سه شنبه 30 بهمن 1386

علی‌احمدی با رای شکننده، وزير آموزش و پرورش شد، آفتاب

آفتاب: پس از سخنان موافق و مخالف درباره وزيرپيشنهادی احمدی‌نژاد ، نمايندگان مجلس با ۱۳۳ رأی موافق، صلاحيت علی‌احمدی را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش تاييد کردند.

در جلسه صبح سه‌شنبه مجلس که به بررسی صلاحيت عليرضا علی‌احمدی وزير پيشنهادی وزارت آموزش و پرورش اختصاص داشت، نمايندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و گوش سپردن به توضيحات و برنامه‌های علی‌احمدی و دفاع احمدی‌نژاد رئيس جمهوری از وزير پيشنهادی خود با ۱۳۳رأی موافق، ۹۲رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع صلاحيت علی‌احمدی را برای تصدی اين پست تأييد کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در هنگام رأی‌گيری برای تاييد صلاحيت علی‌احمدی از سوی نمايندگان مجلس ۲۵۸ تن از نمايندگان در مجلس حضور داشتند.

علی‌احمدی از افراد هم‌فکر و نزديک به احمدی نژاد است که در ابتدای تشکيل دولت نهم نيز از سوی وی به عنوان وزير پيشنهادی تعاون به مجلس معرفی شد اما نتوانست آرای لازم برای تصدی اين پست را از نمايندگان اخذ نمايد. وی پس از آن به سمت رياست دانشگاه پيام نور معرفی شد و در طی تصدی اين مسئوليت موفقيت‌های خوبی در توسعه اين دانشگاه کسب کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علی‌احمدی با رای شکننده، وزير آموزش و پرورش شد، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016