چهارشنبه 30 مرداد 1387

محسن آرمين: رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان در مجلس هشتم مناسب نبود، ايلنا

- رد صلاحيت خاتمی مشروعيت انتخابات را زير سوال می‌‏برد

تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب پيشنهاد کرد اصلاح‌‏طلبان در انتخابات رياست جمهوری آينده با مراجعه به بدنه اجتماعی و نظر سنجی در خصوص کانديدای اصلاح طلبان به فرد واحدی برسند.

محسن آرمين با حضور در خبرگزاری "ايلنا" و در گفت وگوی تفصيلی با خبرنگار اين خبرگزاری با اشاره به کنگره اخير تشکل متبوع خود و دعوت از برخی گروه‌‏هايی که در گذشته مورد توجه سازمان مجاهدين نبودند،گفت: به رغم مرزبندی‌‏های فکری و سياسی با نهضت آزادی هيچ‌‏گاه اين تشکل را غير قانونی ندانستيم و همواره از حيات سياسی و فعاليت سياسی آنها حمايت کرديم.
وی در ادامه افزود: امروز هم همان مرزبندی‌‏های فکری و سياسی وجود دارد ولی تفاوتی که شرايط کنونی با قبل کرده مربوط به فضای سياسی است، يعنی ما احساس می‌‏کنيم حرکت و تحولی که از مجلس هفتم شکل گرفته جمهوريت نظام را مورد تهديد قرار داده است.
نائب رئيس مجلس ششم با انتقاد از رويکرد ضد حزبی بخشی از جريان حاکم در کشور،گفت: بخشی از جريان حاکم با تمامی لوازم و مقتضيات دموکراسی مانند حزب در کشور مخالفند، حتی برخی از گروه‌‏های محافظه کار هم چنين اعتقادی را دارند که بخشی از جريان حاکم دارای يک رويکرد کاملاً ضدحزبی است.
وی تصريح کرد: وقتی يک مقام مسوول که علی القاعده بايد مدافع تحزب و آزادی باشد، پيشنهاد می‌‏کند مسجد جای احزاب را بگيرند و معتقد است احزاب اساساً موضوعيت ندارند، در يک چنين شرايطی در واقع مساله اصلی ما حيات حزبی و اصل آزادی درکشور بوده و طبيعی است که در چنين شرايطی ما بيش از گذشته از فعاليت حزبی دفاع ‏کنيم.
آرمين با تاکيد بر اينکه در کنگره سازمان از تمام جريانات سياسی با گرايشات مختلف دعوت شد، اظهار داشت: کنگره احزاب، تنها اهداف حزبی و سازمانی را دنبال نمی‌‏کند. در شرايط موجود کنگره احزاب با هدف اعلام حيات تحزب و حرکت سياسی در کشور برگزار می‌‏شود.
وی افزود: تمام احزاب و گروه‌‏های سياسی صرف نظر از اختلافات فکری که با هم دارند در جلسه افتتاحيه کنگره دعوت می شوند. ما هم از گروه‌‏های محافظه‌‏کار و کسانی که کاملاً مخالف ما هستند و حتی آنهايی که به زعم خودشان سازمان را نامشروع می‌‏دانند و خواستار انحلال آن شدند، دعوت کرديم چرا که جلسه افتتاحيه احزاب هيچ ارتباطی به مرزبندی‌‏های سياسی و هويتی ندارد.
اين فعال سياسی با تاکيد بر اينکه احزاب بايد فراتر از اختلافات خود در دفاع از تحزب موضع مشترکی داشته باشند، گفت: احزاب برای حفظ منافع و مصالح خودشان هم که شده بايد فراتر از اختلافات و مرزبندی‌‏های ماهوی در دفاع از تحزب و فعاليت‌‏های حزبی موضع مشترکی را اتخاذ کنند و اختلافات فکری و سياسی خود را به هيچ وجه به اين عرصه و به اين ساحت وارد نکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عدم توسعه تشکيلاتی سازمان به دليل شرايط نامناسب سياسی بود
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه چرا سازمان به لحاظ وسعت تشکيلاتی به مانند ديگر احزاب عمل نکرده و در افکار عمومی منحصر به چند فرد خاص شناخته می شود؟ اظهار داشت: سازمان در دوره‌‏ای فعاليت خودش را شروع کرد که فعاليت‌‏های حزبی به نوعی در کشور تعطيل بود، يعنی از سال ۷۰- ۷۲ که سازمان مجاهدين کشور تاسيس شد تا سال ۷۵ فعاليت حزبی تعطيل بود و بعضی از احزاب و تشکل‌‏های سياسی اعلام تعطيل موقت کرده بودند.
