دوشنبه 23 اردیبهشت 1387

اطلاعيه شورای ملی مقاومت در باره حکم قطعی دادگاه استيناف انگلستان مبنی بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستی

صبح امروز دادگاه استيناف انگلستان به رياست قاضی القضات فيليپس درخواست اجازه وزير کشور انگلستان برای استيناف خواهی از حکم مورخ ۳۰نوامبر ۲۰۰۷ کميسيون استيناف سازمانهای ممنوعه (پوئک) را رد کرد. بدين ترتيب حکم پوئک مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستی قطعيت می يابد و امکان فرجام خواهی از آن وجود ندارد.
پوئک پس از رسيدگی طولانی به اين پرونده اعلام کرده بود PMOI درگير تروريسم نيست و بر همين اساس به وزير کشور دستور داد که با ارائه لايحه ای به پارلمان اسم سازمان مجاهدين را از ليست سازمان های ممنوعه حذف کند. پوئک تصميم وزير مبنی بر حفظ PMOI در ليست را «غير قانونی» و «غير عقلانی» توصيف کرده بود.
خانم مريم رجوی, رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, حکم دادگاه استيناف را به مردم ايران, به مجاهدان شهر اشرف, به آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ايران و به همه دوستداران عدالت و آزادی تبريک گفت و آن را پيروزی عدالت و ارزشهای انسانی توصيف نمود. وی از دولت انگلستان خواست به بی عدالتی و قانون شکنی پايان داده و با حذف فوری نام PMOI از ليست سازمانهای تروريستی و برطرف کردن همه محدوديتهای ناشی از آن به حکم دادگاه گردن بگذارد.
خانم رجوی با تاکيد بر اينکه نامگذاری PMOI توسط اتحاديه اروپا بر مبنای تصميم وزير کشور انگلستان بوده گفت پس از حکم دادگاه استيناف, شورای اتحاديه اروپا نيز می بايست بلافاصله نام PMOI را از ليست سازمانهای تروريستی حذف کند. وی افزود هرگونه تعلل از جانب دولت انگلستان يا اتحاديه اروپا برای حذف PMOI از ليست تروريستی, نقض حکومت قانون و تن دادن به خواست فاشيسم دينی حاکم بر ايران است.
رييس جمهور برگزيده مقاومت گفت اين برچسب خسارتهای زيادی را متوجه مردم و مقاومت ايران کرده و دولتهای غربی را در سرکوب مردم ايران با آخوندها سهيم نموده است, پتانسيلهای مقاومت را به بند کشيده و به دستاويزی برای اعدام و شکنجه زندانيان مجاهد تبديل شده است. دولتهای غربی به اين وسيله يک راه بند جدی بر سر راه تغيير در ايران بوجود آورده اند. انگلستان و دولت های اروپايی يک عذرخواهی به مردم ايران بخاطر اين نامگذاری ننگين بدهکارند.
خانم رجوی با تاکيد بر اينکه تغيير رژيم بدست مردم و مقاومت تنها راه مقابله با تهديد ملايان برای صلح و امنيت در منطقه و جهان است, گفت دولت های اروپايی بايد مقاومت مردم ايران برای دمکراسی و حاکميت مردم را برسميت بشناسند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت, ۳۵عضو مجلس عوام و اعيان انگلستان که ممنوعيت مجاهدين را به چالش کشيدند, وجدان بيدار مردم انگلستان ناميد که بر بيعدالتی بزرگی که در حق مردم و مقاومت ايران روا شده بود, برشوريدند و از شاکيان اين پرونده و همه نمايندگان و حقوقدانان و وکلا و شاهدانی که طی ساليان برای حذف اين ممنوعيت تلاش کردند, قدردانی و تشکر کرد.

دبيرخانة شورای ملی مقاومت ايران
۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ (۷ مه ۲۰۰۸)

Copyright: gooya.com 2016