سه شنبه 9 خرداد 1385

سرکوب و دستگیری گسترده فعالین دانشجویی در آستانه ۱۸ تیر، شهاب فيضي

دانشجویان روز های بحرانی را می گذرانند. دانشجویان دانشگاه های تهران به جای حاضر شدن بر سر کلاس ها در مسلخ حکومت اسلامی گرفتار شده اند. در میان دستگیر شده گان نام یاشار قاجار و عابد توان چه نیز به چشم می خورد. این دانشجویان چندی پیش نامه ای خطاب به مردم در باره ی بحران هسته ای نوشته بودند و در آن به منا فع اصلی مردم ایران اشاره داشتند. این دانشجویان در آن نامه ضمن اشاره به سیاست بحران زای حکومت ,عد م توجه دولت مردان به فقر روز افزون زحمت کشان و آمار با لای اعتیاد و بیکاری در بین جوانان را مورد انتقاد قرار دادند.
در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه های تهران عوامل حکومت نخست در سایت اینترنتی نوسازی با انتشار عکس سه دانشجو با نام و مشخصات آنها را "عوامل اصلی اغتشاشات" معرفی کردند. در بخش هایی از این خبر آمده است:
"سعید حبیبی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت , طیف علامه, عابد توانچه عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر, مرتضی اصلاح چی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه که هر سه رسما خود را مارکسیست می خوانند از سر دمداران اغتشاشات در دانشگاه های امیر کبیر و تهران می باشند. این افراد با اینکه دانشجوی دانشگاه تهران نیستند با حضور در کوی دانشگاه و پردیس دانشگاه هدایت اغتشاشات را به عهده داشتند ". این گزارش را روزنامه ی رسالت نیز بازتاب داده تا دستگیری این دانشجویان را توجیه کند.
رژیم به دنبال بن بست سیاسی در روابط دیپلماسی و عدم توانایی حل بحران های داخلی خود را برای سرکوب جنبش های مردمی آماده می سازد و هم چون گذشته جنبش دانشجویی را که همیشه در راس جنبش عمومی مردم ایران قرار داشت نشانه گرفته است. به نظر می رسد رژیم برنامه ی "انقلاب فرهنگی" را برای تابستان آماده کرده تا دانشجویان فعال را "تصفیه" کند. این در حالی است که رسانه ها اخبار دستگیری و سرکوب دانشجویان را بازتاب نمی دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

طبق گزارش وبلاگ کوی که توسط دانشجویان اداره می شود پویا هیبت الهی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران, فرید هاشمی, پرویز پیران, هومن کاظمی, متین مشگینی از دانشگاه تهران و از شهرستان ها سجاد نیکنام دبیر انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه، محسن الموتی و مهدی حسن زاده دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، هاشم میرزاده دانشجوی دانشگاه تبریز و یاشار حکاک پور در مراغه نیز در روزهای گذشته دستگیر شده اند.
دانشجویان را تنها نگذاریم و از حق ایجاد تشکل های مستقل دانشجویی حمایت کنیم. در هنگامی که رژیم از انعکاس فعالیت های دانشجویان و سرکوب دانشجویان جلو گیری می کند و از هر راهی که می توانیم در بازتاب جهانی اخبار دانشجویی کوشا باشیم.

شهاب فیضی استکهلم سه شنبه 9 خرداد 1385

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سرکوب و دستگیری گسترده فعالین دانشجویی در آستانه ۱۸ تیر، شهاب فيضي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016