وی ادامه داد: ما همواره جلسات هفتگی خود را به عنوان مجموعه سياسی برگزار و سعی کرديم انسجام فکری خود را افزايش دهيم، حتی ملاقات‌‏هايی با مسوولين صورت می‌‏گرفت و راهکارها و پيشنهاداتی به آنها ارائه می‌‏‌‏‌‏شد.
آرمين به ملاقات بهزاد نبوی با هاشمی رفسنجانی در سال ۶۹ اشاره کرد و گفت: به تدريج وقتی احساس کرديم اين مجموعه توانايی تشکيل يک حزب را دارد و به انسجام لازم برای ايجاد يک حزب رسيده است در سال ۶۹ آقای نبوی ملاقاتی با هاشمی رفسنجانی در خصوص تشکيل سازمان انجام می‌‏دهد و آقای هاشمی توصيه کردند که در شرايط کنونی اگر اين کار را بکنيد، ممکن است برای شما مشکل ايجاد شده و در واقع با شما برخورد شود لذا در اين کار عجله نکنيد.
وی در ادامه افزود: تا اين حد فضای سياسی کشور بسته بود اما در نهايت يک سال بعد اين کار را انجام داديم و توانستيم که در همان فضايی که ايجاد شده بود و در کميسيون ماده ۱۰ احزاب مجوز تاسيس سازمان را بگيريم زيرا معتقد بوديم اگر اقدام نکنيم با توجه به روند حاکم بر عرصه قدرت در سال‌‏های آينده برايمان تشکيل سازمان مقدور نخواهد بود.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب به باز شدن فضای سياسی کشور بعد از سال ۷۶ اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از سال ۷۶ عرصه تحرک سياسی بيشتر شد و امکان بسط تشکيلاتی فراهم گرديد اما يک مشکل جديدی اضافه شد و آن اينکه ما سخت گرفتار مسائل بعد از دوم خرداد شديم، از گرفتاری‌‏های اجرايی گرفته تا مسائل ديگر و با توجه به اينکه کادرهای سازمان به شدت محدود بود، درگير شدن اعضای سازمان با مسائل مختلف باعث شد، نتوانيم برنامه‌‏های توسعه تشکيلاتی را پيش ببريم.
وی محدوديت مالی و امکاناتی سازمان مجاهدين انقلاب را يکی از عوامل مهم عدم توسعه تشکيلاتی اين تشکل دانست و گفت: ما به لحاظ مادی و امکاناتی به شدت در تنگنا بوديم. اگر بخواهيم دفتر حزبی داشته باشيم در مرحله اول بايد يک ساختمان بگيريم، يعنی پول و امکانات می‌‏خواهد و ما به شدت از اين جهت در مضيقه بوديم و نمی‌‏توانستيم اين کار را انجام بدهيم.
وی در ادامه تصريح کرد: در طول اين سال‌‏ها توسعه تشکيلاتی در دستور کار ما بود و تقريباً بعد از مجلس ششم اين توفيق اجباری نصيب ما شد يعنی يکی از خدماتی که آقای جنتی به سازمان کرد، اين بود که ما اين امکان را پيدا کرديم که به کارهای درون سازمان بپردازيم و به تدريج برنامه توسعه تشکيلاتی را در دستور کار خود قرار دهيم.

