شنبه 8 دی 1386

بيانيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت ترور خانم بوتو

اخبار رسيده حاکی از آنست که خانم بی نظير بوتو نخست وزير سابق پاکستان، ديروز در يک حمله‌ی انتحاری در شهر راولپندی به قتل رسيد. ترور خانم بوتو ضربه سختی به روند دموکراسی در منطقه است و عاملين ترور همان نيروهای افراطی مذهبی و دشمنان دموکراسی هستند که راه ترور دگر انديشان را بجای مبارزه سياسی برای رسيدن به قدرت برگزيده اند. آنان که تا کنون ملت های عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين و ايران را برای رسيدن به اهداف غير انسانی خود قربانی کرده اند، با اين ترور وحشيانه قدم ديگری در به آتش کشيدن منطقه بر داشته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهضت مقاومت ملی ايران فقدان خانم بوتو را به مردم پاکستان تسليت گفته و برای آنان در ادامه راه او برای استقرار دموکراسی پايدار در آن کشور آرزوی موفقيت دارد.

ايران هرگز نخواهد مرد

هيآت اجرائيه نهضت مقاومت ملی ايران
جمعه ۷ دی ۱۳۸۶ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت ترور خانم بوتو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016