جمعه 28 تیر 1387

هاشمی رفسنجانی: قطعنامه ۵۹۸ را از ناحيه حکمت پذيرفتيم، آفتاب

صدام فکر می‌کرد، ما قطعنامه را از روی ضعف پذيرفتيم در حالی که ما از ناحيه حکمت و پيش‌بينی خطراتی مانند حملات شيميايی عراق به شهرهای بزرگ ايران پذيرفتيم.

آفتاب: رئيس مجلس خبرگان رهبری با ارائه تحليلی در خصوص پذيرش قطعنامه ۵۹۸ با بيان اينکه اين قطعنامه در بهترين زمان و در شرايط خوبی پذيرفته شد گفت: «ما بهره های زيادی از پذيرش اين قطعنامه برديم و اين موضوع کشورمان را از خطرهايی نجات داد».

به گزارش سرويس سياسی آفتاب، آيت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به شرايط آغاز جنگ افزود: «از همان ماههای ابتدای جنگ که صدام زمين‌گير شد صحبت از پذيرش آتش بس بود و ما يک حرف روشن داشتيم که بايد حقوق ما در اين جنگ به رسميت شناخته شود، خواسته ما اين بود که عراق به عنوان متجاوز کيفرشود، غرامت‌های جنگ را بپردازد و دنيا عراق را به عنوان جنگ‌طلب بپذيرد که اين موضوع مورد پذيرش قرار نمی‌گرفت».

وی تصريح کرد: «قسمتی از خاک ما در اختيار نيروهای متجاوز بود و پذيرفتن قطعنامه در آن شرايط به نفع عراق و در حقيقت برگ برنده دست دشمن بود».

آيت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوالی در باره اين که چرا ايران پس از فتح خرمشهر و به اسارت گرفتن ۱۹ هزار نفر از نيروهای دشمن حاضر به آتش بس نشد، اظهار داشت: «در ايران آن موقع هيچ‌کس آمادگی پذيرش آتش بس را نداشت و در همان موقع، جلسه‌ای، برای تعيين تکليف ادامه جنگ تشکيل شد که امام فرمودند که کسی از آتش بس صحبت نکند و اين جنگ بايد تا اهدافی که داريم ادامه يابد».

وی افزود: «امام (ره) در دوران جنگ مخالف وارد شدن به خاک عراق بودند و ادله‌های ايشان نيز قابل توجه بود و بيشتر فکر می‌کردند که در صورت وارد شدن به خاک عراق مردم عراق آسيب خواهند ديد، ولی برخی می گفتند که نمی‌شود وارد عراق نشويم، زيرا در اين صورت عراقی‌ها خود را تجهيز می‌کنند و ما ناچار هستيم يا به جنگ ادامه ندهيم و يا وارد خاک عراق شويم».

هاشمی رفسنجانی بيان داشت: «امام (ره) به شرط اين که مردم عراق دچار آسيب نشوند با ورود نيروهای ما به خاک عراق موافقت کردند، به همين علت در عمليات‌ها جاهايی انتخاب می‌شد که مردم نبودند».

آيت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به پيشرفتهای ايران درجنگ گفت: «دنيا و منطقه متوجه شدند ايران در جنگ دست بالا را دارد و صدام غير از جنايت‌های جنگی از جمله به کار بردن سلاحهای شيميايی کاری نمی توانست بکند».

هاشمی رفسنجانی افزود: «عوامل فراوانی وجود داشت که ما متقاعد شديم بايد قطعنامه را بپذيريم، که از نمونه های آن طولانی و فرسايشی شدن جنگ بود و اين فرسايش به ما آسيب فراوان می‌رساند و عراقی‌ها غير نظامی‌ها را مورد هدف و آسيب قرار می‌دادند، همچنين تلفات غير نظامی‌ها نيز زياد شده بود به ويژه اين که عراقی‌ها از سلاح شيميايی استفاده می‌کردند که نمونه آن را در حلبچه مشاهده کرديم و مردم مثل برگ خزان به زمين می‌ريختند و در اين فکر بوديم که اگر چنين جنايتی به يکی از شهرهای ايران مثل تبريز يا کرمانشاه صورت گيرد چه اتفاق بزرگی می افتاد».

