پنجشنبه 2 خرداد 1387

بسته پيشنهادی ايران تحويل البرادعی شد، ايرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا): وين - بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه از سوی دکتر "علی اصغر سلطانيه " سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی به "محمد البرادعی " مدير کل اين نهاد تحويل داده شد.
سلطانيه لحظاتی پس از ملاقات ۴۵ دقيقه ای خود با البرادعی در گفتگو با ايرنا در وين گفت : در اين نشست که در فضای خوبی برگزار شد، آخرين وضعيت همکاری ايران و آژانس مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اينکه طرفين درباره موضوع مورد بحث تبادل اطلاعات کردند، افزود: ارايه اين بسته پيام روشنی مبنی بر آن داشت که به موازات همکاری مستمر ايران با آژانس، جمهوری اسلامی ايران همواره از گفتگو با ساير کشورها درباره موضوعات مختلف استقبال کرده است .
وی بسته پيشنهادی را حاوی نکات امنيتی ، اقتصادی و موضوعات مربوط به انرژی توصيف کرد و گفت: در عين حال جمهوری اسلامی معتقد است که آژانس تنها مرجع ذيصلاح بين المللی درباره برنامه و فعاليتهای هسته ای ايران است .
وی همچنين در پاسخ به سوال ايرنا درباره جوسازی برخی خبرگزاريهای آمريکايی مبنی بر مانع تراشی ايران بر سرراه تحقيقات آژانس گفت : ايران همکاريهای موثری را با آژانس انجام داده و همواره آمادگی همکاريهای تخصصی را نيز داشته است ولی نکته مهم آن است که اين همکاريها به دليل مسايل بيرونی مانند قطعنامه ها نيست .
سلطانيه افزود: همکاريهای بسيار موثری در طول اين مدت انجام شده است و جمهوری اسلامی ايران علاوه بر بازرسيهای عادی اين امکان را فراهم کرده است که هرگاه سوالات فنی و تخحصصی وجود داشته باشد به دور از جنجالهای سياسی تمايل عملی خود را نيز به همکاری نشان دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی در عين حال با تاکيد بر تعهدات متقابل ايران و آژانس در چهارچوب "ان.پی .تی " يادآور شد که انجام اين همکاريها تحت تاثير قطعنامه ها نبوده و تنها نتيجه اين فشارهای سياسی ايجاد اثر منفی بر فضای همکاری بوده است .
سلطانيه در خاتمه ابراز اميدواری کرد که "اقدامات فراتر از آژانس باعث مشکلاتی در راه اين همکاری نشود".

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بسته پيشنهادی ايران تحويل البرادعی شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016