جمعه 27 اردیبهشت 1387

حمله به خودروی ديپلمات های ايرانی در بغداد، بی بی سی

گزارش های منابع خبری ايران حاکيست که اتومبيل حامل پنج کارمند سفارت ايران در بغداد بعد از ظهر روز پنجشنبه در پايتخت عراق هدف حمله قرار گرفته و چهار تن از سرنشينان آن - از جمله يک عراقی - مجروح شده اند.
خبرگزاری نيمه رسمی فارس به نقل از منابعی در سفارت ايران در بغداد گزارش داد که پنج ديپلمات ايرانی همراه با راننده عراقی خود راهی زيارت حرم دو امام شيعه بودند که اتومبيل آنها در ساعت ۱۷:۲۵ به وقت تهران هدف اصابت ۱۶ گلوله قرار گرفت.

حال سه تن از مجرومان خوب است، اما حال نفر چهارم که از ناحيه گردن هدف اصابت گلوله قرار گرفته وخيم گزارش می شود.

در اين گزارش از مجتبی خدابنده، مجيد جابری، محمد رمضان پور و محمد هاشمی راننده عراقی خودرو به عنوان زخمی ها نام برده شده است. حال مجيد جابری وخيم گزارش می شود.

بنابه به اين گزارش راننده اتومبيل عليرغم برداشتن زخم، آن را به نزديک ترين ايستگاه پليس برده و مجروحان به بيمارستان کرخ منتقل شده اند و قرار است مجروحان روز جمعه با هواپيما به تهران منتقل شوند.

گزارش فارس به نقل از منبع ايرانی حاکيست که عوامل تيراندازی سوار بر خودرويی بوده اند که از روبرو می آمده است.

ابوالفضل زوارمحمدی و اکبر قاسمی دو ديپلمات ديگر ايرانی نيز سرنشين اين کاروان بوده اند که آسيبی نديده اند.

محکوميت حمله

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، در بيانيه ای اين حادثه را به عنوان "تروری جنايتکارانه" محکوم کرد و ارتش آمريکا را غيرمستقيما مسئول آن شناخت.

وی گفت: "مسئوليت اصلی تامين امنيت ديپلماتها و مراکز سياسی و بين المللی در عراق بر عهده اشغالگران است و اهمال و رويکردهای مشکوک نيروهای آمريکايی در مسائل امنيتی، افزايش ناامنی ها در عراق را در پی داشته و نگرانی همگان را موجب شده است."

آقای حسينی ظاهرا در اشاره ای به سخنان سال گذشته جورج بوش داير بر دستور او به ارتش برای "تعقيب برخی عوامل ايران" گفت که اين سخنان "مشوق رفتارهای ضدانسانی و مغاير با موازين بين المللی اشغالگران و گروه های تروريستی فعال در عراق به شمار می رود."

بنابه گزارش های مطبوعاتی در آمريکا جورج بوش اوائل سال ۲۰۰۷ به نيروهای مسلح اين کشور در عراق دستور داده بود آن دسته از عوامل ايرانی در عراق را که به گفته دولت آمريکا در قتل سربازان آمريکا نقش دارند شناسايی و نابود کنند.

آمريکا همواره ايران، به خصوص نيروی قدس سپاه پاسداران، را متهم به آموزش و مسلح کردن شبه نظاميان شيعه کرده است و می گويد صدها سرباز آمريکايی با مواد منفجره ای که در ايران ساخته شده در عراق به قتل رسيده اند. ايران اين اتهام را رد می کند.

اين اولين بار نيست که کارمندان سفارت ايران در بغداد دچار حادثه می شوند.

جلال شرفی، دبير دوم سفارت ايران در عراق، روز چهارم فوريه ۲۰۰۷ در خيابانی در بغداد ربوده و پس از پنجاه روز، آزاد شد.

وی پس از آزادی به رسانه های ايرانی گفت توسط نيروهای آمريکايی و با کمک ماموران يک سازمان عراقی که زير نظر سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا - سيا - فعاليت می کند، ربوده و در اين مدت به شدت شکنجه شد.

آمريکا آن زمان هر نوع ارتباطی با ربودن يا آزادی آقای شرفی را انکار کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين دو بار انفجارهايی در نزديکی سفارت ايران در بغداد روی داده است که سفارت در اين حوادث آسيبی نديده و معلوم نيست هدف حمله سفارت ايران بوده باشد.

شماری ايرانی، از جمله تعدادی از کارمندان دفتر نمايندگی ايران در اربيل، در ماه های دسامبر ۲۰۰۶ و ژانويه ۲۰۰۷ به اتهام کمک رسانی به عوامل خرابکاری در عراق توسط نيروهای آمريکايی بازداشت شدند که هنوز تعدادی از آنها آزاد نشده اند.

آمريکا کارمندان دفتر ايران در اربيل را افسران سپاه پاسداران معرفی کرد اما ايران گفت آنها ديپلمات بودند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمله به خودروی ديپلمات های ايرانی در بغداد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016