شنبه 11 خرداد 1387

معرفی کتاب "ناگفته هايی از انقلاب"، مجموعه گفتگوهای روزبه ميرابراهيمی با عباس اميرانتظام

مجموعه گفتگوهای روزبه ميرابراهيمی با عباس اميرانتظام زير عناوين ؛ “از کجا آغاز شد”، ”رنج تحصيل”، “نسل فراموشکار”، ”ديدار در مادريد”، ”چمران مرد ناشناخته”، ”صداقت رمز ماندگاری حاکمان”، ”ناگفته هايی از انقلاب” و “طرحی آرمانی” در اين کتاب فصل بندی شده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کتاب «ناگفته هايی از انقلاب ۵۷» از سوی انتشارات خاوران منتشر شد.
اين کتاب که مجموعه گفتگوهای روزبه ميرابراهيمی روزنامه نگار ايرانی با عباس اميرانتظام در مورد خاطرات و ناگفته های وی است ،مجموعه ای از نامه ها، اسناد،مصاحبه ها و بيانيه های اميرانتظام را نيزشامل می شود.
مجموعه گفتگوهای ميرابراهيمی با اميرانتظام زير عناوين ؛ “از کجا آغاز شد”، ” رنج تحصيل”، “نسل فراموشکار”، ”ديدار در مادريد”، ”چمران مرد ناشناخته”، ”صداقت رمز ماندگاری حاکمان”، ”ناگفته هايی از انقلاب” و “طرحی آرمانی” در اين کتاب فصل بندی شده است.
همچنين در آغاز اين کتاب يادداشت کوتاهی از عباس اميرانتظام به مناسبت انتشار اين مجموعه منتشر شده است. ميرابراهيمی در پيشگفتار تفصيلی کتاب ، زير عنوان “زير هشت” مروری بر زندگی و اشاره ای به تحولات دوران زندگی عباس اميرانتظام ،قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامی، داشته است که به نوعی پيوند دهنده خواننده به پيوست ها و اسناد منتشره در بخش های انتهايی اين کتاب است.
در بخش پيوست های اين کتاب نزديک به چهل عنوان،نامه،مصاحبه،سخنرانی و… از اميرانتظام يا در ارتباط به وی منتشر شده است که بسياری از اين اسناد برای اولين بار در مجموعه ای اين چنينی جمع آوری شده است.
***
عباس اميرانتظام در يادداشت کوتاه خود در اين کتاب که در آبان ماه ۱۳۸۵ برای انتشار در اين کتاب نوشته شده آورده است:
"حوادث سال ۱۳۵۷ ايران، آثار و نتايجی را برای دوران حاضر به جای گذاشته است که بيان گوشه ايی از آن با هدف روشن کردن زوايای تاريک اين وقايع می تواند در آينده،کمکی به مورخان اين دوره از تاريخ ايران باشد.محتوی کتاب حاضر که توسط يکی از دوستان عزيز من آقای روزبه ميرابراهيمی گردآوری و تدوين گرديده است،ادعايی است بر تلاش جهت بيان حقايق و روشن کردن چندی از واثعيت های نانوشته و ناگفته در اين مقطع از تاريخ معاصر کشورمان.اميدوارم خداوند در آينده ای نه چندان دور فرصتی برای تکميل مابقی اين اطلاعات تاريخی برايم فراهم سازد.از سال ۱۳۵۷ تا به امروز ۲۸ سال سپری گرديده است و متاسفانه آن دسته از هموطنان عزيزی که در اين فاصله پا به عرصه وجود نهاده و رشد يافته اند با ميزان قابل توجهی از مطالب گمراه کننده،اغراق آميز و نادرست روبرو بوده اند. اين امر سبب سردرگمی و ناآگاهی از اطلاعات صحيح در جهت روشن شدن صحت و سقم اين مطالب گرديده است. طی اين دوران نوشته ها،اظهارنظرها و تحليل های سياسی آن قدر متنوع و زياد بوده که رسيدن به حقيقت را کاری بس دشوار نموده است.اميدوارم محتوی اين کتاب پرده ها را تاحد ممکن کنار زده و در راستای پاسخ به سوالات اين نسل تشنه و جوينده حقيقت،ياری نمايد."
