذاكراتي ميان دو كشور زمان جنگ آمريكا عليه افغانستان و عراق نيز وجود داشته است.
وي همچنين فاش كرد: ‌زماني كه آمريكا افغانستان را تحت اشغال خود درآورد، تماس‌هاي بين طرفين ايراني و آمريكايي در اين خصوص انجام شد به گونه‌اي كه سفيران دو كشور در افغانستان براي بررسي اوضاع و آخرين تحولات افغانستان با يكديگر ديدار مي‌كردند. بعد از ورود نيروهاي آمريكايي به عراق در سال 2003 نشستي ميان مسوولان ايراني و نمايندگان دولت آمريكا در خصوص تحولات عراق برگزار شد. اين مذاكرات تا همين حد به پايان رسيد. اخيرا نيز آمريكايي‌ها از سرگيري نشست‌هاي دو طرف را خواستار شده‌اند.“‌ ايسنا 1385/01/22
ار سوي ديگر خامنه اي با تائيد مذاكره اعلام كرد كه ما به آمريكااعتمادي نداريم بايد آنرا ادامه بدهيم زيرا هر كار ي كه ما بكنيم (‌انرژي هسته هاي )‌ آمريكا بهانه ديگري خواهد آورد. اسفند 84 مشهد
موانع بازدارنده آمريكا
1. با لا رفتن قيمت نفت
با اعلام خبر غني سازس قيمت نفت به بالا ترين رقم در 7 سال اخير رسيد و به بشكه اي بالاي 71 دلار رسيد. تمامي ناظران اقتصادي معتقدند هر گونه درگير ي د رمنطقه مي تواند قيمت نفت را به بالاي 100 دلار برساند كه در كوتاه مدت م يتوانمد تاثير منفي بر اقتصاد اروپا و چين و هند و ژاپن و د ردراز مدت بر روي اقتصاد آمريكا و بالطبع كل جهان داشته باشد . تحريم نفتي ايران به شدت به عرضه بازار نفت تاثير خواهد گذاشت . زيرا در حال حاضر عراق نتوانسته به توليداتي كه آمريكائيان پيش بيني كرده بودند برسد.
اتفاقا مانور دريائي اخير رژيم و نمايش اژدرهاي ضد زير دريائي و هواپيماهاي غير قابل رديابي و موشك هاي زمين به درياي “‌ماهي “ كه به هدف واقعي در تنگه هرمز شليك شد پيام روشني به آمريكا و ديگر كشور هاي جنوبي خليج است كه در اثر حمله احتمالي كه به منظور تغيير رژيم بينجامد ، جمهور ي اسلامي سياست سرزمين سوخته را براي همه اجرا خواهد كرد. در ماه بهمن وزير اقتصاد در يك تهديد اقتصادي گفت در صورت تحريم نفت را بشكه اي 8 دلار مي فروشيم . اين تهديدي است برا ي كشوهاي خليج فارس تا جلوي جنگ را بگيرند. زيرا د رصورتي كه انان قادربه صدور نفت باشند ، مانند دوران جنگ ايران و عراق كه ايران نفت را بشكه اي 8 دلار پيش فروش مي كرد و در نتيجه بازار جهاني نفت به 22 دلار تنزل كرده بود . لذا فشار شديد اقتصادي بر روي كشورهاي عربستان ،‌كويت و عراق و امارات خواهد بود و اقتصاد آنان را آسيب جدي خواهد زد. نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه هم عربستان و هم كويت بر عكس 1991 كه مازاد درامد داشتند الان بدهي دارند. دولت عربستان هم در وضعيت سياسي مناسبي بدليل فعاليت افراطيون مسلمان نيست .