اصلاح طلبان از عدم شرکت در انتخابات استقبال نمی کنند
وی در بخش ديگری از اين گفت وگو به انتخابات رياست جمهوری دور نهم اشاره کرد و با برشمردن رويکرد جبهه اصلاحات در آن مقطع اظهار داشت: در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری حاميان دکتر معين مطمئن بودند انتخابات به دور دوم کشيده می‌‏شود و فکر می‌‏کرديم اگر بتوانيم به دور دوم برسيم انتخاب معين قطعی است.
آرمين در ادامه افزود: نتايج انتخابات هم نشان داد تحليل‌‏ها و ارزيابی‌‏های ما خيلی هم دور از واقعيت نبود، زيرا آراء دو نفر اول بسيار نزديک به هم بود و اگر ما موفق می‌‏شديم نخبگان جامعه را برای حضور در انتخابات فعال کنيم، تحقق پيش بينی‌‏مان دور از انتظار نبود.
اين فعال سياسی نگاه اصلاح طلبان به انتخابات را نگاهی مبنايی دانست و گفت: نگاه برايند انديشه اصلاح طلبی به انتخابات، نگاهی مبنايی است، يعنی لازمه مشی اصلاح طلبی را شرکت در انتخابات می‌‏داند، البته به شرطی که حداقل‌‏های يک انتخابات آزاد و عادلانه حفظ شود.
وی تصريح کرد: در انتخابات دور نهم رياست جمهوری اصلاح طلبان با هدف پيروزی در عرصه انتخابات حضور يافتند.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با اشاره به اهداف گوناگونی که فعالان سياسی برای حضور در انتخابات در نظر می‌‏گيرند، اظهار داشت: برای عده‌‏ای حضور در انتخابات فرصتی برای بيان مواضع‌‏شان است و گروهی هم به عنوان تکليف در انتخابات حضور پيدا می‌‏کنند و عده‌‏ای نيز انتخابات را فرصتی برای رشد و ارتقاء فرهنگ دموکراسی در کشور قلمداد می‌‏کنند.
وی افزود: اصلاح‌‏طلبان انتخابت را فرصتی برای حضور با هدف پيروزی در انتخابات ارزيابی می‌‏کنند.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب با بيان اينکه برخی از عدم شرکت در انتخابات استقبال می‌‏کنند، گفت: عده‌‏ای از اينکه شرايطی را طرف مقابل ايجاد کند که در انتخابات شرکت نکنند ،خوشحال می‌‏شوند و آن زمان نيز با اتخاذ يک موضع راديکال، اعلام می‌‏کنند در انتخابات شرکت نمی‌‏کنيم.
وی تاکيد کرد: اصلاح‌‏طلبان از عدم شرکت در انتخابات استقبال نمی‌‏کنند، مگر آنکه شرايط بر آنها تحميل شود، يعنی کانديدايی برای معرفی نداشته باشند و رويکرد حاميان دکتر معين در انتخابات گذشته نيز بر اين منوال بوده است.

جبهه دموکراسی خواهی با بخشنامه تشکيل نمی‌‏شود
آرمين به اظهارنظر برخی از افراد که حضور مجدد دکتر معين بعد از رد صلاحيت را به حکم حکومتی تفسير کردند واکنش نشان داد و اظهار داشت: اينکه عده‌‏ای حضور مجدد دکتر معين در انتخابات را به حکم حکومتی تعبير کردند، تفسير خودشان است.
وی به تحليل حاميان دکتر معين در خصوص ورود وی به عرصه انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: تحليل ما و حاميان معين، از رفتار خودمان در آن زمان اين بود که معين صلاحيت حضور در انتخابات را دارد و طرف مقابل موظف است که صلاحيت او را تاييد کند و زمانی هم که وی مجدداً‌ تاييد صلاحيت شد با برگزاری يک نشست سراسری تصميم گرفتيم معين به انتخابات برگردد.
