سه شنبه 26 شهریور 1387

بازداشت بيش از ۱۰ تن از اعضای شورای هماهنگی معلمان سراسر کشور، کميته گزارشگران حقوق بشر

بر اساس اخبار رسيده، ساعتی پيش مأموران امنيتی با ورود به جلسه کانون صنفی معلمان، بيش از ۱۰ تن از حاضران را بازداشت نموده اند. اين جلسه به ميزبانی کانون صنفی و با دعوت از معلمان شهرستانی در منزل يکی از اعضای کانون در منطقه ۴ تهران برگزار می شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بازداشت شدگان که همگی از اعضای شورای هماهنگی معلمان سراسر کشور می باشند، توسط نيروهای لباس شخصی دستگير شده اند.
تاکنون از اسامی دقيق معلم های بازداشت شده اطلاعی در دست نيست. با اين حال افراد زير، از جمله کسانی هستند که بازداشت آنان تأييد شده است.
آقايان: اکبری، باغانی، بهشتی، نيک نژاد،زينال زاده، نوری، قريشيان، فلاحی

Copyright: gooya.com 2016