شنبه 23 شهریور 1387

بيانيه سازمان عفو بين الملل در مورد آخرين وضعيت آيت الله کاظمينی بروجردی

آيت الله سيد حسين کاظمينی بروجردی همچنان در زندان اوين تهران به سر می برند در حالی که وضعيت پزشکی و سلامت ايشان بشدت بحرانی است . در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸، همسر و خانواده ايشان به منظور امضا برگ معرفی نامه وکيل به زندان مراجعه کردند ولی مسئولين زندان حتی به آنها اجازه ملاقات با وی را ندادند. آيت الله و يارانش تنها به دليل وجدان و اعتقادات مذهبی در زندان به سر می برند.
در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ ، پزشک ايشان به مقامات قضايی ايران نامه ای نوشت و آنها را از وضعيت وخيم بيماريش آگاه ساخت و تاکيد کرد که ايشان بايد سريعا در خارج از زندان تحت مراقبت پزشکی قرار گيرند. پزشک وی تشخيص خود را از وضعيت قلبی ايشان که بصورت دردهای قفسه سينه ظاهر می شود اينگونه بيان کرد : « که اين دردها می تواند علامتی برای انسداد عروق باشد » آيت الله بروجردی از دردهای سنگين ناشی از بيماری های کليوی رنج می برند بعلاوه ايشان حدود ۴۰ کيلو گرم کاهش وزن داشته اند. وضعيت جسمانی ايشان نيز بسيار وخيم گزارش شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آيت الله بروجردی در ۱ سپتامبر ۲۰۰۸ بدون اطلاع قبلی توسط دادگاه ويژه روحانيت احضار شد . دادگاه ايشان را به انجام مصاحبه ای مبنی بر تکذيب بيانات خود در روزنامه های دولتی و طلب عفو از مقام رهبری وادار کرد.
ايشان در ۱۳ اگوست ۲۰۰۷ به ۱سال حبس در تهران و ۱۰ سال حبس در يکی ديگر از مناطق کشور ( يزد ) محکوم کرد. ايشان همواره از مرخصی درمانی جهت بهره مندی از مراقبت های پزشکی لازم محروم است. بنابر گزارشات ، آيت الله بروجردی در طول دوره بازداشت همواره مورد شکنجه و بدرفتاری رژيم قرار گرفته است.
آيت الله بروجردی حامی نظريه جدايی دين از سياست در ۸ اکتبر ۲۰۰۶ در منزلش در تهران به همراه بيش از ۳۰۰ تن از يارانش طی يک حمله وحشيانه توسط نيروهای امنيتی دستگير شد . ايشان و ۱۷ نفر از يارانش در ابتدا محکوم به اعدام شدند که البته اين حکم تغيير يافت . علاوه بر ۱۱ سال حبس ، ايشان از لباس روحانيت نيز خلع شدند و همچنين منزل و تمامی متعلقاتش مصادره گشت.
قريب به ۷۷ تن از ياران ايشان که محاکمه شده بودند اکنون در بيرون از زندان بسر می برند و تنها :
حبيب قوتی که در ۷ اگوست ۲۰۰۸توسط دادسرای ويژه روحانيت احضار و به ۴ سال حبس محکوم گرديد.
و همچنين حکم و محل حبس دو تن ديگر از ياران آيت الله بروجردی بنامهای علی شهرابی فراهانی و احمد کريميان هنور در پرده ای از ابهام است .
در نهايت حکم ۴ نفر ديگر از ياران آيت الله بروجردی بنامهای مجيد الستی ،مهرداد سوری ،محمدرضا صادقی و مسعود سماواتيان توسط دادسرای ويژه روحانيت در ۳ سپتامبر ۲۰۰۸تاييد و اجرا گرديد .
مجيد الستی به ۴سال حبس در تبعيد در زندان زنجان ( ۳۳۰کيلو متری شمال غرب تهران ) محکوم شد .
مهرداد سوری و محمدرضا سماواتيان به دو سال حبس محکوم شدند و اکنون در زندان اوين در بازداشت به سر می برند.
مسعود سماواتيان به ۵ سال حبس در تبعيد در زندان خرم آباد ،استان لرستان ،غرب ايران محکوم شد .

اطلاعات پيش زمينه:
دادسرای ويژه روحانيت که خارج از چارچوب قضايی عمل می کند در سال ۱۹۸۷ توسط آيت الله خمينی به منظور محاکمه اعضای حوزه علميه در ايران تاسيس شد که بنای آن به دور از استانداردهای بين المللی و منصفانه است . از آن جمله اينکه احضار شده تنها می تواند از ميان وکلايی که دادگاه معرفی می کند و نياز به تعيين صلاحيت قانونی ندارند وکيل انتخاب کند و در بسياری موارد احضار شده به هيچ وجه اجازه انتخاب وکيل را نداشته و دادگاه وی بدون وکيل برگزار می گردد .اين دادگاه می تواند احکامی چون شلاق و اعدام نيز صادر کند .

اقدامات پيشنهادی:
لطفا درخواست های خود را حتی الامکان به زبانهای فارسی ، عربی ، انگليسی ، فرانسه يا نهايتا زبان خودتان بنويسيد .
۱- ابراز نگرانی از اينکه آيت الله کاظمينی بروجردی محروم از امکانات درمانی کافی می باشد و تقاضا از مسئولين جهت درمان و مراقبتهای مورد نياز برای وی .
۲- ابراز نگرانی از آزار و اذيت آيت الله بروجردی بدليل عقايد مذهبی وی .
۳- درخواست از مسئولين جهت موافقت با اينکه آيت الله بروجردی بتواند از وکيل منتخب خود بهره مند شود .
۴- ابراز نگرانی از اينکه آيت الله بروجردی و يارانش به دليل وجدان و عقايد خود در زندان به سر می برند و در خواست اينکه بايد سريعا آزاد شوند .

تقاضا به:
رهبر جمهوری اسلامی
جناب آقای آيت الله سيد علی خامنه ای
جمهوری اسلامی ايران ، تهران ، خيابان شهيد کشور دوست ، خيابان جمهوری اسلامی ، دفتر مقام معظم رهبری.
Email : info@leader.ir


جناب آقای حجت الاسلام و المسلمين شيخ محمد سليمی
رياست دادگاه ويژه روحانيت
جمهوری اسلامی ايران ، تهران ، ميدان ۱۵ خرداد ، ساختمان وزارت دادگستری ، وزارت دادگستری
Fax : +۹۸ ۲۱ ۳۳۹۰ ۴۹۸۶ ( please keep trying )
info@dadgostary-tehran.ir Email :

رونوشت به:
جناب آقای محمود احمدی نژاد
رياست جمهوری
جمهوری اسلامی ايران ، تهران ، تقاطع آذربايجان ، خيابان فلسطين ، رياست جمهوری
Fax: + ۹۸ ۲۱ ۶ ۶۴۹ ۵۸۸۰
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
http://www.president.ir/email/Web :

ونيز به نمايندگان ديپلمات ايران
اگر تقاضاهای خود را پس از ۲۳ اکتبر۲۰۰۸ ارسال می کنيد آنرا با دبيرخانه بين المللی يا بخش مربوط به خودتان چک کنيد.
English Link :
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/135/2008/en/9ad4a0ee-80a8-11dd-8e5e-43ea85d15a69/mde131352008en.html

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه سازمان عفو بين الملل در مورد آخرين وضعيت آيت الله کاظمينی بروجردی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016