پنجشنبه 10 مرداد 1387

بازداشت چهار شهروند کرد، آژانس خبری موکريان

چهار شهروند بوکانی به نام های ارسلان شريفی ، امير رمضانی ، رسول هيکلی و مسعود محبی روزدوشنبه در بوکان بازداشت شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاکنون هيچ علت يا عللی برای دستگيری اين افراد ، که سه تن از آنها اهل اميرآباد بوکان می باشند ، از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.

گفته می شود در جريان بازداشت اين شهروندان ، منزل تعدادی از آنها مورد بازرسی نيز قرار گرفته است.

http://mukriannews.blogfa.com/post-265.aspx

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازداشت چهار شهروند کرد، آژانس خبری موکريان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016