پنجشنبه 17 مرداد 1387

استمداد زنی محکوم به اعدام از فعالان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

هلاله محمدزاده زنی محکوم به اعدام است که متهم است در سن ۲۷ سالگی و در دفاع از خود مردی را به قتل رسانده است ، وی بيش از ۸ سال است که در زندان مرکزی مهاباد به سر می برد، نامبرده بيش از ۴ سال است که در انتظار رای نهايی شعبه ۱۵ ديوان عالی کشور می باشد و سالها بی پاسخ ماندن و بلاتکليفی نامبرده تحت حکم اعدام ، سبب طولانی شدن حضور نامبرده در زندان و به طبع آسيبهای روحی و جسمی به وی گرديده است .
شايان ذکر است نامبرده فاقد وکيل مدافع می باشد و بدينوسيله استمداد خود را برای رهايی از زندان و تضمين حيات خود از فعالان حقوق بشر و وکلای انسان دوست اعلام می نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استمداد زنی محکوم به اعدام از فعالان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016