2. هلال شيعي از بحرين تا زنگبار در شمال آفريقا مي تواند به گسترش ناامني در منطقه بيفزايد . حسني مبارك رئس جمهور مصر مي گويد “شيعيان در كشورهاي عربي به ايران بيشتر از كشور خودشان تمايل دارند. “
3. مخالفت جدي در آمريكا
پرر نگ شدن خط برژينسكي ، پائين آمدن محبوبيت بوش ،‌ 72%‌ ارتش آمريكا در عراق خواهان بازگشت به آمريكاهستند.،‌ استعفاي 2 تن از جمهور ي خواهان مانند تام دلي رهبر آنان در كنگره بدليل مسائل مالي ،‌ حوادث اخير مانند ؛‌ليبي ؛‌ معاون ديك چيني كه بوش را به دادن اطلاعات د رمور د هويت “مامور سيا “ ،‌لورفتن طرحهاي عمليات آنچه كه سيون هرش گفت و از داخل كاخ سفيد يا پنتاگون به بيرون درز كرده است همه نشان از يك مخالفت قوي با درگيري نظامي با ايران هست. تنها يكسال به انتخابات رياست جمهور ي آمريكا مانده است .جمهور ي خواهان تا تكليف عراق روشن نشود نمي توانند به ايران بپردازند.
4. مخالفت متحدين آمريكا
شوروي . چين و انگليس و اتحاديه اروپا خواهان شروع هيچ جنگي در منطقه نيستند.
كشورهاي عربي منطقه آمريكا را بر حذر داشته اند
تركيه شديدا در صدد است كه جمهور ي اسلامي را با خطرات بحران آشنا كند. زيرا در صورت درگير ي انها بايد در كنار امريكا باشند ولي مردم تركيه اكثرا عليه آمريكا موضع خواهند داشت.
5.. عدم تهديد نظامي آمريكا توسط جمهور ي اسلامي
عليرغم تمامي تبليغا تها هيچ گاه مقامات ايراني،‌آمريكا راتهديد نكرده اند . حتي خامنه اي در سخنان خود گفت “‌ما قصد حمله به اسرائيل را نداريم “‌ و به اين ترتيب سخنان احمدي نژاد را تصحيح كرد. يعني نقطه اي كه اخير ا بو ش سعي داشت تا با اتكاي به ان كه “ ما با تمام قوا از متحدمان (‌اسرائيل ) دفاع مي كنيم ،‌به نوعي افكار عمومي آمريكا را براي حمله تاكتيكي آماده تربكند.
د رهمين رابطه مي توان خارج نشدن جمهوري اسلامي از معاهد ه “ ان. پي .تي “ عليرغم سعي آمريكا براي خروج ايران و نيز موافقت با كار بازرسان ،‌ دست آمريكا رابراي عمليات هاي بعدي بسته است.

دانش هسته اي نقطه قوت يا ضعف
جمهوري اسلامي با هزينه كردن ميلياردها دلار توانست به دانش هسته اي دست يابد و بقول خودشان هشتمين كشور باشگاه اتمي شدند. شكي نيست كه حداقل جناحي از انها توانسته است با برنامه دراز مدت اصلا ح طلبان دولتي ر ا كنار بزند و د ر عين حالي كه كل رژيم توانست در سياست خارجي زمان كافي براي رسيدن به اين نقطه را كه بقو ل خودش تضمين حفظ نظام است برسد. زيرا آنها معتقدند كه دانش اتمي ،‌ آمريكا را از تغيير رژيم منصرف خواهد كرد. عقب نشيني هاي لفظي كاخ سفيد هم دلالت بر اين دارد كه آنها مجبور خواهند شد تا طرح برژينسكي را دنبال كنند .
- هاشمي رفسنجاني گفت: نياز جدي در تعاملات منطقه و موقعيت استراتژيك ايران، كشور ما را به قدرت بلامناز ع منطقه تبديل كرده است. به گزارش ايسنا، وي با بيان اين مطلب «كه آمريكا دنبال نفع خود است و ما هم بايد منافع خود را در نظر بگيريم» تصريح كرد: بايد با تدبير و درايت، شرايط موجود منطقه و جهان را به يك فرصت تبديل كرد و موازنه را به نفع جمهوري اسلامي تغيير داد.
اردبيل 1 فوريه 2006.
