Thursday, May 4, 2017

صفحه نخست » مسعود بهنود به قلم آتنا فرقدانی

زندانی سیاسی سابق آتنا فرقدانی در فیس بوک خود در رابطه با "انتشار خبر کذب رأی دادن وی" در انتخابات ۹۴ توسط مسعود بهنود اقدام به نوشتن مطلب و طراحی کاریکاتوری کرد.

ورود سلایق شخصی، از تحریف چند باره ی تاریخ تا تحریف زندگی نامه های افرادی که در قید حیات نمی باشند را به دنبال خواهد داشت و چنانکه این فرصت در اختیار اشخاصی قرار داده شود که برای تامین منافع شخصی و جناحی، از عرصه ی رسانه ها سود می جویند؛ نه تنها به تحریم خبری افراد بسنده نخواهند کرد، بلکه اگر به آنها میدان داده شود سخن خود را در مورد همان ( افراد تحریم شده به دلیل استقلالشان از جناح های شناخته شده) در لفافه ای پر طمطراق، به کذب منتشر می کنند! مثال بارز آن انتشار خبر کذب شرکت اینجانب در انتخابات مجلس 1394 توسط آقای مسعود بهنود که دو بار اخطار من به ایشان را در پی داشت؛ یک بار روز آزادی با انگشتانی سفید و بار دیگر در طی پیامی که از فضای مجازی، به ایشان ارسال کردم مبنی بر آنکه"مستقل هستم و بدون وابستگی جناحی و حزبی" ! شایسته بود ایشان آن چنان که اصول حرفه ای خبرنگاری ایجاب می کند در صورت آگاهی از کذب بودن خبر منتشر شده، آن را تکذیب کنند و این اصل مبرهن را به جا آورند!


اما گویا ایشان گمان بردند که یا در عصر پارینه سنگی به سر می بریم، یا آنکه اینجانب سالیان سال در زندان کوچک حکمرانان عمر می گذرانم و مانند تحریف زندگی افرادی که در قید حیات نمی باشند؛ می توانند به تحریف عملکرد زندانیان در بند نیز بپردازند!


اما پیشنهاد من به ایشان و همفکرانشان این است که در مورد افرادی که "مستقل، بدون وابستگی جناحی و در قید حیات" هستند، اگر اصل بی طرفی را رعایت نمی کنید، حداقل شایسته است به گونه ای خنثی عمل کنید تا آنکه از ابزار دروغ در جهت اهداف خود سود جویید؛ چرا که بیش از پیش منزلت حرفه ی روزنامه نگاری و خبر نگاری را زیر سوال می برید...!

اتنا فرقدانی

1543639040.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com