***
همچنين نويسنده و تهيه کننده اين مجموعه – روزبه ميرابراهيمی- در مقدمه کتاب که تاريخ ارديبهشت ۱۳۸۲ را بر خود دارد،می نويسد:
"همه‌ چيز از يک‌ گزارش‌ آغاز شد و حاصلش‌ آشنايی‌ و دوستی‌ نگارنده‌ باعباس‌ اميرانتظام‌ بود. انتشار دو جلد از کتاب‌ خاطرات‌ عباس‌ اميرانتظام‌ درشهريور ماه‌ ۸۱، علت‌ طرح‌ دوبارة‌ نام‌ وی‌ در مجامع‌ سياسی‌ مطبوعاتی‌ شده‌بود. من‌ نيز که‌ دستی‌ بر قلم‌ و مسئوليتی‌ در برخی‌ از روزنامه‌ای‌ سراسری‌داشتم‌، به‌ سبب‌ علاقة‌ زياد به‌ آن‌ برهة‌ حساس‌ تاريخ‌ معاصر (تسخير لانة‌جاسوسی‌ و زندانی‌ شدن‌ معاون‌ نخست‌وزير وقت‌)، پيگير اين‌ خاطرات‌ و واکنش‌های‌ متفاوت‌ نسبت‌ به‌ موضوعات‌ مطروحه‌ در آن‌، شدم‌.
در پی‌ انتشار اولين‌ گزارشم‌ در روزنامه‌ (اعتماد) سيل‌ تماس‌های‌ تلفنی‌،غافلگيرکننده‌ بود. انگار جامعه‌ تشنة‌ چيزی‌ بود که‌ برای‌ من‌ نيز ناشناخته‌ مانده‌بود.
يکی‌ از کسانی‌ که‌ پس‌ از انتشار گزارش‌ با من‌ تماس‌ گرفت‌، خانم‌ "الهه‌اميرانتظام‌"، همسر عباس‌ اميرانتظام‌ بود. تا آن‌ زمان‌ از وضعيت‌ وی‌ اطلاعی‌نداشتم‌ و تصورم‌، براساس‌ اطلاعات‌ گذشته‌ اين‌ بود که‌ او در زندان‌، دوران‌محکوميت‌ اش‌ را می‌گذارند. در پی‌ آن‌ تماس‌ متوجه‌ شدم‌ که‌ عباس‌ اميرانتظام‌برای‌ درمان‌ برخی‌ از بيماری‌های‌ خود در بيرون‌ از زندان‌ به‌سر می‌برد.
تقاضای‌ من‌ برای‌ ديدار او‌ با استقبال‌ همسرش‌ روبرو شد و صبح‌ روز بعد به‌ ديدارش‌ در آپارتمانی‌ واقع‌ در الهیة‌ تهران‌ رفتم‌.
آن‌ تماس‌ و آن‌ آشنايی‌ بنای‌ دوستی‌ای‌ شد که‌ تا امروز نيز ادامه‌ دارد. هر چندمتأسفانه‌ اکنون‌ که‌ مقدمة‌ اين‌ کتاب‌ را به‌ رشتة‌ تحرير در می‌آورم‌ او به‌ زندان‌بازگشته‌ و دوران‌ محکوميت‌اش‌ را می‌گذراند. در کتاب‌ خاطرات‌ دو جلدی‌ او؛آن‌ سوی‌ اتهام‌ خلاهای‌ تاريخی‌ بسياری‌ وجود داشت‌. او از ۱۷ شهريور سال‌۵۷ آغاز کرده‌ بود و به‌ زندان‌ رسيده‌ بود. وقايع‌ پيش‌ از آن‌ برای‌ خوانندة‌ امروزی‌ابهام‌ داشت‌. زندگی‌ او با سياست‌ عجين‌ بود و در هر جمله‌اش‌ کلام‌ سياسی‌مشهود بود. شايد سياست‌ حکم‌ می‌کرد که‌ او کمتر سخن‌ بگويد. ما ساعت‌های‌زيادی‌ را با هم‌ به‌ صحبت‌ و درد دل‌ سپری‌ کرديم‌. گفت‌وگوهايی‌ که‌ ‌انتشارشان‌ چندين‌ جلد کتاب‌ خواهد شد.کتابی که‌در دست داريد بخش‌ اول‌اين گفتگو ها است‌.
