به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر / ۲۸ آذر در شهر سلیمانیه نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان را محاصره کرده و دست به شلیک هوایی زدند.

نیروهای امنیتی در گذرگاه‌های اصلی و مقر احزاب سیاسی موانعی ایجاد کرده بودند.

خبرگزاری رووداو نوشته است که در این شهر یک نماینده پارلمان توسط معترضان دستگیر شده است. زخمی‌شدگان در این شهر زیاد گزارش شده است. این خبرگزاری گفته است که شمار زیادی از مجروحان را نیروهای امنیتی تشکیل می‌دهند.