سه شنبه 21 تیر 1384

تصاوير رويتر، آسوشيتدپرس و فرانس پرس از تجمع اعتراض به وضع گنجي

12072005-ff-38.jpg

12072005-ff-39.jpg

12072005-ff-40.jpg

12072005-ff-41.jpg

12072005-ff-42.jpg

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

12072005-ff-43.jpg

12072005-ff-44.jpg

12072005-ff-45.jpg

12072005-ff-46.jpg

12072005-ff-47.jpg

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصاوير رويتر، آسوشيتدپرس و فرانس پرس از تجمع اعتراض به وضع گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016