چهارشنبه 23 مرداد 1387

توقيف "همشهری جوان"، فردا

توقيف اين نشريه که از محبوبيت شايان ذکری در ميان جوانان ايرانی برخوردار است، همزمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) و هفته جوان صورت می گيرد."همشهری جوان" در يکی از مطالب خود به بررسی موضوعات انحرافی در عشق و هشدار به جوانان پرداخته بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حداد عادل، سردبير "همشهری جوان" در گفت و گويی از توقيف اين نشريه خبر داد.

به گزارش "فردا"، توقيف "همشهری جوان" در ۱۸۸ امين شماره انتشارش، بدليل مطالبی در ۶ شماره قبل با موضوع "عشق و جوانان" ارزيابی می شود.

"همشهری جوان" در يکی از آن مطالب به بررسی موضوعات انحرافی در عشق و هشدار به جوانان پرداخته بود؛ مطالبی که دليل اصلی اين نشريه ذکر گرديده و فريد الدين حداد عادل نيز دلايل دريافتی از منابع غيررسمی را "انتشار مطالب غير اخلاقی" عنوان کرده است.

توقيف اين نشريه که از محبوبيت شايان ذکری در ميان جوانان ايرانی برخوردار است، همزمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) و هفته جوان صورت می گيرد.

قابل تاکيد است که تا کنون هيچ يک از منابع رسمی (بغير از سردبير همشهری جوان) توقيف اين نشريه را تاييد يا تکذيب نکرده اند.

انتشار اين خبر در حالی است که فردا، زمان انتشار اين هفته نامه است.

"همشهری جوان"، يکی از ضمائم پرتيراژترين روزنامه کشور، همشهری، وابسته به شهرداری تهران است که چندی پيش نيز خبر توقف انتشار چاپ عصر اين روزنامه منتشر شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توقيف "همشهری جوان"، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016