شنبه 19 مرداد 1387

مهدی رحمانيان، مدير روزنامه توقيف شده شرق تبرئه شد، بی بی سی

گفتگو با يکی از نويسندگان ايرانی که در خارج از ايران زندگی می کند علت توقيف روزنامه شرق بوده است
وکيل مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه توقيف شده شرق می گويد ديوان عالی کشور موکل او را تبرئه کرده است. اين خبر در سالگرد توقيف شرق منتشر می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمود عليزاده طباطبايی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که اتهام آقای رحمانيان "نشر اکاذيب" بود که به خاطر آن در دادگاه کيفری استان تهران به يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.

اما به گفته وی اکنون پس از اعتراض به حکم صادره، ديوان عالی آن را نقض و آقای رحمانيان را تبرئه کرده است.

آقای رحمانيان دو بار در ماه های ارديبهشت ۱۳۸۵ (مه ۲۰۰۶) و اسفند ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) از سوی هيات منصفه مطبوعات در ارتباط با مطالب روزنامه شرق به اتهاماتی از جمله نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و توهين به رئيس جمهور (محمود احمدی نژاد) محکوم شده بود.

روزنامه شرق يک سال قبل در روز ۸ اوت ۲۰۰۷ به علت چاپ گفتگويی با ساقی قهرمان از نويسندگان ايرانی خارج از کشور به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

خانم قهرمان ۵۱ ساله که پس از انقلاب از ايران خارج شد شهروند کاناداست و در تورنتو زندگی می کند.

او در مصاحبه با شرق عمدتا به مساله شعر و ادبيات پرداخته بود اما همچنين به عنوان يک همجنسگرا بر اهميت توانايی افراد برای "انتخاب هويت خود، هويت جنسی خود" تاکيد کرده بود.

پرونده اين روزنامه که خوانندگان زيادی داشت در شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه مطرح است که به گزارش ايسنا هنوز در دادسرا طرح نشده است.

اين سومين باری بود که شرق طی سه سال و اندی توقيف می شد.

خبر تبرئه آقای رحمانيان همزمان با دستور رئيس جمهور ايران برای بخشش کليه مطبوعات منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار دستور داد دستگاه های دولتی شکايت های خود از رسانه ها پس بگيرند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مهدی رحمانيان، مدير روزنامه توقيف شده شرق تبرئه شد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016