جمعه 5 مهر 1387

وزرای خارجه چين و آلمان برای همبستگی بيشتر ۱+۵ در برابر ايران به توافق رسيدند، ايلنا


تهران- خبرگزاری کار ايران
وزرای خارجه چين و آلمان در مورد لزوم همبستگی بيشتر گروه ۱+۵ برای نحوه رويکرد در قبال پرونده هسته‌‏ای ايران به توافق رسيدند.
به گزارش "ايلنا" به نقل از خبرگزاری فرانسه، «يانگ جيچی»، وزير خارجه چين و «فرانک والتر اشتاينماير»، وزير خارجه آلمان در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم همبستگی بيشتر گروه ۱+۵ برای نحوه رويکرد در برابر ايران تاکيد کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين ديدار و گفت‌‏و‌‏گو بعد از لغو نشست وزرای خارجه کشورهای ۱+۵ در پی مخالفت روسيه انجام شد.
يک منبع آگاه در اين زمينه اعلام کرد که هر دو طرف چينی و آلمانی بر اهميت چارچوب ۳+۳ تاکيد کردند و خواستار وحدت رويه بيشتری در رويکردهای ۱+۵ در قبال پرونده هسته‌‏ای ايران شدند.
وزير خارجه آلمان بعد از لغو نشست روز پنج‌‏شنبه وزرای خارجه ۱+۵ بارها تاکيد کرده بود که اين رويداد سخت‌‏تر شدن رويارويی با پرونده هسته‌‏ای ايران را در پی دارد.
چين و روسيه به عنوان دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل با اعمال تحريم عليه ايران مخالف هستند و ادامه مذاکرات را گزينه مناسب رويکرد به مساله هسته‌‏ای ايران می‌‏دانند.
ايران تا کنون متحمل سه دوره تحريم از طرف شورای امنيت سازمان ملل شده است و همواره به اعمال تحريم‌‏های بيشتر در صورت پايان ندادن به فعاليت‌‏های هسته‌‏ای خود تهديد می‌‏شود.

Copyright: gooya.com 2016