جمعه 12 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


ده سالگی گويا؛ گويا ده سال گذشته است؟ اميرفرشاد ابرهيمی

اميرفرشاد ابراهيمی
گويا به خاطر اين که در طی اين يک دهه ثابت کرده است نه تعلق به حزب و گروهی دارد و نه مدافع تفکری خاص است، همين بی طرفی گويا به اصلی ترين و مهم ترين رسالت يک رسانه از مهم ترين دلايل موفقيت گويا است ... [ادامه مطلب]

از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی"، بخش نخست، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
نوشتاری که پيش رو داريد و در چند قسمت پياپی منتشر خواهد شد کاری تحقيقی - پژوهشی بر موضوع اعتراضات مدنی است که شامل بررسی انواع اعتراضات مدنی با نگاهی عميق به نافرمانی مدنی می باشد. اين نوشتار شامل مبحث نظريه پردازی درباره نوع اعتراض "بدفرمانی مدنی" است که با توجه به تجربه ايرانی و دقت در نوع اعتراض ايرانيان شرح و بسط داده شده است ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها