دوشنبه 7 مرداد 1387

اعتراض کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نسبت به ممنوع الخروج شدن عبدالله مومنی، ادوارنيوز


ادوارنيوز: کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به ممنوعيت از سفر عبدالله مومنی به مالزی برای شرکت در سيزدهمين نشست حقوق بشر آسيا - اقيانوسيه از سوی مقامات دولتی، به شدت اعتراض کرد ...

مامورين امنيتی و اطلاعاتی به طور متداوم از سفر صاحب نظران، فعالان اجتماعی و دگرانديشان به خارج از کشور برای حضور در نشستهای بين المللی، با ممنوع الخروج کردن آنها، جلوگيری ميکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر: "دولت ايران، در عمل، اين اشخاص را درون مرزهای کشور زندانی کرده است و تلاش ميکند تا صدای آنها به جامعه بين المللی نرسد."
مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکيم، بدنبال دعوت رسمی از سوی برگزارکنندگان نشست حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه در روز جمعه ۴ مرداد قصد سفر به مالزی داشت. اين نشست با حضور ۲۰۰ سازمان غير دولتی مدافع حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه همزمان با نشست ساليانه نهادهای ملی حقوق بشر در پايتخت مالزی در جريان است. نمايندگان دو سازمان غير دولتی ديگر ايران، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با دعوت برگزار کنندگان در اين نشست حضور دارند.
به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر: "ممنوعيت از خروج مومنی نشانی بارز از وضعيت حقوق بشر در ايران است که از چشم شرکت کنندگان از سراسر آسيا و اقيانوسيه پوشيده نخواهد ماند. دولت ايران هيچ دليل موجه و قانع کننده ای برای جلوگيری از سفر شهروندان خود برای شرکت در چنين نشستهايی ندارد."
در سال گذشته، ماموران امنيتی و اطلاعاتی از سفر مومنی برای سخنرانی در در دانشگاه ام.آی.تی آمريکا جلوگيری کرده و گذرنامه وی را بدون ارايه حکم قضايی توقيف کردند. در خرداد ماه سال جاری نيز، مقامات دولتی با ممنوع الخروج کردن عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع سرشناس، از سفر وی به ژنو برای حضور و سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگيری کردند.
تعداد بسياری از ديگر فعالان، از جمله هاشم آغاجاری، عيسی سحرخيز و تقی رحمانی نيز در حال حاضر ممنوع الخروج ميباشند.
کمپين بين المللی حقوق بشر با تاکيد بر تعهدات بين المللی ايران، از دولت ايران مصرا خواست که فورا به اعمال خودسرانه ممنوع الخروج کردن فعالان پايان دهد تا آنها بتوانند با حضور در نشستهای بين المللی، رابطه جامعه بين المللی با ايرانيان را تقويت کرده و چهره ايران در سطح بين المللی بهبود يابد.

Copyright: gooya.com 2016