وی با بيان اينکه ما در مقابل اين شرارت محدود بوديم، چون سلاح شيميايی بکار نمی‌برديم و نمی‌خواستيم مردم آسيب ببينند، و نمی توانستيم با مردم عراق اين جنايت جنگی را مرتکب شويم، گفت: «آمريکا ،اروپايی‌ها و روسيه به عراق کمک می‌کردند و مصمم بودند، از شکست رسمی صدام جلوگيری کنند».

رئيس مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: «آمريکايی‌ها بطور آشکار به نفع عراق وارد ميدان شده بودند و کشتی، هواپيما و سکوهای نفتی ما را مورد حمله قرار می‌دادند».

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه فشار شورای امنيت و سازمان ملل بر جمهوری اسلامی ايران برای پذيرش آتش بس زياد بود افزود: «آنان نمی خواستند صدام در اين جنگ شکست بخورد اما ما با مذاکره توانستيم به قسمت اعظم خواسته‌های خود برسيم و عراق بعنوان متجاوز و مستحق پرداخت غرامت ۱۰۰ ميليارد دلاری که رقم قابل توجهی بود شناخته شد».

وی با بيان اينکه در زمان پذيرش قطعنامه اوضاعی پيش آمده بود که ادامه جنگ به مصلحت نبود درباره دلايل اين امر گفت: «در آن زمان کاملاً روشن شد که غرب و حتی روسيه مصمم هستند که ما پيروز نظامی در منطقه نباشيم».

رئيس مجلس خبرگان رهبری افزود: «آمريکا با ما وارد جنگ شد، اما اين جنگ اعلام نشده بود و به اسم حفاظت از کشتی‌های نفتکش در صدد قطع منابع مالی و محدود کردن صادرات نفت ايران بودند که ما نيز مقابله به مثل کرديم و از اين ناحيه چيز زيادی بدست نياوردند، هرچند به بهانه های مختلف با چند حمله نظامی چند هلی‌کوپتر ما را هدف قرار دادند، چندسکوی نفتی را بمباران و ناو ما را غرق کردند».

آيت الله هاشمی رفسنجانی گفت: «روسها نيز کار را به جايی رساندند که موشک های اسکات c را در اختيار عراق قرار دادند که بردش دوبرابر موشک‌های اسکات b بود و تا تهران نيز می رسيد همچنين هواپيماهای ميگ۲۹ که سقف پرواز بالا داشتند و ضد هوايی‌های ما به آن‌ها نمی‌رسيد در اختيار عراق قرار دادند».

وی ادامه داد: «فرانسوی‌ها نيز هواپيما و موشکهای بسيار پيشرفته و بمب‌های ليزری در اختيار صدام قرار دادند که اهداف را با دقت بالايی می‌زدند».

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه شرق و غرب با هم برای استفاده صدام از سلاحهای شيميايی به وی چراغ سبز نشان دادند گفت: «در آن زمان وقوع فاجعه‌ای مانند حلبچه در تبريز، اروميه، کرمانشاه و يا با استفاده از موشکهای دوربرد در تهران محتمل بود اما ما نمی‌توانستيم مانند عراق مقابله به مثل کنيم و دست به چنين جنايات جنگی بزنيم و به هيچ وجه نمی‌شد با اين شيوه جنگيد».

آيت الله هاشمی رفسنجانی در بيان اوضاع داخلی کشور در پذيرش قطعنامه افزود: «ضمن محدود شدن صادرات نفت، اقتصاد کشور نيز تحمل ادامه جنگ را نداشت هر چند اگر قرار بود جنگ را ادامه بدهيم می‌توانستيم با رياضت بيشتر اين کار را انجام بدهيم».

