سه شنبه 4 دي 1386

محورهای اصلی سخنان مهم صفايی‌فراهانی در برنامه ۹۰ در باره تخلفات و کارشکنی های سازمان تربيت بدنی، نوروز

نوروز: مهندس «محسن صفايی فراهانی» رييس کميته انتقالی فدراسيون فوتبال ايران، دوشنبه شب با حضور در برنامه تلويزيونی ۹۰ گزارشی از عملکرد اين کميته و تخلفات و کارشکنی های سازمان تربيت بدنی به ويژه در حوزه های برگزاری انتخابات فدراسيون و گزينش سرمربی تيم ملی ايران ارايه کرد. به گزارش خبرنگار نوروز، مهمترين نکات سخنان صفايی فراهانی از اين قرار بود:

*فيفا وقتی به وضعيت فوتبال ايران حساس شد که خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد برکناری آقای دادکان از سوی سازمان تربيت بدنی انجام گرفته است. فيفا با مداخله در اين وضعيت ۴ ماه به ايران فرصت داد تا برای اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال و برگزاری انتخابات اقدام کند. اين بيشترين فرصتی است که تابه حال، فيفا به يک فدراسيون داده اما از آن استفاده نشد تا زمينه تعليق فوتبال ايران فراهم شود.

*من عليرغم ميل باطنی خود مسؤوليت کميته انتقالی را پذيرفتم و فقط زمانی حاضر به پذيرفتن مسؤوليت شدم که گفته شد در غير اين صورت، افرادی خارج از سيستم (خارجی ها) مسؤوليت امر را برعهده خواهند گرفت و بدين خاطر، ما آمديم تا مساله را جمع کنيم.

*در اوايل کار کميته انتقالی، تعامل وجود نداشت و جلسات به حال تعليق درمی آمد و نتايج جلسات هم از سوی دبيرکل وقت، اجرايی نمی شد و همين امر، باعث کنار گذاشتن آقای مصطفوی شد.

*پس از ارسال اساسنامه اوليه، فيفا در ۱۰ ارديبهشت ماه ايرادات را به ما اعلام کرد که مهمترين آن، ممنوعيت حضور رييس سازمان تربيت بدنی و معاون ايشان و مديران کل سازمان و دبيرکل کميته ملی المپيک در مجمع عمومی فدراسيون (به دليل عدم عضويت آنها در فدراسيون فوتبال) بود که در نهايت، با رايزنی انجام شده و تشريح ساختار دولتی اقتصاد ايران، فيفا با حضور تنها دو نفر (رييس سازمان تربيت بدنی و معاون ايشان) در مجمع عمومی فدراسيون موافقت کرد.

*در نامه فيفا قيد شده بود که رييس سازمان تربيت بدنی و معاون ايشان به شرطی می توانند در مجمع عمومی عضويت داشته باشند که نامزد مسؤوليت های فدراسيون نشوند. بعد از رسيدن اين نامه، بحث های طولانی در کميته انتقالی داشتيم و در آنجا نمايندگان سازمان تربيت بدنی با طرح اين مطلب که «در تاريخ ورزش ايران، هيچگاه رييس سازمان ورزش خود را داوطلب رياست فدراسيون ها نکرده است»، خواستار حذف اين بند (که آن را توهينی به معاون رييس جمهور می دانستند)، شدند با اين تعهد که رييس سازمان، نامزد انتخابات نخواهد شد. ما هم در مذاکره با فيفا تعهد داديم رييس سازمان تربيت بدنی نامزد انتخابات نخواهد شد و بر مبنای قول ما، پذيرفتند که آن بند در اساسنامه نيايد.

* ثبت نام آقای علی آبادی در آخرين روز داوطلبی انتخابات فدراسيون، باعث شد تا ما دچار مشکل شويم. از يک طرف، می خواستيم انتخابات برگزار و فوتبال از بلاتکليفی خارج شود و از طرف ديگر، نامزدی علی آبادی مغاير قول ما به فيفا بود. با اين حال، ما تاکيد داشتيم که چون فيفا اظهارنظر منفی نداشته، انتخابات را برگزار کنيم و حتی فيفا هم، نمايندگان ناظر خود بر انتخابات را معرفی کرد؛ اما ناگهان در يک اقدام سازماندهی شده، ۱۲ نفر از داوطلبان سمت های مختلف فدراسيون از کانديداتوری استعفا دادند و انتخابات لغو شد.

* به نوشته روزنامه ها، آقای علی آبادی در همان مقطع اعتراف کرد که کناره گيری اين داوطلبان با هماهنگی و دستور سازمان تربيت بدنی بوده است.

* اقدامات سازمان تربيت بدنی که باعث لغو انتخابات ۲۳ مهرماه شد، باعث شد کسانی به فيفا شکايت کنند و همين امر، مانع از برگزاری انتخابات شد.در حاليکه در اجلاس اخير afc مسؤولان فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا به ما گفتند که اگر انتخابات در همان مقطع برگزار می شد،ما ديگر دخالت نمی کرديم.

