سه شنبه 12 شهریور 1387

شيرين عبادی از خبرگزاری ايرنا، روزنامه های کيهان، ايران و رسالت شکايت کرد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
وکيل شيرين عبادی از اعلام شکايت عليه خبرگزاری ايرنا، روزنامه ايران و رسالت خبر داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهناز پراکند، وکيل مدافع شيرين عبادی با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا" گفت: شکايت عليه خبرگزاری ايرنا و نويسنده مقاله "اسارت در تور بهاييت"، مديران مسوول روزنامه‌‏های رسالت، ايران و نيز «پيام فضلی نژاد» مقاله نويس روزنامه کيهان به شعبه دوازدهم بازپرسی دادسری کارکنان دولت ارايه شده است.
وی اتهام اين رسانه‌‏ها را نشر اکاذيب، توهين و افترا اعلام کرد.

Copyright: gooya.com 2016