وی گفت: «دولت رسماً نامه‌ای به امام نوشت و با استدلال نشان داد که از نظر اقتصادی زير خط قرمز هستيم و ضرورت‌های زندگی مردم و تدارکات جنگ قابل تأمين نيست و در اين شرايط مقاومت مشکلات را بيشتر می کرد».

وی با بيان اينکه من از عمليات خيبر به بعد فرمانده جنگ شدم گفت: «زمانی که برای انجام اين عمليات و برای خداحافظی پيش امام رفتم به ايشان گفتم ما می توانيم يک عمليات موفق انجام دهيم و قسمتی از عراق را به عنوان گرو نگه داريم تا بتوانيم شرايطمان را تحميل کنيم».

آيت الله هاشمی رفسنجانی افزود: «اگر عمليات خيبر به اهداف می‌رسيد از دجله عبور می‌کرديم و راه بصره را می‌بستيم، اين هدف محقق می‌شد اما اين اتفاق نيفتاد و اين عمليات ناقص اجرا شد، اما سياست جنگی من اين بود».

وی ادامه داد: «امام در آن زمان جواب روشنی ندادند و تنها تبسم مليحی کردند».

آيت الله هاشمی رفسنجانی افزود: «در اولين جلسه قرارگاه در عمليات خيبر نيز به فرماندهان گفتم اگر اين عمليات را خوب انجام دهيد من جنگ را ختم می کنم که اين صحبت با مخالفت و موافقت برخی از فرماندهان مواجه شد».

آيت الله هاشمی رفسنجانی بابيان اين که درابتدای جنگ وپس از بيرون راندن عراق ازمرزهای
ايران ،هيچ کس آماده شنيدن پيشنهاد آتش بس نبود گفت: «ما تازه عراق را بيرون کرده‌بوديم و همه می‌گفتند بايد وارد خاک عراق شويم».

وی افزود: «در جلسه ای که آيت الله خامنه‌ای، من و فرماندهان سپاه و ارتش با امام داشتيم پيشنهاد شد که جنگ را تمام کنيم که امام فرمودند: «ما نمی توانيم اين کار بکنيم زيرا خواسته های ما را نمی‌دهند اما داخل خاک عراق هم نمی‌رويم در نهايت قرار شد تا جايی برويم که مردم عراق اذيت نشوند لذا مناطقی مانند جزيره مجنون را برای پيشروی انتخاب کرديم».

رئيس مجلس خبرگان گفت: «بعد از حادثه حلبچه در جلسه‌ای با حضور رؤسای قوا و حاج احمد خمينی مسائل را مطرح کرديم و قرار شد در دو جبهه کار کنيم يکی اينکه به شورای امنيت برای پذيرش خواسته‌هايمان فشار بياوريم و ديگر اينکه شرايط و وضعيت جنگ را به صورت درست خدمت امام ارائه کنيم».

وی افزود: «به همين منظور با سردار رضايی صحبت کردم و گفتم که برای انجام يک عمليات موفق چه می‌خواهيد که اين درخواست منجر به نامه‌ای شد که سردار رضايی در آن نيازهای جنگ را اعلام کرد و آنرا به امام داديم. اين‌که در خصوص اين نامه می گويند من ترفند کردم صحيح نيست».

آيت الله هاشمی رفسجانی گفت: «ما پنج نفر خدمت امام رفتيم و گفتيم که اين فهرست نيازها قابل تأمين نيست و نظر ما آتش بس است».

وی گفت: «تحليل ما اين بود که اگر آتش بس را بپذيريم آنچه که می خواهيم محقق می‌شود زيرا صدام پس از ۸ سال جنگ از مرزهای کشور بيرون رانده شده و با خرابی ها و بدهی‌های زيادی مواجه است که بدهی غرامت جنگ نيز به آن افزوده خواهد شد علاوه بر اينکه تأسيسات نفتی صدام نيز نابود شده بود».

وی افزود: «در ابتدا برای امام سخت بود که اين مسئله را بپذيرند و فرمودند: «مردم و رزمنده‌ها انتظار ديگری دارند».