آرمين در بخش ديگری از اين گفت و گو به ايده جبهه دموکراسی‌‏خواهی که از سوی دکتر معين در زمان انتخابات مطرح شد، اشاره کرد و با برشمردن علت به فرجام نرسيدن اين ايده گفت: در شورای عالی سياسيت گذاری که در ستاد دکتر معين و به رياست وی تشکيل شد، هيچ‌‏گاه بحث جبهه دموکراسی خواهی مطرح نشد و بعد از ملاقاتی که دکتر معين با برخی چهره‌‏های ملی - مذهبی انجام داد، ايده تشکيل جبهه دموکراسی خواهی مطرح گرديد.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در ادامه تصريح کرد: نظر دوستان سازمان بر اين بود که اعلام تشکيل جبهه دموکراسی‌‏خواهی شتاب زده صورت گرفت، زيرا معتقد بوديم برای تشکيل چنين جبهه‌‏ای مقدماتی لازم است که بايد حل شود و با بخشنامه چنين جبهه‌‏ای شکل نمی‌‏گيرد.
وی ادامه داد: نظر شورای سياسی سازمان اين بود که برای آنکه در آينده متهم به حرکت تبليغاتی برای جلب آراء مردم نشويم از حضور در اين جبهه خودداری شود.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب به بحث خودی و غيرخودی که در دهه ۷۰ از سوی تشکل متبوع اش اعلام شد، اشاره کرد و گفت: انگيزه سازمان از طرح موضوع خودی و غير خودی، باز شدن فضای سياسی بود تا ديگر گروه‌‏ها هم که با محدوديت‌‏هايی روبرو بودند بتواند وارد عرصه سياسی شوند.
وی افزود: در آن مقطع معتقد بوديم خودی و غير خودی در عرصه روابط بين احزاب ممکن است که مطرح شود ولی در روابط بين حاکميت و احزاب نمی‌‏تواند مطرح باشد و در واقع با طرح اين موضوع می‌‏خواستيم به حاکميت بگوييم که نمی‌‏توان عده‌‏ای از احزاب را غير خودی دانست.

برخی اصلاح طلبان برای عدم حضور خاتمی در انتخابات فضاسازی می‌‏کنند
آرمين در ادامه اين گفت وگو به ارزيابی رويکردهای مختلف نسبت به حضور احتمالی خاتمی در انتخابات رياست جمهوری آينده پرداخت و اظهار داشت:‌ بخشی از جريان‌‏های سياسی موافق حضور خاتمی در عرصه انتخابات رياست جمهوری نيستند، البته اين بخش هويت يکسانی ندارد و با ماهيت‌‏های سياسی متفاوت اعلام موضع می‌‏کنند.
وی ادامه داد: يک عده از اين طيف که از تحريم کنندگان انتخابات هستند مساله‌‏شان خاتمی نيست بلکه خواستار مشارکت حداقل مردم در انتخابات هستند تا از اين طريق عدم مشروعيت کل مجموعه را دنبال کنند به همين دليل با حضور خاتمی مخالفند، چون می‌‏دانند حضور خاتمی بالقوه می‌‏تواند بخش بی‌‏تفاوت جامعه را به حضور در انتخابات تشويق کند.
اين فعال سياسی به استراتژی جريان افراطی و متحدانش در قبال حضور خاتمی در انتخابات نهم اشاره کرد و گفت: جريان افراطی به خوبی از ميزان محبوبيت و پايگاه اجتماعی خاتمی مطلع است و به شدت نگران حضور او در عرصه انتخابات هستند؛ زيرا می‌‏دانند اگر خاتمی بيايد تمام تمهيدات و سازماندهی‌‏هايی که برای انتخابات کردند، بر باد خواهد رفت.
وی در ادامه تصريح کرد: اينکه در يک سال مانده به انتخابات شروع به تخريب خاتمی کردند و بحث‌‏های مبنی بر رد صلاحيت او را مطرح می‌‏کنند به اين دليل است که رد صلاحيت خاتمی ممکن نيست و هيچ کس توان رد صلاحيت وی را ندارد، زيرا رد صلاحيت خاتمی هزينه آنچنان سنگينی را بر آنها تحميل می کند که قادر به تحمل آن نيستند و اساساً انتخابات را از مشروعيت می‌‏اندازد.
