جمعه 4 مرداد 1387

بهانۀ غير قانونی بودن کانون نويسندگان ايران، گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با سيمين بهبهانی


ليدا پرچمی - معاون فرهنگی وزارت ارشاد، در گفتگو با ايرنا، گفت هيچ نهاد رسمی با عنوان کانون نويسندگان در کشور به ثبت نرسيده و اعضای آن را افرادی دانست که دور هم جمع می شوند و اعلاميۀ سياسی می دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سيمين بهبهانی که از مؤسسان اوليۀ کانون نويسندگان ايران است با اشاره به موجوديت چهل سالۀ آن می گويد، کانون هميشه در چارچوب وظايفی که منشور و اساسنامه برايش در نظر گرفته بوده عمل کرده وهرگز کارغير قانونی نکرده است. او با استناد بر فعاليت سی و يک ساله اش در کانون نويسندگان ايران، بر تلاش خود و ديگر همکارانش بر کسب مجوز تأکيد می کند و می گويد ما بر اساس قانون اساسی ايران که مطابق آن تشکل ها آزادند، درخواستمان را بارها مطرح کرده ايم و اين گناه ما نيست اگر جوابی نگرفته ايم.

سيمين بهبهانی که به علت کسالت و مسافرت در رأی گيری اخير کانون و در مراسم بزرگداشت احمد شاملو شرکت نکرده است، هنوز خود را عضو کانون نويسندگان ايران می داند و از آن دفاع می کند.

در مورد مراسم بزرگداشت شاملو و حمله به جمعيت، خانم بهبهانی با تذکر اينکه کسی دستگير نشده است، به حملات تند لباس شخصی ها اشاره می کند که هم اعضاء کانون و هم غير اعضاء را هدف گرفته بودند.

[برای شنيدن گفتگو با سيمين بهبهانی، اين جا را کليک کنيد]

Copyright: gooya.com 2016