جمعه 19 خرداد 1385

سازمان ملل: ايران فعاليت های اتمی خود را شدت بخشيده است، بی بی سی

ناظران سازمان ملل متحد می گويند ايران فعاليت های اتمی خود را درست همان روزی که خاوير سولانا فرستاده اروپا، با مجموعه ای از مشوق ها برای قانع کردن اين کشور به تعليق چنين فعاليت هايی وارد تهران شد، تشديد کرده است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت کارشناسان ايرانی فاز تازه ای از غنی سازی اورانيوم را در روز سه شنبه آغاز کردند.

اين همان روزی بود که خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، با مجموعه تازه مشوق ها وارد تهران شد.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه تازه که بی بی سی به نسخه ای از آن دست يافته گفت که ايران فعاليت های حساس غنی سازی اورانيوم را طی ماه مه ادامه داده است اما دانشمندان ايرانی روز سه شنبه اين فعاليت ها در تاسيسات نطنز را سرعت بخشيدند.

اين گزارش همچنين گفت که ايران درحال نصب سانتريفوژهای بيشتری است.

'کشف آثار تازه اورانيوم غنی شده با غلظت بالا'

اين گزارش در تحولی جداگانه همچنين اعلام کرده است که بازرسان اين آژانس به نشانه های تازه ای از اورانيوم غنی شده با غلظت بالا در ايران دست يافته اند.

بتانی بل، خبرنگار بی بی سی در وين، می گويد در اين گزارش گفته شده که در برخی ابزارها در يک دانشگاه فنی در ايران، رگه هايی از اورانيوم غنی شده با غلظت بالا يافته شده است.

در اين گزارش در عين حال اشاره شده که ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرده که اين وسايل در فعاليت های هسته ای مورد استفاده قرار نگرفته اند و تحقيقاتی در اين زمينه در جريان است.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، علی اصغر سلطانيه سفير و نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی "خارجی بودن منشاء آلودگی هايی" که در گزارش تازه به آنها اشاره شده را يادآورد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ايران قبلا نيز در واکنش به يافته های مشابه گفته بود که اين آلودگی ها به همراه سانتريفوژهای وارداتی به کشور وارد شده و در داخل توليد نشده است.

گزارش تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی، در شرايطی منتشر شده که ايران سرگرم بررسی مجموعه پيشنهادهای تازه سه کشور اروپايی است که در آن، مشوق هايی برای ترغيب ايران به تعليق فعاليت هايش در زمينه غنی سازی اورانيوم پيش بينی شده است.

اين مجموعه، که از سوی آلمان، بريتانيا و فرانسه تهيه شده از حمايت آمريکا، روسيه و چين نيز برخوردار است.
دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سازمان ملل: ايران فعاليت های اتمی خود را شدت بخشيده است، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016