آرمين بخشی از اصلاح طلبان را هم جزو گروهی دانست که موافق حضور خاتمی نيستند و در همين زمينه گفت: برخی از دوستان اصلاح‌‏طلب موافق حضور خاتمی نيستند زيرا برای خود کانديداهايی دارند، که البته کار بدی نيست.
وی در ادامه افزود: جبهه اصلاحات دارای گروه‌‏های سياسی مختلف و ديدگاه‌‏های متفاوت است و هر کدام حق دارند کانديدای خاص خود را داشته باشند، ولی انتقادی که به برخی از دوستان وارد است، اين است که تلاششان برای اثبات کانديدای خودشان نيست بلکه هدفشان فضاسازی برای عدم حضور خاتمی است.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه اگر خاتمی در انتخابات حضور پيدا نکند آيا جبهه اصلاحات با مشکل روبرو می‌‏شود؟، گفت: اگر قرار است اصلاح طلبان با هدف پيروزی در انتخابات وارد عرصه شوند و اگر اين انتخابات را فرصت مغتنمی برای تغيير مديريت کنونی کشور می‌‏دانند، چنين هدفی تنها با حضور خاتمی ممکن است.
وی تاکيد کرد: اگر اصلاح طلبان برگزينه محتمل ديگری اجماع کنند خاتمی مطمئناً از آن استقبال خواهد کرد. در واقع طرح گزينه دوم و آلترناتيو ديگر به نيامدن خاتمی منتهی می شود.
نائب رئيس مجلس ششم همچنين در واکنش به اظهارنظر برخی چهره‌‏های اصلاح‌‏طلب که طرح زود هنگام خاتمی را به ضرر جريان اصلاح‌‏طلبی دانستند، گفت: کدام يک از اين گروه‌‏ها حتی قبل از اينکه بحث خاتمی هم مطرح شود زودتر کانديدای خودشان را اعلام کردند؟ ، برخی حتی اسم بعضی افراد را هم گفتند و عده‌‏ای هم خودشان را کانديدا معرفی کردند. چگونه در مورد خاتمی بحث زود هنگام به ضرر است، ولی در مورد افراد ديگر به نفع است؟
وی در ادامه افزود: نظر جبهه اصلاحات بر اين است که اصلاح طلبان راهکار رسيدن به يک کانديدای واحد را تعيين کنند و ما بر اين باور هستيم که خاتمی گزينه مناسب‌‏تری برای اين اجماع است.
تشکيل کنگره اصلاحات راهکار مناسبی نيست
آرمين با اشاره به ايده تشکيل کنگره اصلاحات اظهار داشت: تشکيل کنگره اصلاحات به رغم ظاهر دموکراتيک راهکار مناسبی نيست،چرا که منظور از کنگره اصلاحات و آنچه که باعث طرح اين کنگره شد التزام به دموکراسی و راهکارهای دموکراتيک است، راهکارهای دموکراتيک‌‏تر از اين هم وجود دارد.
وی تصريح کرد: اگر بخواهيم روش دموکراتيکی را اتخاذ کنيم اين است که به بدنه اجتماعی مراجعه شود، يعنی نظرسنجی انجام گيرد و هر چه که جامعه تشخيص داد و هر کدام از اين اصلاح طلبان که بيشترين پايگاه را در جامعه داشتند، ملزم شوند که از اين نظر تبعيت کنند.
اين فعال سياسی با انتقاد از برخی افراد که در زمان اصلاحات وعده‌‏هايی فراتر از توان خود را در جامعه بيان کردند، گفت: اصلاح طلبان در زمان حاکميت جريان اصلاحات بايد به صورت کاملاً هماهنگ با صراحت به جامعه اعلام می‌‏کردند که بيش از ۲۰ درصد قدرت را در اختيار ندارند و انتظارات جامعه را متناسب با اين ۲۰ درصد تنظيم می‌‏کردند.
