پنجشنبه 24 مرداد 1387

شايعه توقيف هفته نامه شهروند امروز تکذيب شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران
مدير مسئول هفته نامه شهروند امروز گفت: خبر مبني بر توقيف اين هفته نامه شايعه‌‏اي بيش نيست.
محمد عطريانفر در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" در خصوص اخباري مبني بر توقيف هفته نامه شهروند امروز گفت: هيچ مشکلي براي اين هفته نامه بوجود نيامده است و اين اخبار شايعه‌‏اي بيش نيست.
شب گذشته در کنار پيام‌‏هاي کوتاهي که مبني بر توقيف همشهري جوان ارسال مي‌‏شد، شايعه توقيف شهروند امروز نيز مطرح شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شايعه توقيف هفته نامه شهروند امروز تکذيب شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016