جمعه 17 خرداد 1387

حسينی، سخنگوی وزارت امورخارجه: اظهارات اوباما درباره ايران يکسويه و غير واقعی است، مهر

سخنگوی وزارت خارجه اظهارات يکی از نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری آمريکا درخصوص تهديدآميز بودن ماهيت برنامه های هسته‌ای ايران را غير واقعی خواند و آن را مغاير با حقايق مربوط به ماهيت صلح آميز برنامه هسته ای کشورمان دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد علی حسينی در مورد مواضع يکی از نامزدهای انتخابات رياست‌ جمهوری آمريکا در باره ماهيت برنامه های هسته‌ای ايران و تهديدآميز خواندن آن اظهارداشت : اين ارزيابی کاملا يکسويه و غير واقعی و غير قابل‌قبول است و با حقايق مربوط به ماهيت صلح آميز برنامه هسته ای ايران مغايرت آشکار دارد.

وی با ابراز تاسف از اين گونه نگرش های فرصت طلبانه، بيان اين مسائل را ناشی از القائات صهيونيستی و توهم زدگی اين نامزد انتخابات رياست جمهوری آمريکا عنوان داشت و افزود: موضع اين نامزد، خلاف اظهارات تبليغاتی اعلام شده وی مبنی بر برخورد با لابی گری در آمريکا می باشد و مردم و نخبگان آمريکا از اينکه جايگاه مستقل آمريکا تا اين ميزان تنزل يافته است، نگران هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوی وزارت امورخارجه در پايان، سياست جمهوری اسلامی ايران در قبال ملت های مستقل و آزاده را سياست ناشی از اصول و ارزشهای پذيرفته شده بين المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد عنوان داشت و بر ادامه آن تاکيد کرد.

Copyright: gooya.com 2016