آيت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: «امام فرمودند خودتان شخصيتها و علماء را توجيه کنيد که همه از اين موضوع دفاع کنند و بين شما اختلاف نيفتد که آيت الله خامنه‌ای از شخصيتها و روحانيون نظامی و سياسی دعوت کردند تا در دفترشان آنان را توجيه کنند».

وی افزود: «بعد از اين موضوع حاج احمد خمينی به ما گفتند امام به اين نتيجه رسيده‌اند که خودشان اين موضوع را اعلام کنند و اگر شما اعلام کنيد ممکن است بين شما اختلاف بيفتد که بعد از آن آن نامه تاريخی را نوشتند و حاج احمد خمينی در جمع ما آن را قرائت کرد».

آيت الله هاشمی رفسنجانی گفت: «امام با تدبير خود مسئله افکار عمومی را حل کردند و اقدامی عاقلانه و به موقع انجام دادند».

آيت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه با تاکيد براينکه قبول قطعنامه ۵۹۸ پيروزی‌های قابل توجهی را برای ملت ايران به همراه داشت تصريح کرد: «در شرايطی که منصفانه‌ترين کلمات بيان می‌داشت که عراق شروع کننده و ايران ادامه دهنده جنگ بوده پس هر دو مقصر هستند؛ متجاوز شناخته شدن رژيم عراق در جنگ يک پيروزی مهم برای ما به حساب می آمد».

وی با بيان اينکه با بدست آمدن اين پيروزی جنگ تبليغاتی برای از بين بردن روحيه ملت ايران آغاز شد گفت: «جنگ روانی به گونه‌ای برای روحيه دادن به صدام پيش رفت تا آنجا که رژيم عراق حمله ديگری را به ايران آغاز کرد که با مقاومت رزمندگان اسلام دوباره به عقب رانده شد و همگان به اين واقعيت آگاه شدند که جمهوری اسلامی ايران از موضع ضعف تن به پذيرش اين قطعنامه نداده است».

وی در ادامه اين برنامه گفت: «صدام فکر می‌کرد، ما قطعنامه را از روی ضعف پذيرفتيم در حالی که ما از ناحيه حکمت و پيش‌بينی خطراتی مانند حملات شيميايی عراق به شهرهای بزرگ ايران پذيرفتيم اما صدام دوباره حمله کرد و رزمندگان ما هم به خوبی دفاع کردند و اين سبب شد، دنيا بفهمد پذيرش قطعنامه از روی ترس نبوده بلکه در آن زمان عاقلانه‌ترين و منطقی‌ترين کار از طرف ايران بوده‌است».

وی با بيان اينکه بر اساس مصلحت اين قطعنامه را پذيرفتيم، افزود: «البته نظام در آن زمان به گونه‌ای رفتار کرد که خوشبختانه، همـه‌ خـواستـه‌هـای مـا در قطعنامه‌ سازمان ملل گنجانده شد و بر اساس اين قطعنامه، صدام مقصر شناخته شد و ما محق برای دريافت خسـارات معـرفـی شـدیـم».

هاشمی رفسنجانی افزود: «پس از اتمام جنگ ما به خواسته‌های خود رسيديم و سازمان ملل عراق را متجاوز دانست و هرچند هزينه‌های نظامی ايران را نپذيرفتند، اما خسارات غير نظامی را ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد کردند که در نهايت به نفع ما بود، زيرا صدام در فکر حمله به کويت بود تا آن چيزی که از حمله به ايران نتوانسته بود به دست آورد در آنجا به راحتی کسب کند».

وی گفت: «صدام ناچار شد همه شرايط ما را حتی قرارداد الجزاير که يکی از ادله تجاوز به ايران بود بپذيرد».

وی در ادامه با بيان اينکه پرونده غرامت جنگی ايران هنوز بسته نشده است گفت: «رژيم عراق پس از شروع جنگ با کويت هيچ‌گاه فرصت پيدا نکرد تا غرامت جنگ را تسويه کند چون پس از اين جنگ درگير جنگ‌های ديگری با آمريکا شد».

