دوشنبه 12 فروردین 1387

مثلث هاشمی، خاتمی، کروبی؛ اين بار برای مردم، بابک داد

بابک داد
اگر اين سه شخصيت محترم، چنان وزن سياسی چشمگيری در ارکان نظام دارند(که مطمئنا" دارند) و اگر می توانند مثلث مقتدری باشند که حتی شورای نگهبان را مجاب کنند تا بسياری از افراد ردصلاحيت شده را دوباره تأييدصلاحيت کند چرا از اين وزن و اعتبار و نفوذ سياسی خود استفاده نمی کنند تا به برخوردهای غيرقانونی و آزار منتقدان سياسی و معترضان صنفی پايان دهند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانواده منتقدان دربند،ايام عيد را هم با غريبی و غم و تلخی گذراندند و متأسفانه کسی از بزرگان نظام، به غم غريب آنان نگاهی نکرد و برای پادرميانی سياسی اقدامی ننمود.حال آنکه برای تأييدصلاحيت برخی نامزدهای مجلس،آقايان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و کروبی بسرعت وارد عمل شدند و مثلث مقتدری شدند و نهايتا" لابی های مؤثری هم انجام دادند. سئوال اين است: اگر اين سه شخصيت محترم،چنان وزن سياسی چشمگيری در ارکان نظام دارند(که مطمئنا" دارند) و اگر می توانند مثلث مقتدری باشند که حتی شورای نگهبان را مجاب کنند تا بسياری از افراد ردصلاحيت شده را دوباره تأييدصلاحيت کند و بنوعی قانون استصوابی خود را دور بزند، و اگر اعتبارشان چنان است که همه ما بخوبی می دانيم، چرا از اين وزن و اعتبار و نفوذ سياسی خود استفاده نمی کنند تا به برخوردهای غيرقانونی و آزار منتقدان سياسی و معترضان صنفی پايان دهند؟ اين برخوردهای تند با منتقدان،بدون شک می تواند خدشه جدی به نظام و انقلابی وارد کند که اين آقايان همواره نگران بقا و حفظ آن بوده اند.ضمن اينکه ادامه اين برخوردها،قطعا" فاصله مردم و حاکميت را زياد می کند و آثار مخرب بسياری برای جامعه دارد.

اگر برای اصل احترام به حق اظهارنظر منتقدين،علاقه ای به دخالت در اين عرصه ندارند،دست کم بخاطر حفظ نظام هم که شده،ضروری است اين شخصيتهای محترم به فعاليت در اين عرصه بپردازند.منتقدان مادامی که نظر خود را ابراز می کنند،بايد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزاد باشند.اما در عمل اينگونه نيست.اگر آقايان هاشمی رفسنجانی،خاتمی و کروبی، بخواهند در آستانه ١٢ فروردين ، کاری برای حفظ جمهوری اسلامی انجام دهند، بی شک اين کار مهمترين است و نهايتا موجب حفظ نظامی می شود که بنيانگذار فقيد آن، حفظ نظام را «اوجب واجبات» می دانست.ضمن اينکه اين حرکت انسانی، حاوی ارزشهای ديگری نيز خواهد بود.کافی است آن مثلث نيرومند، اين بار برای اين حقوق اساسی مردم شکل بگيرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مثلث هاشمی، خاتمی، کروبی؛ اين بار برای مردم، بابک داد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016