سه شنبه 5 شهریور 1387

معاون دانشجويی وزيرعلوم: مدارک کردان در حال بررسی نهايی است، ايسنا

محمود ملاباشی، معاون دانشجويی وزيرعلوم، امروز در يک نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اشاره به نوآوری‌های صورت گرفته در اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، اظهار کرد: بر اين اساس از اين پس ارزيابی و ارزشيابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور به صورت مجازی نيز انجام خواهد شد. بر اين اساس در مراحل اوليه نيازی به حضور متقاضی نيست و جواب ارزشيابی حداکثر تا يک ماه ارائه خواهد شد.

ملاباشی همچنين درباره وضعيت بررسی مدرک کردان نيز اظهار کرد: مدارک دکتر کردان در حال بررسی نهايی است و نتايج آن هرچه که باشد به مرجع درخواست کننده اعلام خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معاون دانشجويی وزيرعلوم: مدارک کردان در حال بررسی نهايی است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016