شنبه 30 شهریور 1387

سلطانيه از تصميم ايران برای عضويت در شورای حکام خبر داد، فارس

خبرگزاری فارس: نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، از تصميم جمهوری اسلامی ايران برای نامزدی خود در شورای حکام خبر داد.


علی‌اصغر سلطانيه نماينده کشورمان در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار سياست خارجی خبرگزاری فارس اعلام کرد: جمهوری اسلامی ايران تصميم دارد کانديداتوری خود را برای عضويت در شورای حکام در کنفرانس سالانه آژانس مطرح کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گزارش خبرنگار فارس می‌افزايد، درخواست ايران در جريان کنفرانس سالانه مجمع عمومی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که قرار است در روز ۲۹ سپتامبر آينده برگزار شود، بررسی خواهد شد و طی آن جايگزينی برای پاکستان که يکی از اين کرسی‌ها را ترک کرده، انتخاب خواهد شد.
سوريه نيز عضويت خود را برای کسب يکی از کرسی‌های شورای حکام اعلام کرده است.
در عين حال واشنگتن اعلام کرده است که برای جلوگيری از نامزد شدن ايران و سوريه برای عضويت در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی تلاش‌ می‌کند.
شورای حکام که هيئت مديره اجرايی آژانس به شمار می‌رود، سالانه ۵ بار تشکيل جلسه می‌دهد.
وظايف اصلی اين شورا، بررسی گزارش‌ها، برنامه‌ها، تصميم‌گيری درباره بودجه آژانس، درخواست‌های عضويت، تصويب بازرسی و استانداردهای ايمنی آژانس است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سلطانيه از تصميم ايران برای عضويت در شورای حکام خبر داد، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016