*بنده در ۱۶ آبان ماه رسما د ر نامه ای به آقای علی آبادی اعلام کردم که بنابر مطالب مطرح شده در جلسات ۲/۸ و ۶/۸ کميته انتقالی که در آن، نمايندگان سازمان تربيت بدنی هم حضور داشته اند، پيام فيفا مبنی بر منع داوطلبی رييس سازمان تربيت بدنی به وی اعلام شد، اما باز هم توجهی نشد.

*در پی نامزدی علی آبادی، ما بنا برمنافع ملی عمل کرديم و از برهم زدن فضای داخلی خودداری کرديم. ما با علم به تخلف آقای علی آبادی، باز هم سعی بر برگزاری انتخابات داشتيم و به همين دليل، در مصاحبه ها مطرح کرديم که نامزدی ايشان مغايرتی با اساسنامه ندارد.

*در اجلاس کوالالامپور که در پی تعويق دوباره انتخابات برگزار شد، سرپرست فدراسيون فوتبال و نماينده سازمان تربيت بدنی در کميته انتقالی (کيومرث هاشمی) استدلال های مختلفی برای قانونی بودن حضور علی آبادی در انتخابات فدراسيون ارائه کرد، اما آنها اين مطلب را نپذيرفتند تا آنجا که آقای هاشمی خود اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت، علی آبادی را از نامزدی منصرف می کند.

*مخالفان کميته انتقالی همواره با به کار بردن عبارت «نماينده فيفا» سعی در تخريب ما دارند؛ در حالی که ما، اول ايرانی هستيم و بعد نماينده فيفا و در همه موارد هم، منافع ملی را بر خواست فيفا ترجيح داده ايم. وگرنه، همان روز اول ايميل می زديم که رييس سازمان تربيت بدنی به شکل غيرقانونی وارد انتخابات شده است.

*من اساسنامه فعلی را قبول دارم. اصلا مگر من منافعی دارم که بخواهم نقض مقررات کنم؟ مگر من نامزد انتخابات هستم؟ مگر من رييس سازمان تربيت بدنی و معاون آن هستم که از تضعيف موقعيت خود نگران باشم؟

*آقايان بعد از همه اين مسايل، از من می خواستند تا در اجلاس کوالالامپور، برای برگزاری انتخابات تاييديه بگيرم. گفتم: مگر می‌شود که ما در اينجا مدام توافق کنيم و تاييديه بگيريم و شما دوباره در داخل کشور خلاف توافقات عمل کنيد؟

*سخنگوی سازمان تربيت بدنی می‌گويد که آقای علی‌آبادی بر اساس تکليف به عرصه انتخابات فدراسيون فوتبال آمد و بر اساس تکليف هم رفت. مساله همين جاست. پس از اعلام رييس جمهوری که در تلويزيون گفت من خواستار نامزدی علی‌آبادی بودم، فيفا با من تماس گرفت. می‌گفتند رييس دولت ايران رسما اعلام می‌کند که دستور ورود و خروج را به نامزد اصلی انتخابات داده است. می‌پرسيدند که دولت بيش از اين، چه مداخله‌ای می تواند در امور فدراسيون بکند؟ اين حرف خودش، مصداق انتقادات فيفا بود.

* از نظر ما انتخابات فدراسيون فوتبال با حضور آقايان شهنازی و کفاشيان، بعنوان نامزد رياست، برگزار می شود؛ مگر اينکه آقايان دوباره خواب نما شوند و دسته جمعی انصراف بدهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

* ما برای مربيگری تيم ملی با افراد زيادی صحبت کرديم که در ميان آنها، اين افراد برای مذاکره ÷اسخ مثبت دادند: کومان، گوليت، ادووکات، ميلوتينوويچ، اسوالدو ارديلس، لوکزامبورگو، ليائو، تروسيه، ÷يتر ريد، ساندس، تراپاتونی، سانتينی، زمان و آرتور جرج. بسياری از اين افراد، به علت تعلل ما برای مذاکره، کناررفتند که اين مساله هم، متوجه سرپرست فدراسيون و سازمان تربيت بدنی است.

*در حال حاضر، سانتينی، نوييره، زمان و آرتور جرج آماده حضور در ايران هستند و همه شرايط ما را پذيرفته اند و تنها کافی است سازمان تربيت بدنی بر سر مسايل مالی با آنها وارد مذاکره شود.

* هاشمی سرپرست فدراسيون رسما به ما اعلام کرد که بحث انتخاب سرمربی تيم ملی بعد از انصراف آقای علی آبادی از نظر آنها منتفی است؛ وگرنه، چه دليلی دارد که با چهار نامزد موجود و دو گزينه اصلی مورد تائيد کميته انتقالی (سانتينی و جورج) وارد مذاکره نمی شوند؟

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35333

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محورهای اصلی سخنان مهم صفايی‌فراهانی در برنامه ۹۰ در باره تخلفات و کارشکنی های سازمان تربيت بدنی، نوروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016