دوشنبه 25 شهریور 1387

عيسی سحرخيز: کانديداتوری خاتمی فضای انتخابات رياست جمهوری را دو قطبی می‌‏کند، ايلنا


تهران- خبرگزاری کار ايران
يک تحليل‌‏گر مسائل سياسی گفت:‌ چيدمان نامزدهای انتخاباتی برای حضور در انتخابات رياست جمهوری به حضور يا عدم حضور خاتمی درانتخابات آتی بستگی دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عيسی سحرخيزدر گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"،‌ گفت:‌‏ برخی تحليل‌‏گران بر اين باور هستند که با حضور خاتمی شانس رئيس‌‏جمهور فعلی برای ورود به انتخابات و کسب حمايت بيشتر می‌‏شود.
وی با بيان اينکه کانديداتوری خاتمی فضای انتخابات رياست جمهوری را دو قطبی می‌‏کند،‌‏ تصريح کرد:‌ در صورت حضور خاتمی طيف وسيعی از اصلاح‌‏طلبان، بخشی از نيروهای تحول‌‏خواه و گروهی که روش تحريم را آزمايش کرده اما جوابی نگرفته‌‏اند در يک سو و احمدی نژاد با دايره حمايت کمتری نسبت به دور گذشته انتخابات رياست جمهوری در سوی ديگر قرار می‌‏گيرند.
سحرخيز افزود: شايد در انتخابات افراد و چهره‌‏های شاخص اصولگرا از احمدی نژاد اعلام حمايت کنند اما در قول و عمل آنها تضاد ديده خواهد شد و بين راس و بدنه آنها دوگانگی ايجاد خواهد شد.
وی گفت: بخش سنتی اصولگراين و برخی از حاميان رئيس‌‏جمهور با ارزيابی وضعيت موجود و منافع خود در مقايسه با دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی در عمل به خاتمی يا چهره‌‏ای به غير از احمدی نژاد رای خواهند داد.
عضو شورای مرکزی دفاع از آزادی مطبوعات گفت:‌ طيف‌‏های وسيعی از اقشار مستضعف جامعه مانند کارگران و کارمندان که در انتخابات گذشته به احمدی نژاد رای دادند با مشاهده وضعيت نامناسب معيشتی خود علی رغم چند برابر شدن قيمت نفت به آقای خاتمی رای خواهند داد.
سحرخيز تاکيد کرد: در صورت عدم حضور خاتمی، سبد آراء انتخابات آتی از تحريمی‌‏ها، اصلاح طلبان پيشرو، اصلاح طلبان ميانه رو در همراه با بخشی از جناح راست و حتی طيف راديکال اين جناح تشکيل می‌‏شود و رئيس جمهور فعلی از حمايت بسيار کمی برخوردار خواهد بود.
وی گفت:‌ اگر خاتمی در انتخابات حاضر نشود جريان محافظه کار درباره احمدی نژاد ريسک نمی‌‏کند و با شخص ديگری وارد انتخابات می‌‏شود که در چهار سال آينده منافع اقتصادی آنها را بيشتر تامين کند.
سحرخيز اظهار داشت:‌ در صورتی که خاتمی در انتخابات حضور نيابد کروبی يک پای انتخابات است. جريان ميانه‌‏ای مشتکل از دو جريان اصلاح طلب ميانه‌‏رو و محافظه‌‏کار ميانه‌‏رو با حسن روحانی وارد انتخابات خواهند شد و شايد جريان اصولگرا هم سعی می‌‏کند با عبور از احمدی نژاد با چهرهايی مثل قاليباف يا چهره ناشناخته‌‏ای وارد عرصه شود، با اين تصور که يک چهره ناشناخته توانايی تکرار تجربه احمدی نژاد را دارد.
وی افزود:‌ در اين شرايط می‌‏توان پيش بينی کرد که چهره‌‏هايی مانند احمد توکلی در جناح اصولگرا،‌ عبدالله نوری و محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی ار ميان اصلاح طلبان در انتخابات حضور پيدا می‌‏کنند که به دليل رد صلاحيت اين چهره‌‏های اصلاح طلب باز هم انتخابات به سمتی می‌‏رود که چند چهره اصلی و چند چهره فرعی در انتخابات حاضر شوند.
سحرخيز گفت:‌ ولايتی هم می‌‏تواند نماينده جريان ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرايان باشد اما فرق ولايتی با روحانی آن است که با حضور روحانی نوعی همگرايی در جريان روحانيت کشور ايجاد می‌‏شود و جريانی مانند موتلفه نيز به اين ائتلاف نزديک می‌‏شود.

Copyright: gooya.com 2016