دوشنبه 18 شهریور 1387

کروبی امشب تصميم نهايی خود را اعلام می‌کند، فارس


خبرگزاری فارس: رئيس شاخه بانوان حزب اعتماد ملی گفت:کروبی در جلسه فوق العاده امشب اين حزب تصميم نهايی خود را در باره کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری دهم اعلام می‌کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بدرالسادات ميرموسوی رئيس شاخه بانوان حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، از برگزاری جلسه فوق العاده اعضای شورای مرکزی اين حزب خبر داد.
ميرموسوی موضوع برگزاری اين نشست که امشب برگزار خواهد شد را اعلام پاسخ کروبی به در خواست حزب اعتماد ملی مبنی بر پذيرفتن کانديداتوری انتخابات دور دهم رياست جمهوری اعلام کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کروبی امشب تصميم نهايی خود را اعلام می‌کند، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016