لاريجاني “ ايران قدرت منطقه اي نجيبي است كه آزارش به همسايگانش نمي‌رسد و اين ديگران هستند كه با سفر به منطقه زمينه‌هاي جنگ عليه ايران را فراهم مي‌سازند 7 مارس 2006

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محسن رضائي :‌دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينكه «نقطه‌ي نهايي چالش ميان ايران و آمريكا نه در مرزها و نه در بيرون مرزها تعيين خواهد شد بلكه در داخل كشور تعيين مي‌شود»، اظهار داشت: صحنه‌ي اصلي مبارزه داخل كشور است . دولت جمهوري اسلامي ايران بايد بتواند كشور و جامعه را با اقتدار اداره كند، از مساله‌ي معيشت و مسائل ديگر گرفته تا خنثي كردن برنامه‌ريزي‌هايي كه عده‌اي آن را دنبال مي‌كنند كه مثلاً ناامني‌هايي در چند استان ايران ايجاد كنند. همچنين ايران بايد به نظم و اقتصاد در داخل توجه كند. اگر ما بتوانيم اين دو عنصر را حفظ كنيم از اين حادثه عبور مي‌كنيم، 22 اسفند 84 (تاكيد از ماست )
از سوي ديگر تضادهاي داخل نظام بين جناح احمدي -مصباح از يك سوبا خامنه اي كه منجر به همسوئي و با رفسنجاني و رفسنجاني با خاتمي شده است بخصوص براي تصرف مجلس خبرگان د رحال ازدياد است . لغو سفر احمدي به اهواز بدليل طرح ترور وي نشان از دست داشتن “ خودي ها “ ي حكومت كه منافع اقتصادي شان به خطر افتاده است ، دارد . در صورت يكدست نشدن سيستم و آرام بودن اوضاع سياسي اين تضادها بشدت عمل خواهد كرد.

جوانان بيكا ر بمب اتمي برا ي حكومت

مسير سياسي و اقتصادي جمهور ي اسلامي سرخور دگي جوانان را از جريان احمدي نژاد كه عدم مديريت و انحصار طلبي از شاخص هاي آن است را بدنبا ل خواهد داشت. زيرا اصولا جريانهاي انحصار گرا امكان بر آورده كردن خواستها و مطالبات اوليه مردم مانند آموزش ،‌بهداشت ، معضل بيكاري و فقر و رفاه اجتماعي را ندارد .
اساسا آنها بوروكراتهاي غير سياسي را كه د ردوران خاتمي جذب سيستم شده بودند را هم از خود دور كرده اند و كمتر كسي مايل است كه در بخش دولتي كار كند . اين مشكل مانند اوايل انقلاب اثرات تخريبي در سيستم اداري و اقتصادي كشور مانند گذشته خواهد داشت. تقريبا بسياري از طرحهاي اقتصادي بدليل جلوگيري از فساد مالي و رشوه خوار ي به حالت معلق در امده است. هزينه هاي سرسام آور طرحهاي نظامي منجمله دانش هسته اي به منزله فقير تر شدن و بيكار تر شدن بيشتر جوانان خواهد شد كه نقطه ضعفي براي رژيم خو اهد بود
اين سر خوردگي انفجار اتي خود جوشي را بدنبال خواهد داشت كه اگر اپوزيسيو ن مستقل برا ي ان برنامه ريزي داشته باشد و آنرا به سمت درست آگاهانه هدايت كند اين اعتراضات به منزله انفجار بمب اتمي در اصل استبدادي ولايت مطلقه فقيه خواهد بود . فراموش نكنيم كه هميشه قدرتمندترين نظامهاي تاريخ هم بر اثر استبداد متلاشي شده اند و ديكتاتورها يك جا اشتباه خواهند كرد كه استبداد ترك بر خواهد داشت.
منبع :
www.crf.org
ترجمه فارسي http://www.meisami.com/Cheshm/Cheshm/Cheshm/ch%2032/22.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا دست يابي به انرژي اتمي ثبات جمهوري اسلامي را تضمين مي كند؟‌ سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016