وی در ادامه افزود: وقتی عده‌‏ای آمدند و فراتر از حد و انتظارت جامعه شعار دادند درحالی‌‏که می‌‏دانستند توان تحقق آن را ندارند، موجب سرخوردگی جامعه شدند. ما بايد جامعه را از واقعيات ساختار قدرت در کشور آگاه می‌‏کرديم.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب به نگرش نخبگان جامعه به عرصه سياست اشاره کرد و گفت: برخلاف گذشته، مجموعه نخبگان ما به طور نسبی نگاه‌‏شان به عرصه سياست و قدرت يک نگاه واقع گرايانه‌‏تر شده است و با يک نگاه همه جانبه‌‏تری نسبت به وضعيت جامعه قضاوت خواهند کرد.
رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان در مجلس هشتم مناسب نبود
وی در بخش ديگری از اين گفت و گو با انتقاد از رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم گفت:‌ عدم حضور و عدم مشارکت جامعه را نبايد به معنای عدم رشد عقلانيت در جامعه تلقی کرد. اگر ما درست عمل کنيم اين عقلانيت اصلاً زمينه بروز پيدا نمی‌‏کند.
وی ادامه داد:‌‏ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم رفتاری از خودشان نشان دادند که نتوانستند نخبگان را قانع کنند و يا حداقل بستری برای عقلانيت در جامعه فراهم کنند.
آرمين با نادرست دانستن رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، اظهار داشت: رفتاری که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم از خود نشان دادند، رفتار مناسبی نبود. بايد در حوزه‌‏هايی که کانديدا نداشتيم وارد عرصه انتخابات نمی‌‏شديم و در تهران نيز يک ليست اعتراضی حداقل پنج نفره ارائه می‌‏کرديم زيرا ستادهای تبيلغاتی ما هم انگيزه‌‏‌‏ای برای ادامه فعاليت نداشتند.
وی در پاسخ به اين سوال که چرا سازمان مجاهدين انقلاب از اين نوع رفتار انتخاباتی تبعيت کرد؟ گفت: از آنجا که برای اين انتخابات ستادی شکل گرفت و همه ملزم شدند که از تصميمات اين ستاد تبعيت کنند اگر برخلاف اين عمل می‌‏کرديم متهم به تک روی می‌‏شديم.
سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در ادامه افزود: از سوی ديگر اگر در بين فرايند انتخابات نتيجه را پذيرا نمی شديم و از ستاد خارج می‌‏شديم، شکست نهايی به پای ما نوشته می‌‏شد و می‌‏گفتند چون اين عده صحنه را خالی کردند، اصلاحات شکست خورد و تمام مسووليت اين شکست را گردن سازمان يا جبهه مشارکت می‌‏افتاد. که البته اين روش عاقلانه‌‏ای نبود و شايد اين ضربه لازم بود.
وی با ضعيف قلمداد کردن اقليت مجلس هشتم نسبت به اقليت مجلس هفتم گفت: قطعاً اقليت مجلس فعلی بسيار ضعيف‌‏تر از مجلس هفتم است و دليلش اين است که انتخابات مجلس هشتم خيلی سازمان يافته‌‏تر صورت گرفت و اصلاح طلبان از ظرفيت‌‏های بوجود آمده در جامعه به خوبی استفاده نکردند.
آرمين احتمال ائتلاف بخشی از اصولگرايان با اصلاح طلبان را منتفی ندانست و در همين زمينه اظهار داشت: به نظرم اين ائتلاف و هماهنگی بين جريان‌‏های سياسی صورت می‌‏گيرد ولی برای اين ائتلاف بايد يک محور مشترک ايجاد شود.
وی افزود: تغيير مديريت موجود گام اول اين محور مشترک است و جريان‌‏های سياسی بايد برای تغيير اوضاع فعلی اعلام آمادگی کنند. هر چند برخی افراد جريان محافظه‌‏کار به رغم اينکه مديريت موجود را ناکارآمد می‌‏دانند به دليل مناسبات خاصی که با قدرت دارند، اين توان را ندارند که مواضع خود را با صراحت اعلام کنند.
گفت وگو از :عليرضا خامسيان

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن آرمين: رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان در مجلس هشتم مناسب نبود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016