آيت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به آينده منطقه گفت: «آمريکايی‌ها نمی توانند طولانی مدت در عراق بمانند و هر چه بيشتر در اين کشور بمانند دستاورد آن‌ها کمتر خواهد بود».

رييس مجلس خبرگان رهبری افزود: «روزی که آمريکايی‌ها از منطقه بيرون بروند مردم عراق بهترين دوست خود را در وجود ايران خواهند يافت».

آيت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اشتراکات دينی ميان دو ملت گفت: «بيشتر ملت عراق شيعه هستند و از دوران دفاع تا به امروز با ما روابطی برادرانه داشته‌اند و کردهای عراق و اهل تسنن نيز هميشه با ما صميمی بوده‌اند و ما نيز بهترين دوستان خود را در داخل عراق داريم».

وی با تاکيد بر راهبرد جمهوری اسلامی ايران مبنی بر مستقل و آزاد بودن عراق گفت: «ما از خواسته‌های ملت عراق و همچنين تمامی ملت‌های منطقه حمايت می کنيم و در آينده نيز روابط بسيار خوبی را با ملت عراق و ديگر ملل منطقه خواهيم داشت».

رييس مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: «ملت منطقه شناخت خوبی از ايران دارند و می‌دانند که جمهوری اسلامی ايران می‌تواند روی پای خود بايستد و از حقوق خود دفاع کند».

وی با بيان اينکه نسبت به آينده منطقه خوشبين است گفت: «ما بايد نسبت به زياده طلبی های استکبار در منطقه حساس باشيم چرا که منابع دريای خزر و خليج فارس منافع حياتی آنها را تشکيل می‌دهد.

آيت الله هاشمی رفسنجانی افزود: «افغانستان، عراق و خليج فارس جايی نيست که آمريکايی ها بتوانند طولانی مدت در آن باقی بمانند».

وی در پايان خاطر نشان کرد: «ايران روابط خوبی در کل منطقه دارد، اما بايد نگران زياده طلبی‌های استکبار که به اين منطقه چشم طمع دارند باشيم».

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به عمليات روانی آمريکا و صهيونيست‌ها در منطقه با محور «ايران هراسی» گفت: «هر جنگ روانی می تواند عواقب ديگری نيز داشته باشد و ما نبايد صرفا با توجه به روانی بودن جنگ نسبت به آن حساس نباشيم چرا که کسانی که صدها ميليارد دلار هزينه می‌کنند و هزاران کشته وزخمی می‌دهند و حيثيت خود را در گرو می گذارند به طورقطع اهدافی دارند که ما بايد نسبت به آنها حساس باشيم و هوشيارانه عمل کنيم».

گفتنی است رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره عملکرد شبکه خبر نيز اظهار داشت: «معمولا در دفتر کارم که مشغول انجام کارهايم هستم تلويزيونی دارم که روی شبکه خبر است».

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با شبکه خبر گفت: «من به شما و همه همکارانتان در شبکه خبر تبريک می گويم، شبکه بسيار خوبی را شما به اينجا رسانده‌ايد و خوب اداره می کنيد».

وی افزود: «مشخصاً ظهرها، خبر ساعت يک شبکه خبر را می بينم که بين آن هم اذان پخش می شود، بقيه برنامه ها را هم تا آنجا که پيش بيايد می بينم».

آيت الله هاشمی رفسنجانی گفت: «در منزل، چون دير می رسم تلويزيون نمی‌بينم اما اگر هم باشد شبکه خبر را می بينم و استفاده می کنم و فکر می کنم شبکه خبر مطالب متقنی را مطرح می کند که قابل عرضه به دنيا و داخل است».

در پايان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه يک رابطه اعتمادی بين شبکه خبر و مردم وجود دارد تاکيد کرد: «از اين سرمايه استفاده کنيد و بيشتر حرف بزنيد».

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هاشمی رفسنجانی: قطعنامه ۵۹۸ را از ناحيه حکمت پذيرفتيم، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016