جمعه 19 خرداد 1385

نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد: اگر ايران مشوق‌‏ها را نپذيرد، به شدت منزوی و يا با تهديدهای احتمالی روبرو می‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد گفت: اگر ايران مشوق‌‏های پيشنهادی جامعه بين‌‏المللی را که برای حل بن‌‏بست هسته‌‏ای اين کشور طراحی شده است را نپذيرد، به شدت منزوی و يا با تهديدهای احتمالی روبرو می‌‏شود.

به گزارش سرويس ديپلماتيک خبرگزاری کار ايران (ايلنا) جان بولتون پنج شنبه در لندن گفت: ايران با انتخاب بسيار سختی روبرو است.
به گزارش خبرگزاری کيودو، بولتون تاکيد کرد: اگر آنها غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورند و به سوی روزی حرکت کنند که کاملا فعاليت‌‏های آنها راستی‌‏آزمايی شود و اگر آنها تصميم استراتژيک خود را که نزديک به بيست سال برای دستيابی به تسليحات هسته‌‏ای ادامه دادند، رها کنند، روابط بسيار متفاوتی با اتحاديه اروپا و آمريکا خواهند داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: اما اگر آنها مايل به تعليق غنی‌‏سازی اورانيوم نباشند و به فعاليت‌‏های ساخت تسليحات هسته‌‏ای ادامه دهند، از لحاظ بين المللی به شدت منزوی می‌‏شوند و ما نيز فشارهای سياسی, ديپلماتيک و اقتصادی را عليه آنها آغاز می‌‏کنيم.
بولتون ادامه داد: اين انتخابی است که ايرانی‌‏ها با آن روبرو هستند. اجازه دهيد شفاف سازيم که مسووليت اين انتخاب کاملا برعهده دولت ايران است.
وی گفت: اگر ايران مجموعه مشوق‌‏های پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد و آلمان را رد کنند، تلاش‌‏هايی برای اعمال تحريم و ساير اقدامات صورت خواهد گرفت، اما اين که آيا شورای امنيت اين مورد را به عنوان تهديد گسترش تسليحات هسته‌‏ای بررسی کند يا خير، هنوز مشخص نيست.

Copyright: gooya.com 2016