چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385

توضيحي درباره نامه آقاي پيمان عارف، محمد ملکي

اخيرا پيمان عارف ، دانشجوي فوق ليسانس علوم سياسي دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بر خلاف کليه ضوابط و اصول حاکم بر دانشگاهها، از دانشکده به دستور مقامات بالا اخراج شد. اين امر مورد اعتراض بسياري از دانشگاهيان از جمله اينجانب قرار گرفت. پيرو اين جريان در تاريخ 18 ارديبهشت نامه اي از سوي آقاي عارف منتشر گرديد که خبر از اعتصاب غذاي ايشان ميداد. از آنجا که در پايان نامه آمده که ايشان در صورت رانده شدن از دانشگاه قصد دارند در منزل اينجانب به اعتصاب خود ادامه دهند، ضمن اعلام اينکه تحصن در يک محل خصوصي را کار صحيحي نمي دانم، از سوي ديگر اين کار مي تواند بهانه اي به دست مامورين امنيتي و کساني که مرا به 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم کرده اند، بدهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لذا ضمن اعتراض شديد به اخراج دانشجويان با هر مرام و عقيده اي و تقدير از مقاومت و دفاع از حق اعتراض ايشان در حوزه عمومی، با اين نوع اعتراض در محيط خصوصي بهيچ وجه موافق نيستم تا هم براي ايشان و هم اينجانب مشکلات بيشتري فراهم نشود.

دکتر محمد ملکی
19 ارديبهشت 85

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توضيحي درباره نامه آقاي پيمان عارف، محمد ملکي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016