با او از هر دری‌ می‌شد سخن‌ گفت‌، انگار در سال‌های‌ زندان‌ برای‌ هر پرسشی‌پاسخی‌ آماده‌ کرده‌ بود. بيست‌ و چهار سال‌ زندان‌، مدت‌ کمی‌ نبود برای‌ فکرکردن‌ و فکر کردن‌.
ملاقات‌های‌ ما هميشه‌ ساعت‌ ۱۰ صبح‌ در منزل‌ او بود، البته‌ هفته‌ای‌ يک‌روز. ساعت‌ ۱۰ صبح‌ پس‌ از بيرون‌ آمدن‌ از آسانسور طبقة‌ پنجم‌، زمانی‌ که‌ زنگ‌در را به‌ صدا در می‌آوردم‌ ،هميشه‌ با رويی‌گشاده‌ و چهره‌ای‌ خندان‌ به‌ استقبال‌من‌ می‌آمد. اتاق‌پذيرايی‌، محل‌ گفت‌وگوهای‌ ما بود. چشم‌انداز پنجرة‌ اتاق‌، روبه‌ ارتفاعات‌ شمال‌ تهران‌ بود. گرمای‌ اين‌ سو و سرمای‌ آن‌ سوی‌ پنجره‌ عاملی‌بود برای‌ مات‌ شدن‌ پنجره‌ای‌ که‌ "پنجرة‌ مات‌"اش‌ نام‌ نهاده‌ بودم‌. پنجره‌ای‌ که‌هرگاه‌ به‌ آن‌ خيره‌ می‌شدم‌، مردی‌ که‌ روبرويم‌ نشسته‌ بود را در ذهن‌ شکل‌می‌دادم‌.
او و پرسش‌هايی‌ که‌ در ذهن‌ داشتم‌، انگيزه‌ای‌ شد برای‌ آنچه‌ پيش‌رو داريد.پشت‌ پنجره‌ مات‌ حاصل‌ دغدغه‌های‌ من‌ بود به‌ عنوان‌ يک‌ فرد از نسل‌پرسشگر امروز. پرسش‌هايی‌ که‌ روزی‌ بايد پاسخ‌ داده‌ می‌شد و چه‌ بهتر که‌خودمان‌ در پی‌ يافتن‌ (حقيقت‌) پاسخ‌ها باشيم‌.
کتاب‌ حاضر به‌ ترتيب‌ ملاقات‌های مان‌ تنظيم‌ شده است.تلاش‌ بر اين‌ بوده‌ که‌ ازلحاظ‌ موضوعی‌ نيز ترتيب‌ زمانی‌ رعايت‌ شود. به‌هرحال‌ آن‌ سوی‌ اين‌ "پنجره‌مات‌" دنيايی‌ است‌ که‌ امروز تنها گوشه‌ای‌ از آن‌ برايمان‌ واضح‌ شده‌ است‌.... لازم به ياد آوری است که اين مجموعه شامل سلسله گفتگوها،بيانيه ها،نامه ها و مصاحبه هايی از عباس اميرانتظام است که شايد برخی موضوعات اش در چندين جای مختلف تکرار شده باشد.اما همه اين اسناد در کنار گفتگوهايی که صاحب اين قلم با اميرانتظام داشته به نوعی مکمل و پوشش دهنده يکديگر هستند.
محور اصلی اين کتاب ،بخش هايی از خاطرات گفتاری عباس اميرانتظام است که اميدوارم در آينده نزديک،بخش های ديگر آن نيز منتشر شود.با اين اميد که در چاپ های بعدی نظرها و پيشنهادهای دوستان و اساتيدم بر غنای اين مجموعه بيافزايد. ... (از مقدمه کتاب)
***
برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد اين کتاب و نحوه تهيه آن با مدير انتشارات خاوران در پاريس يا روزبه ميرابراهيمی در نيويورک تماس بگيريد.
اطلاعات تماس با خاوران:
ايميل:khavaran@khavaranbooks.com
تلفن انتشارات: ۰۰۳۳۱۴۳۴۳۷۶۹۶
اطلاعات تماس با ميرابراهيمی:
ايميل:roozbeh_mirebrahimi@yahoo.com
وبلاگ: www.shabnameha.com
وبلاگ برای کتاب: www.rmb57.wordpress.com

Copyright: gooya.com 2016