پنجشنبه 17 مرداد 1387

آزادی دو معلم و تداوم بازداشت معلمان و فعالان مدنی ديگر در سنندج، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران


در پی بازداشت شش فعال قرهنگی و مدنی در شهر سنندج ، حسن قربانی، کاوه رستمی دو معلم که به همراه فعالان حقوق بشر ، سما بهمنی ، حبيب بهمنی و فرزاد حسن ميرزائی از تاريخ ۲/۵/۸۷ بعلت حمايت و پيگيری وضعيت فرزاد کمانگر بازداشت گرديده بودند ، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و در وضعيت بلاتکليف به سر می برند ، از ميان بازداشت شدگان مذکور تنها آقای احمد قربانی در طی روزهای اخير با قيد ضمانت آزاد گرديده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين سيف الله جوانمردی از معلمان شهر سنندج به دليل قرائت متن قطعنامه پايانی تجمع سنندج (مورخه ۲۹/۴/۸۷) ، در تاريخ ۱۳/۵/۸۷ به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و به مدت چهار شبانه روز بازداشت گرديده بود ، نامبرده صبح روزجاری از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آزاد گرديد.
شايان ذکر است دستگاه امنيتی برای متفرق و مختل کردن حمايتهای گسترده اجتماعی از فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام ، ضمن انتقال آقای کمانگر به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين ، دست به اقدامات وسيعی زده است و در اين رابطه تعداد چندی از فعالان ، احضار ، بازداشت و يا تهديد گشته اند.

Copyright: gooya.com 2016