چهارشنبه 19 تیر 1387

دور جديد اعتصابات کارگری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران


دور جديد اعتصابات کارگری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از روز سه شنبه ۱۸ تيرماه ۸۷ اغاز شد .
يکی از فعالان کارگری در هفت تپه با اشاره به دلايل شروع اعتصابات اين شرکت گفت: حدود دو هفته ی پيش وقتی مدير عامل در خواست مهلت دو هفته ای برای پرداخت مطالبات و خواسته های کارگران را بيان کرد .متاسفانه عده ای که مشخص بود از سوی هيات مديره خط می گرفتند سعی در ايجاد تفرقه بين کارگران داشتند که نمايندگان کارگری ما با هوشياری توانستند، نخست برای جلوگيری از شکاف بين کارگران و سپس برای نشان دادن حسن نيت به مديران، وحدت و يکپارچگی را بين کارگران حفظ کنند و به ناچارما به صورت موقت به سر کار رفتيم. ولی روز دوشنبه ۱۷ تيرماه با مشاهده دو موضوع، اول مصاحبه ای از جاسم ساعدی نماينده شوش که بيان کرده بود مشکلات هفت تپه قابل حل نيست ودوم انتشار خبری که حاکی از فروش بخش وسيعی از زمين های کشاورزی شرکت را می داد، تصميم به شروع مجدد اعتصاب کرديم وطی دو روز گذشته دست از کار کشيده واعتراض خود را به اين دو موضوع به مديران شرکت رسانديم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی در ادامه گفت :بعد از ظهر امروزافضل پور معاون مدير عامل با برخی از نمايندگان ما تماس گرفت و عنوان کرد:هيات دولت در جلسه ی خود موضوع هفت تپه را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار داد و پيشنهاد کردند تا شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از وزارت جهاد و کشاورزی به بانک صنعت و معدن واگذار گردد.
اين فعال کارگری همچنين از وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران طی چند روز آينده را بر اساس گفته های مديران شرکت خبر دادو تاکيد کرد:۱۴ روز از ما فرصت خواستند و ما نيز برای اينکه ثابت کنيم حسن نيت داريم و آشوبگر نيستيم قبول کرديم ولی آنها بر خلاف وعده هايشان اقدام به فروش زمينهای ما کردند و در مصاحبه هايشان با روزنامه ها می گويند مشکلات شرکت قابل حل نيستند. به همين دليل هيچ اعتمادی به اين مديران مسوولان نيست .وی در پايان گفت: قصد داريم در هفته آينده انتخابات هيات مديره سنديکای کارگری اين شرکت را برگزار کنيم.

واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

Copyright: gooya.com 2016